Phổ biến nhất

Tại sao một số người đóng góp dữ liệu "ẩn danh"?

Tại sao một số người đóng góp dữ liệu "ẩn danh"?

Những người đóng góp và nguồn dữ liệu chất lượng không khí được ghi nhận như thế nào trên trang web và ứng dụng IQAir?

Những người đóng góp và nguồn dữ liệu chất lượng không khí được ghi nhận như thế nào trên trang web và ứng dụng IQAir?

Dữ liệu chất lượng không khí được xác thực như thế nào trước khi xuất bản trên nền tảng AirVisual?

Dữ liệu chất lượng không khí được xác thực như thế nào trước khi xuất bản trên nền tảng AirVisual?

Làm cách nào để công khai dữ liệu của thiết bị AirVisual ngoài trời?

Làm cách nào để công khai dữ liệu của thiết bị AirVisual ngoài trời?

Dấu hoa thị (*) có ý nghĩa gì trên AQI của một số vị trí?

Dấu hoa thị (*) có ý nghĩa gì trên AQI của một số vị trí?

Màn hình hiển thị cho AirVisual Outdoors ở đâu?

Màn hình hiển thị cho AirVisual Outdoors ở đâu?

Ảnh trên màn hình trạm là gì và làm cách nào để sử dụng nó?

Làm thế nào để bạn nhận được cảnh báo thông qua ứng dụng AirVisual?

Làm thế nào để bạn nhận được cảnh báo thông qua ứng dụng AirVisual?

Tại sao có đèn màu cam nhấp nháy trên Atem X của tôi?

Tại sao có đèn màu cam nhấp nháy trên Atem X của tôi?

Live Major Cities Ranking hoạt động như thế nào?

Live Major Cities Ranking hoạt động như thế nào?

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi