Chất lượng không khí tại I-ran

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại I-ran

CẬP NHẬT MỚI NHẤT (giờ địa phương)

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất tại I-ran
theo thời gian thực

Biểu tượng Chú giải công cụ
#cityUS AQI
1 Lamerd, Fars

167

2 Bandar-e Deylam, Bushehr

162

3 Malard, Tehran

155

4 Shazand, Markazi

155

5 Qarchak, Tehran

151

6 Karaj, Alborz

133

7 Mamazand, Tehran

131

8 Varamin, Tehran

123

9 High Technologies Industrial Estate (Kavardeh), Razavi Khorasan

122

10 Esfahan, Isfahan

111

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

Nguồn cộng tác viên Chất lượng không khí

Dữ liệu được cung cấp bởi

Cộng tác viên

2

Logo IQAir AirVisualLogo IQAir AirVisual

Tham gia phong trào!

Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.

Trở thành cộng tác viên
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệu

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố sạch nhất tại I-ran
theo thời gian thực

Biểu tượng Chú giải công cụ
#cityUS AQI
1 Rasht, Gilan

11

2 Qazvin, Qazvin

13

3 Borazjan, Bushehr

21

4 Shahr Kord, Chaharmahal and Bakhtiari

36

5 Khoy, West Azerbaijan

37

6 Eyvan, Ilam

41

7 Sanandaj, Kordestan

42

8 Bandar Bushehr, Bushehr

48

9 Fahraj, Kerman

52

10 Semnan, Semnan

52

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI
Tốt
Trung bình
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm
Không lành mạnh
Rất không lành mạnh
Nguy hiểm
hình chữ nhật nhấp để mở bản đồ ở chế độ toàn màn hình
biểu tượng dấu cộng nhấp để phóng to bản đồ
biểu tượng dấu trừ nhấp để thu nhỏ bản đồ

Làm thế nào để bảo vệ một cách tốt nhất trước ô nhiễm không khí?

Giảm mức tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại I-ran của bạn

nguồn dữ liệu chất lượng không khí tại I-ran

Cộng tác viên 2

Nguồn dữ liệu 2

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi