Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web www.iqair.com ("Trang web này"), được sở hữu và điều hành bởi IQAir AG và các công ty thành viên của nó (gọi chung là "IQAir" hoặc "chúng tôi"). Chúng tôi cung cấp trang web này để cho phép người dùng ("bạn") có được thông tin về chất lượng không khí và mua các sản phẩm IQAir. Việc bạn sử dụng Trang web này được điều chỉnh và tuân theo các Điều khoản Sử dụng này và Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ Điều khoản Sử dụng và Chính sách Bảo mậtcủa chúng tôi. BẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN CHẤP NHẬN VÀ ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬTCỦA CHÚNG TÔI.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:  Việc bạn truy cập và sử dụng trang web www.iqair.com (“Trang web”) phải tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây và tất cả các luật hiện hành. Bằng cách truy cập và duyệt Trang web, bạn chấp nhận không giới hạn hoặc đủ điều kiện Thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này.

Sự riêng tư

Chúng tôi tại IQAir tôn trọng quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi. Vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật của chúng tôi vì Chính sách này mô tả các phương pháp thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo mật dữ liệu của chúng tôi liên quan đến Trang web này.

Mua Sản phẩm

Nếu bạn mua hàng trên Trang web này, việc mua hàng của bạn cũng chịu sự điều chỉnh và tuân theo Điều khoản bán hàng.của chúng tôi. Vui lòng xem lại Điều khoản bán hàng của chúng tôi trước khi mua hàng trên Trang web này.

Truyền thông điện tử

Khi bạn sử dụng Trang web này hoặc gửi email cho chúng tôi, bạn đang liên lạc với chúng tôi bằng phương thức điện tử. Trong phạm vi cho phép của luật chống thư rác hiện hành, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi dưới dạng điện tử. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn qua email, bằng cách đăng thông báo trên Trang web này, hoặc thông qua tài khoản của bạn trên Trang web này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Các thay đổi đối với các Điều khoản Sử dụng này

IQAir (theo quyết định riêng của mình) có thể thực hiện các thay đổi đối với các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu những thay đổi là quan trọng và nếu luật hiện hành yêu cầu, chúng tôi sẽ nhận được sự đồng ý của bạn. Trừ khi có thỏa thuận khác rõ ràng, tất cả các thay đổi quan trọng sẽ chỉ áp dụng cho khách hàng tiềm năng. Nếu bạn đã cung cấp địa chỉ email của mình cho chúng tôi hoặc có tài khoản đang hoạt động trên Trang web này, chúng tôi có thể thông báo cho bạn về những thay đổi quan trọng qua email đã biết gần đây nhất của bạn và / hoặc có thể yêu cầu bạn đồng ý hoàn toàn với những thay đổi (ví dụ: bằng cách chọn hộp hoặc nhấp vào một nút) tại thời điểm đăng nhập tài khoản tiếp theo của bạn trên Trang web này. Bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web này sau khi có thông báo và / hoặc sự đồng ý đó, bạn bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này như đã được sửa đổi.

Bảo lưu quyền

Chúng tôi bảo lưu quyền bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, có hoặc không thông báo, và không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc những người dùng khác, để: (i) sửa đổi, tạm ngừng, xóa hoặc chấm dứt Trang web này hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (ii) hạn chế, giới hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào vào Trang web này hoặc bất kỳ phần nào trong đó; (iii) giám sát bất kỳ hoạt động nào của người dùng trên Trang web này để xác minh và đảm bảo rằng người dùng tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ luật hiện hành nào; và (iv) điều tra bất kỳ vi phạm nào bị nghi ngờ hoặc bị cáo buộc đối với các Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào và hợp tác với các cơ quan chức năng trong cuộc điều tra đó.

Trẻ em và Người chưa thành niên

Trang web này không dành cho hoặc hướng đến bất kỳ ai chưa đến tuổi thành niên ở tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia cư trú của họ. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn chứng nhận và đảm bảo rằng bạn đã đủ tuổi trưởng thành. Bạn phải đủ tuổi thành niên để tạo tài khoản, mua hàng hoặc gửi Nội dung Người dùng (như được định nghĩa bên dưới) trên Trang web này.

Tài khoản và Mật khẩu

Bằng cách tạo một tài khoản trên Trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng tất cả thông tin đăng ký mà bạn gửi cho chúng tôi là thông tin của riêng bạn và là thông tin trung thực và chính xác. Bạn có trách nhiệm thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào trong thông tin tài khoản của bạn, bao gồm cả thông tin liên hệ của bạn. Với tư cách là chủ tài khoản, bạn có trách nhiệm bảo vệ thông tin truy cập tài khoản của mình và chịu trách nhiệm về mọi việc sử dụng tên người dùng và / hoặc mật khẩu của bạn và phải bảo mật những chi tiết này. Nếu bạn cho phép người khác sử dụng tài khoản của mình, bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của họ trên tài khoản của bạn.

Các hoạt động bị cấm

Chúng tôi không cho phép hoặc dung thứ cho bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp, lạm dụng, có hại hoặc không thích hợp nào đối với Trang web này hoặc bất kỳ Nội dung IQAir nào (như được định nghĩa bên dưới). Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã nói ở trên, chúng tôi đặc biệt nghiêm cấm những điều sau đây:

 • sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Nội dung IQAir nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân hoặc công việc nội bộ của riêng bạn theo đúng Điều khoản Sử dụng này và Điều khoản Bán hàng của chúng tôi (áp dụng cho bất kỳ sản phẩm IQAir nào bạn mua thông qua Trang web này);
 • sử dụng Trang web này hoặc bất kỳ Nội dung IQAir nào theo bất kỳ cách nào hoặc cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp, bao gồm tham gia vào bất kỳ hoạt động nào vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào;
 • mạo danh một cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc làm sai lệch thông tin tài khoản hoặc sử dụng trái phép thông tin của một người hoặc tổ chức khác;
 • tạo (hoặc cố gắng tạo) nhiều tài khoản trên Trang web này (bao gồm sử dụng địa chỉ IP proxy hoặc danh tính giả mạo / giả mạo để che giấu việc sử dụng nhiều tài khoản) nhằm mục đích phá vỡ Trang web này hoặc những người dùng khác;
 • sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hoặc quy trình tự động nào (bao gồm nhưng không giới hạn, trình thu thập dữ liệu web, rô bốt, bot, trình thu thập dữ liệu và tập lệnh tự động) để truy cập Trang web này hoặc bất kỳ máy chủ, mạng hoặc hệ thống nào được liên kết với Trang web này hoặc để trích xuất, thu thập, thu hoạch hoặc thu thập nội dung hoặc thông tin từ Trang web này;
 • can thiệp theo bất kỳ cách nào vào hoạt động của Trang web này hoặc bất kỳ máy chủ, mạng hoặc hệ thống nào được liên kết với Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, hack, đánh bom thư, làm ngập lụt, quá tải hoặc thực hiện các cuộc tấn công "từ chối dịch vụ"; thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của Trang web này hoặc bất kỳ máy chủ, mạng hoặc hệ thống nào được liên kết với Trang web này; vi phạm hoặc phá vỡ các quy trình tường lửa, mã hóa, bảo mật hoặc xác thực; truy cập, sử dụng hoặc truy xuất dữ liệu không dành cho bạn, hoặc truy cập tài khoản của người dùng khác mà không được phép;
 • tạo tác phẩm hoặc tài liệu (bao gồm nhưng không giới hạn, phông chữ, biểu tượng, nút liên kết, hình nền, chủ đề máy tính để bàn, bưu thiếp trực tuyến, dựng phim, kết hợp và video tương tự, thiệp chúc mừng và hàng hóa hoặc hàng hóa kỹ thuật số khác) bắt nguồn từ hoặc dựa trên bất kỳ Nội dung IQAir nào, bất kể các tác phẩm hoặc tài liệu phái sinh đó được bán, trao đổi hay cho đi;
 • trực tiếp hoặc thông qua việc sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web hoặc các phương tiện khác, xóa, thay đổi, bỏ qua, phá vỡ, tránh hoặc can thiệp vào bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khác có trên Trang web này hoặc trong bất kỳ Nội dung IQAir nào, hoặc bất kỳ cơ chế quản lý quyền kỹ thuật số, thiết bị hoặc bảo vệ nội dung khác, kiểm soát sao chép hoặc biện pháp kiểm soát truy cập được liên kết với Trang web này hoặc bất kỳ Nội dung IQAir nào, bao gồm cả cơ chế lọc địa lý;
 • tạo khung hoặc cách khác là tạo trình duyệt hoặc môi trường biên giới xung quanh bất kỳ trang nào của Trang web hoặc bất kỳ Nội dung IQAir nào, hoặc liên kết sâu đến bất kỳ Nội dung IQAir nào hoặc bất kỳ trang nội bộ nào của Trang web này;
 • sử dụng nhãn hiệu hoặc biểu tượng IQAir hoặc bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc mã nhận dạng nguồn nào khác của IQAir hoặc các chi nhánh của công ty (cho dù đã đăng ký hay chưa đăng ký), bao gồm nhưng không giới hạn, các nhãn hiệu ATEM, PERFECT 16, PERFECTHOME, ICLEEN, LIFESHIELD, HEALTHPRO, HYPERHEPA, V5-CELL, PreMax, OZONEWATCH, CLEANZONE, PARTICLESCAN, theo bất kỳ cách nào (bao gồm cả thẻ meta hoặc từ khóa quảng cáo), trừ khi cần thiết để tham chiếu đến IQAir
 • gửi, tải lên, đăng hoặc truyền bất kỳ Nội dung Người dùng nào: bất hợp pháp; đe doạ; quấy rối; mắng nhiếc; nói xấu; tục tĩu; thô tục; khiêu dâm; khiêu dâm hoặc bao gồm ảnh khoả thân; phản cảm; bạo lực quá mức; xâm phạm quyền riêng tư, công khai, hợp đồng hoặc các quyền khác của người khác; hảo hạng; sai hoặc gây hiểu lầm; nói xấu; bôi nhọ; đáng ghét; hoặc phân biệt đối xử;
 • tham gia vào hoạt động liên quan đến việc sử dụng vi rút, bot, sâu hoặc bất kỳ mã máy tính nào khác, tệp hoặc chương trình làm gián đoạn, phá hủy hoặc hạn chế chức năng của bất kỳ phần mềm máy tính hoặc phần cứng hoặc thiết bị viễn thông nào, hoặc cho phép sử dụng trái phép hoặc truy cập vào máy tính hoặc mạng máy tính;
 • gửi hoặc khiến người khác gửi (trực tiếp hoặc gián tiếp) các tin nhắn hàng loạt không được yêu cầu hoặc các hình thức liên lạc hàng loạt không được yêu cầu khác dưới bất kỳ hình thức nào;
 • gạ gẫm, thu thập hoặc yêu cầu thông tin cá nhân từ người khác cho các mục đích thương mại hoặc bất hợp pháp;
 • gửi, tải lên, đăng hoặc truyền hình ảnh hoặc video của người khác mà không có sự đồng ý của người đó;
 • tham gia vào việc "troll", chẳng hạn như đăng tài liệu, thông tin, tin nhắn hoặc thông tin liên lạc lạc đề, vô lý hoặc vô nghĩa, với mục đích gây gián đoạn hoặc kích động phản ứng từ người khác hoặc làm gián đoạn luồng đối thoại bình thường, gây ra màn hình để "cuộn" nhanh hơn so với những người dùng khác có thể nhập hoặc hành động theo cách khác ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng tham gia trao đổi thời gian thực của người dùng khác;
 • tham gia vào hoạt động thương mại, bao gồm, nhưng không giới hạn, quảng cáo hoặc xúi giục kinh doanh, mua hàng hoặc tham gia vào bất kỳ trò chơi hoặc chương trình khuyến mãi nào.

Nội dung IQAir

Như được sử dụng ở đây, "Nội dung IQAir" có nghĩa là bất kỳ và tất cả nội dung và tài liệu được cung cấp bởi IQAir và / hoặc người cấp phép của IQAir, bao gồm nhưng không giới hạn, văn bản, bài xã luận, blog, tác phẩm nghệ thuật, đồ họa, hình ảnh, ảnh, video, âm thanh, âm nhạc, quảng cáo , thông tin sản phẩm và hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, khẩu hiệu, liên kết, phần mềm, ứng dụng có thể tải xuống, plug-in truyền thông xã hội, giao diện người dùng, thiết kế bố cục và giao diện, công cụ tìm kiếm, công cụ, mẫu, biểu mẫu, chỉ mục và thư mục.

Tất cả Nội dung IQAir thuộc về IQAir và / hoặc người cấp phép của IQAir và được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và các luật sở hữu trí tuệ khác. IQAir theo đây cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng, không thể cấp phép lại, không thể chuyển nhượng để sử dụng Trang web này và Nội dung IQAir chỉ cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn hoặc sử dụng cá nhân theo đúng Điều khoản sử dụng này và Điều khoản bán hàng của chúng tôi (áp dụng cho bất kỳ sản phẩm IQAir nào bạn mua qua Trang web này). Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào, bạn không được sử dụng, sao chép, tái sản xuất, sửa đổi, trình diễn công khai, hiển thị công khai, đăng, truyền, phát, phân phối (bằng cách bán, cho thuê hoặc bằng cách khác), xuất bản, hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ Nội dung IQAir nào. Bất kỳ việc sử dụng trái phép Nội dung IQAir nào có thể dẫn đến các hình phạt dân sự và / hoặc hình sự. Chúng tôi bảo lưu tất cả các quyền khác không được cấp rõ ràng ở đây.

Nội dung Người dùng

Như được sử dụng ở đây, "Nội dung người dùng" có nghĩa là bất kỳ và tất cả nội dung và tài liệu do người dùng bắt nguồn, bao gồm nhưng không giới hạn, đánh giá và nhận xét của người dùng, ý tưởng của người dùng gửi và văn bản do người dùng gửi, ảnh, hình ảnh, tác phẩm nghệ thuật, video, âm thanh, v.v. ., nhưng đặc biệt loại trừ bất kỳ Nội dung IQAir nào .

Chúng tôi rất vui khi bạn đóng góp cho cộng đồng IQAir. Dưới đây là một số quy tắc cơ bản:

Nguyên bản. Chỉ đăng Nội dung Người dùng lên Nền tảng nếu bạn có tất cả các quyền và các quyền cần thiết để cung cấp Nội dung Người dùng đó, bao gồm từ bất kỳ cá nhân nào xuất hiện hoặc được đề cập trong Nội dung Người dùng của bạn.

Hãy an toàn.

Không làm bất kỳ điều gì có thể khiến IQAir hoặc người dùng của nó phải chịu bất kỳ hình thức tổn hại nào, bao gồm bất kỳ điều gì có thể làm gián đoạn, làm hỏng, vô hiệu hóa, giả mạo, làm quá tải hoặc hạn chế chức năng của Nền tảng.

Không đăng Nội dung Người dùng có chứa vi rút phần mềm, chương trình hoặc mã máy tính khác và không phá vỡ hoặc sửa đổi bất kỳ phần mềm Nền tảng hoặc công nghệ bảo mật nào.

Không sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô bốt, cạo hoặc thu thập dữ liệu tương tự nào.

Trừ khi chúng tôi chỉ ra cách khác, nền tảng của chúng tôi là một nơi công cộng. Không đăng thông tin cá nhân lên Nền tảng - của bạn hoặc của bất kỳ ai khác.

Hãy cá nhân.

Không đăng bất kỳ nội dung quảng cáo, chào mời hoặc thương mại nào trên Nền tảng hoặc chấp nhận thanh toán từ bên thứ ba để đổi lấy việc thực hiện hoạt động thương mại trên Nền tảng.

Không thu thập hoặc thu thập thông tin cá nhân từ những người dùng Nền tảng khác hoặc gửi các tin nhắn không được yêu cầu.

Không sử dụng công nghệ tự động để tương tác với Nền tảng.

Hãy thích hợp. Tôn trọng cộng đồng và không đăng Nội dung Người dùng, liên kết đến một trang web hoặc làm bất kỳ điều gì bất hợp pháp, gây hiểu lầm, độc hại, quấy rối, không chính xác, phân biệt đối xử hoặc có thể bị phản đối hoặc không phù hợp hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào. IQAir có quyền sàng lọc trước, giám sát hoặc xóa Nội dung Người dùng - nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Là chính mình. Không mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nhân viên của IQAir.

Bạn sở hữu bất kỳ Nội dung Người dùng nào do bạn tạo ra và IQAir không yêu cầu quyền sở hữu đối với Nội dung Người dùng của bạn. Tuy nhiên, bằng cách gửi Nội dung Người dùng đến Trang web này (cho dù nội dung bạn gửi là được yêu cầu hay không được yêu cầu), bạn xác nhận và đồng ý với tất cả những điều sau:

 • Để gửi Nội dung Người dùng đến Trang web này, bạn phải đủ tuổi thành niên ở tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia cư trú của bạn.
 • Bằng cách gửi Nội dung Người dùng tới Trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng: (1) việc gửi của bạn là tự nguyện và nhất trí và được thực hiện mà không có bất kỳ điều kiện hoặc bảo lưu quyền nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ điều kiện thanh toán, bí mật hoặc bí mật nào; (2) bài nộp của bạn không chứa bất kỳ thông tin bí mật nào và có thể bị người khác nhìn thấy; và (3) Nội dung Người dùng đã gửi của bạn không chứa tài liệu vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào.
 • Bằng cách gửi Nội dung Người dùng đến Trang web này, bạn cấp cho IQAir và những người kế nhiệm của họ và chuyển nhượng một giấy phép không độc quyền, không thể hủy ngang, trên toàn thế giới, vĩnh viễn, trả hết và miễn phí bản quyền, tự do cấp phép lại, có thể chuyển nhượng tự do và có thể chuyển nhượng, không giới hạn và không hạn chế để sử dụng , sao chép, tái sản xuất, lưu trữ, lưu trữ, sửa đổi, trích dẫn, phóng tác, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh và tổng hợp dựa trên, thực hiện công khai, hiển thị công khai, triển lãm, phát sóng, phát trực tuyến, xuất bản, phân phối và khai thác Nội dung người dùng đã gửi của bạn, bao gồm tên, giọng nói, vẻ ngoài, video, hiệu suất, câu chuyện cuộc đời và thông tin tiểu sử của bạn có trong Nội dung người dùng đó, cũng như bất kỳ và tất cả các ý tưởng, khái niệm, dữ kiện, thông tin, câu chuyện, bí quyết và kỹ thuật có trong Người dùng đã gửi của bạn Nội dung, ở bất kỳ và tất cả các định dạng và phương tiện hiện đã được biết đến hoặc sau này được phát minh ra (bao gồm nhưng không giới hạn, truyền hình, đài phát thanh, sân khấu, Internet, điện thoại di động, kỹ thuật số, video, điện tử và phương tiện in) và fo r bất kỳ và tất cả các mục đích thương mại và phi thương mại (bao gồm, nhưng không giới hạn, phát triển sản phẩm, tiếp thị, quảng cáo, khuyến mại, bán, phân phối, các chiến dịch truyền thông xã hội, buôn bán, xuất bản, giáo dục và từ thiện). Giấy phép nói trên sẽ tiếp tục và vẫn có hiệu lực đầy đủ ngay cả khi sau đó bạn chấm dứt hoặc hủy tài khoản của mình trên Trang web này hoặc xóa Nội dung người dùng đã gửi khỏi tài khoản của bạn.
 • Bằng cách gửi Nội dung Người dùng tới Trang web này, bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (1) nội dung bạn gửi không được thực hiện một cách tự tin hay đáng tin cậy và không có mối quan hệ hợp đồng, ủy thác hoặc bí mật nào (dù rõ ràng hay ngụ ý) được tạo ra giữa bạn và IQAir theo lý do bạn gửi; (2) IQAir và những người kế thừa và chuyển nhượng của họ không có nghĩa vụ phải sử dụng Nội dung Người dùng đã gửi của bạn cho bất kỳ mục đích nào hoặc theo bất kỳ cách nào, và mọi quyết định sử dụng hoặc không sử dụng là hoàn toàn và duy nhất theo quyết định của IQAir và những người kế thừa của họ và giao việc; (3) nếu IQAir và những người kế thừa và chuyển nhượng của họ quyết định sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào đã gửi của bạn, thì IQAir và những người kế thừa và chuyển nhượng của họ sẽ không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn và bạn sẽ không có quyền hoặc yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường, thanh toán nào , tín dụng, ghi nhận tác giả, thông báo, phê duyệt hoặc kiểm tra dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến bất kỳ việc sử dụng nào như vậy; (4) những người khác, bao gồm, nhưng không giới hạn, nhân viên và nhà thầu của IQAir, có thể đã phát triển độc lập, hoặc sau đó có thể độc lập phát triển nội dung hoặc tài liệu giống hoặc tương tự với Nội dung người dùng đã gửi của bạn và nội dung hoặc tài liệu giống hoặc tương tự đối với Nội dung Người dùng đã gửi của bạn có thể đã có, hoặc sau này có thể nằm trong miền công cộng; và (5) bài nộp của bạn không thể trả lại và có thể được IQAir và những người kế nhiệm và chỉ định của họ giữ lại vô thời hạn.
 • Bằng cách gửi Nội dung Người dùng tới Trang web này, bạn xác nhận và đồng ý thêm rằng, trong phạm vi nội dung bạn gửi bao gồm bất kỳ ý tưởng, khái niệm, đề xuất, thiết kế, bản vẽ, hình ảnh hoặc tác phẩm nghệ thuật nào cho tên, nhãn hiệu, biểu tượng, khẩu hiệu, dòng giới thiệu, tên miền của sản phẩm tiềm năng tên hoặc mã nhận dạng nguồn khác, IQAir và những người kế nhiệm và chuyển nhượng của họ sẽ được tự do (không có nghĩa vụ) áp dụng, sử dụng, cấp phép và đăng ký tên, nhãn hiệu, biểu trưng, khẩu hiệu, khẩu hiệu, tên miền hoặc mã nhận dạng nguồn khác (bao gồm bất kỳ biến thể nào của chúng) cho và liên quan đến các doanh nghiệp của họ trên toàn thế giới, và sẽ có quyền sở hữu duy nhất đối với tất cả các quyền nhãn hiệu theo luật định và thông luật cũng như tất cả thiện chí liên quan có được từ việc áp dụng, sử dụng, cấp phép và đăng ký đó.
 • Bằng cách gửi Nội dung Người dùng tới Trang web này, bạn từ bỏ quyền khẳng định chống lại IQAir và những người kế thừa và chuyển nhượng của họ, đồng thời bạn giải phóng và loại bỏ vĩnh viễn IQAir và những người kế nhiệm và chuyển nhượng của họ, bất kỳ và tất cả các khiếu nại và thiệt hại dựa trên hoặc liên quan đến Người dùng đã gửi của bạn Nội dung, bao gồm, nhưng không giới hạn, các khiếu nại và thiệt hại do vi phạm bản quyền, vi phạm nhãn hiệu, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền đối với hình ảnh của một người, vi phạm quyền đạo đức hoặc quyền của tác giả hoặc quyền công khai, phỉ báng, bôi nhọ, ánh sáng sai sự thật, cạnh tranh không lành mạnh , làm giàu bất chính, ăn cắp ý tưởng, chiếm đoạt ý tưởng, vi phạm hợp đồng ngụ ý, vi phạm nghĩa vụ ủy thác và / hoặc vi phạm lòng tin hoặc sự tin tưởng.
 • Nội dung gửi của bạn phải tuân theo các quy tắc và hướng dẫn bổ sung như có thể được IQAir và những người kế nhiệm và chỉ định của họ quy định.

Quyền Xóa Nội dung Người dùng; Không có nghĩa vụ giám sát

IQAir bảo lưu quyền bất cứ lúc nào, nhưng không có nghĩa vụ, xóa, gỡ xuống, xóa, chặn, vô hiệu hóa hoặc từ chối quyền truy cập vào bất kỳ Nội dung Người dùng nào, theo nhận định riêng của chúng tôi, vi phạm Điều khoản Sử dụng này hoặc bất kỳ luật hiện hành nào, hoặc có thể khiến IQAir phải chịu trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng hoặc thiện chí của IQAir.

IQAir không chịu trách nhiệm giám sát Trang web này đối với Nội dung hoặc hành vi không phù hợp của Người dùng. Nếu bất kỳ lúc nào IQAir chọn giám sát Trang web này, IQAir không chịu trách nhiệm về Nội dung của Người dùng, không có nghĩa vụ phải sửa đổi hoặc xóa bất kỳ Nội dung Người dùng không phù hợp nào và không chịu trách nhiệm về hành vi của bất kỳ người dùng nào.

Chính sách IQAir DMCA

Tuân theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số (Tiêu đề 17, Bộ luật Hoa Kỳ) ("DMCA"), IQAir sẽ phản hồi các thông báo thích hợp về vi phạm bản quyền đã khiếu nại đối với Nội dung của Người dùng và sẽ thực hiện hành động thích hợp bao gồm xóa và vô hiệu hóa quyền truy cập vào bị cáo buộc vi phạm Nội dung Người dùng. IQAir cũng có chính sách chấm dứt, trong những trường hợp thích hợp, tài khoản của những người dùng đã đăng ký trên Trang web này được xác định là người tái vi phạm.

Đại lý được Chỉ định: Tuân theo DMCA, sau đây là Đại lý được Chỉ định của IQAir nhận thông báo về vi phạm bản quyền bị khiếu nại bởi Nội dung Người dùng trên Trang web này:

Bằng thư từ:
IQAir Bắc Mỹ, Inc.
Nơi nhận: Phòng Pháp chế
14351 Đại lộ Firestone
La Mirada, CA 90638
Qua điện thoại: 562-903-7600
Qua Email: compliance@iqair.com

Thông báo về vi phạm bản quyền đã khiếu nại: Nếu bạn tin rằng bản quyền của mình đã bị vi phạm hoặc vi phạm bởi bất kỳ Nội dung người dùng nào được tìm thấy trên Trang web này, vui lòng thông báo bằng văn bản cho Đại lý được chỉ định liệt kê ở trên và cung cấp thông tin cần thiết sau:

 • chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm;
 • xác định tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm, hoặc nếu nhiều tác phẩm có bản quyền được đề cập trong một thông báo, danh sách đại diện của các tác phẩm đó;
 • xác định tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ xác định tài liệu đó;
 • thông tin đủ hợp lý để cho phép nhà cung cấp dịch vụ liên hệ với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, và nếu có, địa chỉ thư điện tử để liên hệ với bên khiếu nại;
 • tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
 • tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

Thông báo phản đối đối với vi phạm bản quyền đã khiếu nại: Theo DMCA, nếu thông báo vi phạm bản quyền đã được gửi đối với Nội dung người dùng do bạn gửi trên Trang web này, bạn có thể gửi thông báo phản đối với Đại lý được chỉ định được liệt kê ở trên, với điều kiện là phản đối đó- thông báo phải bằng văn bản và chứa các thông tin cần thiết sau:

 • chữ ký vật lý hoặc điện tử của bạn;
 • xác định tài liệu đã bị xóa hoặc quyền truy cập đã bị vô hiệu hóa và vị trí tài liệu xuất hiện trước khi bị xóa hoặc quyền truy cập vào tài liệu đó đã bị vô hiệu hóa;
 • một tuyên bố của bạn dưới hình phạt nếu khai man rằng bạn thực sự tin rằng tài liệu đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa do nhầm lẫn hoặc nhận dạng sai; và
 • tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn và tuyên bố rằng bạn đồng ý với quyền tài phán của Tòa án quận liên bang đối với quận tư pháp nơi bạn đặt trụ sở (hoặc ở Tiểu bang California, Hoa Kỳ, nếu bạn cư trú bên ngoài Hoa Kỳ) và bạn sẽ chấp nhận dịch vụ xử lý từ người đã gửi thông báo vi phạm bản quyền hoặc đại diện của người đó.

Nếu IQAir nhận được thông báo phản đối hợp lệ, IQAir có thể khôi phục tài liệu đã bị xóa hoặc bị vô hiệu hóa theo DMCA.

Xin lưu ý rằng, theo DMCA, bất kỳ người nào cố tình trình bày sai lệch đáng kể trong một thông báo về vi phạm đã được xác nhận quyền sở hữu hoặc bất kỳ thông báo phản đối nào đều có thể phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Tương tác giữa những người dùng

Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu mọi rủi ro cho bất kỳ và tất cả các tương tác với những người dùng khác của Trang web này. Những người dùng khác có thể không tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này và có thể đăng Nội dung Người dùng vi phạm các Điều khoản Sử dụng này. Bạn nên cẩn thận khi tương tác với những người dùng khác của Trang web này.

Liên kết ngoài

Trang web này có thể bao gồm các liên kết (bao gồm thông qua các quảng cáo được hiển thị) đến các trang web, sản phẩm và dịch vụ do các bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành không liên kết với IQAir (mỗi liên kết, một "Trang web / Sản phẩm / Dịch vụ của Bên thứ Ba được Liên kết"). Các liên kết như vậy không cấu thành hoặc ngụ ý sự chấp thuận, tài trợ hoặc chứng thực của IQAir đối với bất kỳ Trang web / Sản phẩm / Dịch vụ của Bên thứ ba được Liên kết nào. IQAir không chịu trách nhiệm và không đại diện hoặc bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, liên quan đến bất kỳ Trang web / Sản phẩm / Dịch vụ của Bên thứ ba được Liên kết nào. Bạn tự chịu rủi ro khi truy cập và sử dụng Trang web / Sản phẩm / Dịch vụ của bên thứ ba được liên kết. Khi bạn truy cập và sử dụng Trang web / Sản phẩm / Dịch vụ của bên thứ ba được liên kết, bạn phải tuân theo Điều khoản sử dụng của bên thứ ba đó. Bất kỳ quyền, khiếu nại hoặc hành động nào mà bạn có thể có đối với Trang web / Sản phẩm / Dịch vụ của bên thứ ba được liên kết chỉ có thể được đưa ra trực tiếp chống lại chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của Trang web / Sản phẩm / Dịch vụ của bên thứ ba được liên kết. IQAir có thể nhận phí liên kết / giới thiệu, hoa hồng và / hoặc các khoản thanh toán khác từ chủ sở hữu hoặc nhà điều hành của Trang web / Sản phẩm / Dịch vụ của bên thứ ba được liên kết và bạn sẽ không có quyền hoặc yêu cầu bất kỳ điều gì đối với các khoản phí, hoa hồng đó và các khoản thanh toán.

Liên kết với Trang web IQAir

Bạn có thể liên kết đến Trang web này, nhưng phải tuân theo các điều kiện sau:

 • Liên kết của bạn phải là một liên kết chỉ có văn bản;
 • Bạn không đóng khung hoặc tạo ra một trình duyệt hoặc môi trường biên giới xung quanh bất kỳ trang nào của Trang web này hoặc bất kỳ Nội dung IQAir nào;
 • Bạn không liên kết sâu đến bất kỳ Nội dung IQAir nào hoặc bất kỳ trang nội bộ nào của Trang web này;
 • Bạn không liên kết đến bất kỳ luồng trực tiếp hoặc sự kiện phát trực tiếp nào trên Trang web này (trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản rõ ràng của chúng tôi);
 • Bạn không sử dụng bất kỳ logo hoặc nhãn hiệu thiết kế IQAir nào trong hoặc làm liên kết của bạn;
 • Bạn không liên kết đến Trang này từ bất kỳ trang web khiêu dâm hoặc có khuynh hướng tình dục nào;
 • Bạn không xuyên tạc hoặc gợi ý sai rằng trang web, nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn được tài trợ, xác nhận hoặc chấp thuận bởi, hoặc được liên kết hoặc liên kết với IQAir;
 • Bạn không xuất bản thông tin sai lệch, phỉ báng, gây hiểu lầm hoặc không chính xác về hoặc nói cách khác là miệt thị IQAir hoặc bất kỳ Nội dung IQAir nào;
 • IQAir không có nghĩa vụ phải hỗ trợ liên kết của bạn.

Rút thăm trúng thưởng, Cuộc thi, v.v.

Đôi khi, IQAir có thể tiến hành rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, trò chơi và các chương trình khuyến mãi giải thưởng khác trên Trang web này. Việc tham gia rút thăm trúng thưởng, cuộc thi, trò chơi và các chương trình khuyến mãi giải thưởng khác sẽ tuân theo các quy tắc chính thức đã được IQAir công bố.

Sử dụng phần mềm

Nếu bạn mua hoặc tải xuống bất kỳ phần mềm nào (bao gồm bất kỳ ứng dụng di động nào) do IQAir hoặc bất kỳ nhà cấp phép hoặc đối tác kinh doanh nào của IQAir cung cấp trên Trang web này ("Phần mềm"), bạn thừa nhận rằng việc sử dụng Phần mềm của bạn cũng phải tuân theo các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện hành đi kèm với Phần mềm hoặc, nếu không có thỏa thuận cấp phép người dùng cuối như vậy, các điều khoản và điều kiện bổ sung sau:

 • Phần mềm chỉ dành cho mục đích kinh doanh nội bộ của bạn hoặc mục đích sử dụng cá nhân.
 • Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Phần mềm, bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác, sẽ vẫn thuộc về IQAir và / hoặc nhà cung cấp hoặc người cấp phép của Phần mềm.
 • Bạn không được sao chép, sửa đổi, bán, phân phối, phổ biến, truyền, dịch, thiết kế đối chiếu, dịch ngược hoặc tháo rời Phần mềm.
 • Bạn không được bỏ qua, vô hiệu hóa, vô hiệu hóa hoặc làm mất tác dụng của bất kỳ chương trình hoặc chương trình bảo vệ hoặc bảo mật nào có trong Phần mềm.
 • Bạn không được xóa, xóa, sửa đổi hoặc giả mạo bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác được in hoặc đóng dấu, dán vào, hoặc được mã hóa hoặc ghi lại trong Phần mềm.
 • Tất cả Phần mềm được cung cấp trên Trang web này phải tuân theo các luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ. Không có Phần mềm nào có thể được tải xuống từ Trang web này hoặc xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu (i) sang (hoặc cho một công dân hoặc cư dân của) Cuba, Sudan, Libya, Triều Tiên, Iran, Syria hoặc bất kỳ Quốc gia nào khác mà Hoa Kỳ đến đã cấm vận hàng hóa, hoặc (ii) đối với bất kỳ ai trong danh sách Công dân được Chỉ định Đặc biệt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hoặc Bảng Từ chối Đơn đặt hàng của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Bằng cách tải xuống, cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ Phần mềm nào có được từ Trang web này, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn không ở, dưới sự kiểm soát của hoặc công dân hoặc cư dân của bất kỳ quốc gia nào như vậy hoặc trong bất kỳ danh sách nào như vậy. Bạn không được tải xuống, cài đặt, sử dụng, xuất hoặc tái xuất Phần mềm hoặc bất kỳ thông tin hoặc công nghệ cơ bản nào ngoại trừ việc tuân thủ đầy đủ các luật và quy định về kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ.
 • Bạn thừa nhận rằng, trừ khi có quy định rõ ràng khác, IQAir không cung cấp hỗ trợ, bao gồm bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật hoặc khách hàng nào, trong việc sử dụng Phần mềm và việc bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Phần mềm.

Thông tin sản phẩm và tính khả dụng

Chúng tôi mong muốn hiển thị thông tin sản phẩm của chúng tôi trên Trang web này một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, vì màu sắc thực tế bạn nhìn thấy phụ thuộc vào màn hình hoặc thiết bị của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo màn hình hoặc thiết bị của bạn hiển thị bất kỳ màu nào sẽ phản ánh chính xác màu sắc hoặc lớp hoàn thiện sản phẩm thực tế. Ngoài ra, thông tin sản phẩm được hiển thị trên Trang web này có thể chứa các lỗi đánh máy hoặc các lỗi khác của con người và có thể không hoàn chỉnh hoặc mới 100% bất chấp những nỗ lực của chúng tôi. Theo đó, chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo rằng tất cả thông tin sản phẩm và hình ảnh hiển thị trên Trang này sẽ chính xác về mọi mặt.

Chúng tôi không đảm bảo hoặc đảm bảo tính khả dụng của bất kỳ sản phẩm nào được hiển thị trên Trang web này. Chúng tôi bảo lưu quyền, không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm với bạn, thay đổi, ngừng hoặc ngừng cung cấp bất kỳ sản phẩm nào.

Từ chối bảo hành

NGOẠI TRỪ NHƯ Ý KIẾN KHÁC RÕ RÀNG ĐƯỢC IQAIR QUY ĐỊNH VÀ NGOẠI TRỪ NƠI BỊ CẤM BẰNG LUẬT ÁP DỤNG:

 • IQAIR KHÔNG BẢO HÀNH HOẶC TUYÊN BỐ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA IQAIR.
 • TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG IQAIR ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý.
 • ĐỐI VỚI ĐẦY ĐỦ ĐIỀU KIỆN CÓ THỂ ĐƯỢC CHO PHÉP ĐỐI VỚI LUẬT ÁP DỤNG, IQAIR TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG BẢO ĐẢM VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH NÀY NỘI DUNG IQAir.
 • KHÔNG GIỚI HẠN THỂ LOẠI BẮT ĐẦU, IQAIR KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG CỦA IQAIR SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; HOẶC BẤT KỲ LỖI HOẶC LỖI NÀO SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA; HOẶC RẰNG TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG IQAIR KHÔNG CÓ VIRUS VI HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. BẠN SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY VÀ TẤT CẢ NỘI DUNG IQAIR HOÀN TOÀN RỦI RO CỦA BẠN.

MỘT SỐ TRẠNG THÁI CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VÌ MÀ LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. NHƯNG, ĐỐI VỚI NGOẠI LỆ ĐƯỢC LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM.

Trách nhiệm hữu hạn

BẠN TUYỆT ĐỐI XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG TRONG KHÔNG SỰ KIỆN NÀO, IQAIR VÀ NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA HỌ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN THEO HỢP ĐỒNG, BẢNG ĐIỀU KHOẢN, TIÊU CỰC, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC BẤT CỨ NÀO KHÁC, CHO BẤT KỲ TRỰC TIẾP, ĐÚNG, BẤT CỨ, BẤT CỨ NÀO HOẶC CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ (BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, MẤT SỬ DỤNG, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT DỮ LIỆU HOẶC THÔNG TIN CỦA BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, HOẶC MẤT HÀNG HOẶC CƠ HỘI KINH DOANH) PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG IQAIR HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG, NGAY CẢ NẾU HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG BỊ MẤT HOẶC THIỆT HẠI NHƯ VẬY.

VÌ MỘT SỐ THỐNG KÊ KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HẬU QUẢ HOẶC SỰ CỐ HOẶC TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, CÁC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

Bồi thường cho người dùng

BẠN ĐỒNG Ý XÁC NHẬN VÀ NẮM GIỮ IQAIR VÀ NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ HIỆU QUẢ CỦA HỌ VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ VÀ ĐẠI DIỆN CỦA HỌ BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, PHÍ LUẬT SƯ HỢP LÝ VÀ CHI PHÍ PHÁP LÝ) PHÁT SINH NGOÀI HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN: (I) VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC SỰ TIN CẬY CỦA BẠN TRỞ LÊN, TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG IQAIR HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG; (II) BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG DO BẠN GỬI; (III) BẠN VI PHẠM BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀO HOẶC BẤT KỲ LUẬT ÁP DỤNG NÀO; VÀ / HOẶC (IV) BẤT KỲ TƯƠNG TÁC, TRANH CHẤP HOẶC TRANH CHẤP NÀO GIỮA BẠN VÀ BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG NÀO KHÁC CỦA TRANG WEB NÀY, HOẶC GIỮA BẠN VÀ CHỦ SỞ HỮU HOẶC VẬN HÀNH TRANG WEB / SẢN PHẨM / DỊCH VỤ CỦA BÊN THỨ BA ĐƯỢC LIÊN KẾT.

IQAIR VÀ NHỮNG NGƯỜI THÀNH CÔNG CỦA HỌ VÀ CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO LƯU QUYỀN, THEO CHI PHÍ RIÊNG CỦA HỌ, ĐỂ ĐÁNH GIÁ QUYỀN LỢI ĐỘC QUYỀN VÀ KIỂM SOÁT BẤT KỲ VẤN ĐỀ NÀO KHÁC THEO SỰ ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN. ĐỊNH NGHĨA.

Sử dụng quốc tế

IQAir cung cấp Trang web này tại và từ Hoa Kỳ. IQAir không đại diện hoặc đảm bảo rằng Trang web này hoặc bất kỳ Nội dung IQAir nào là thích hợp hoặc có sẵn để sử dụng ở các địa điểm bên ngoài Hoa Kỳ. Nếu bạn truy cập Trang web này từ một khu vực pháp lý bên ngoài Hoa Kỳ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn làm như vậy theo sáng kiến của riêng mình và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tuân thủ luật pháp địa phương áp dụng cho việc sử dụng Trang web này của bạn.

Trường hợp bất khả kháng

IQAir sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình nếu sự chậm trễ là do các trường hợp nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của IQAir, chẳng hạn như sự thất bại hoặc gián đoạn trong việc cung cấp các dịch vụ thiết yếu, chẳng hạn như cung cấp điện, đại dịch vi rút, khủng hoảng vi khuẩn học, chiến tranh, bất ổn dân sự, hệ thống thanh toán ngân hàng hoặc giao hàng qua bưu điện.

Khả năng chuyển nhượng

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng IQAir có thể bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo cho bạn hoặc tìm kiếm sự đồng ý của bạn, chuyển giao và chuyển nhượng tất cả thông tin cá nhân, Nội dung Người dùng và các quyền và giấy phép liên quan mà IQAir đã có được từ bạn cũng như tất cả các thỏa thuận IQAir đã thực hiện với bạn liên quan đến việc bạn sử dụng Trang web này, cho (i) một chi nhánh hoặc (ii) một bên thứ ba mua lại hoặc hợp nhất với IQAir hoặc IQAir bán hoặc chuyển giao hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của mình (bao gồm cả Trang web này).

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này bị bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào cho rằng không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được coi là sửa đổi theo cách làm cho điều khoản đó hợp lệ, hợp pháp và có thể thực thi ở mức tối đa được pháp luật cho phép tại khu vực tài phán đó và các điều khoản còn lại trong Điều khoản Sử dụng này sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Từ bỏ

Việc IQAir không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc điều khoản nào theo Điều khoản Sử dụng này sẽ không cấu thành sự từ bỏ quyền hoặc điều khoản. Bất kỳ sự từ bỏ nào đối với bất kỳ điều khoản nào theo Điều khoản Sử dụng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu nó được lập thành văn bản và có chữ ký của một nhân viên của IQAir.

Quyền hạn

Bất kỳ tranh chấp nào về nội dung hoặc việc sử dụng Trang web sẽ được điều chỉnh bởi các luật nội dung của Thụy Sĩ và thẩm quyền và địa điểm của bất kỳ hành động nào như vậy sẽ chỉ được giải quyết trước các tòa án thông thường của Bang St. Gallen.
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi