2017-2023

Các thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất dựa trên nồng độ PM2.5 trung bình hằng năm (μg/m³)

2023

Báo Cáo Về Chất Lượng Không Khí Thế Giới

Phòng tin tức
down arrow
down arrow
down arrow
magnifying glass icon
Chú giải PM2.5

0-5

Đáp ứng hướng dẫn của WHO

5.1-10

Vượt quá từ 1 đến 2 lần

10.1-15

Vượt quá từ 2 đến 3 lần

15.1-25

Vượt quá từ 3 đến 5 lần

25.1-35

Vượt quá từ 5 đến 7 lần

35.1-50

Vượt quá từ 7 đến 10 lần

>50.1

Vượt quá trên 10 lần

Hạng
Thành phố
2023 Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 2022 2021 2020 2019 2018 2017
1 India
Begusarai, India
118.9 31.2 235.3 156.8 113 109.3 99 63.8 61.8 71.5 61.8 210.5 285 19.7 24.9 -- -- -- --
2 India
Guwahati, India
105.4 220.2 168.1 129.2 112.2 69.5 51.3 46.6 60.2 76.7 76.4 126.9 128 51 53.1 62.1 -- -- --
3 India
Delhi, India
102.1 171.8 114.3 77.4 71 67.4 42.9 35.3 34.8 39.7 106.3 255.1 210 92.6 96.4 84.1 98.6 113.5 108.2
4 India
Mullanpur, India
100.4 106.3 123.7 78.1 56.6 53.4 53.9 63.2 59.7 59.6 110.4 253 201.4 185.5 -- -- -- -- --
5 Pakistan
Lahore, Pakistan
99.5 143.2 117.3 73.8 52.9 52.4 46.4 39.8 42.2 53.8 125.9 251 197.5 97.4 86.5 79.2 89.5 114.9 133.2
6 India
New Delhi, India
92.7 162.6 98.2 67.1 59 57.7 40.1 31.7 35 38 94.7 234.7 193.8 89.1 -- -- -- -- --
7 India
Siwan, India
90.6 223.6 167.5 108.3 71.7 59.8 48.9 35.7 30.4 54.7 48.9 136.3 77.6 58.5 -- -- -- -- --
8 India
Saharsa, India
89.4 202 147.1 108.8 88.8 60.3 43.6 16.7 24.3 33.6 41.8 115.8 167.8 76.6 -- -- -- -- --
9 India
Goshaingaon, India
89.3 205.3 117.5 63.8 63.3 60.7 39.2 27.3 38.3 33.9 81.1 152 156.1 -- -- -- -- -- --
10 India
Katihar, India
88.8 224.1 113.3 94 74.1 49.9 34.7 17.7 27.6 33.9 63.9 134.1 180.5 72.1 -- -- -- -- --
11 India
Greater Noida, India
88.6 166.5 85.9 64.4 69.2 59.5 42.9 28.1 33.9 38.7 111.6 215.4 142 83.2 87.5 89.5 91.3 -- --
12 Pakistan
Faisalabad, Pakistan
88.2 92 106.5 66.5 44.5 42.9 43.8 -- 38.9 46 70.4 196.8 204.2 84.5 94.2 73.2 104.6 130.4 --
13 China
Hotan, China
87.3 95 63.9 99.9 133.4 88.2 97.1 81.5 99.6 84.1 53.6 59.8 93.8 94.3 101.5 110.2 110.1 116 91.9
14 India
Bettiah, India
85.7 225.3 162.6 118.6 90.4 67.4 40.2 23.2 32.4 31.2 49 97.6 78.7 78.4 149.6 -- -- -- --
15 India
Samastipur, India
85.3 200.6 154.5 103 81.4 66.4 43 26.9 31.9 37.1 49.1 123.1 75.5 -- -- -- -- -- --
16 India
Muzaffarnagar, India
85 120.3 95.6 81.9 75.5 77.7 47.1 31.4 41.7 53.7 100.9 122.2 156.5 85.5 73 78.6 89.1 -- --
17 India
Gurugram, India
84 125.9 73.7 64.3 74.2 75.3 56.1 39.8 48.2 54.7 89.1 177.5 129.3 70 83.4 75.3 93.1 135.8 145.6
18 India
Arrah, India
83.6 155.4 103.7 84.6 63.7 63.3 52.5 50.7 39.9 31.9 59 145.8 143.6 57.9 -- -- -- -- --
19 India
Dadri, India
83.6 140.4 73.6 52.3 46.5 41.7 30 23.4 41.2 49.1 116.6 228.8 176.8 69.3 46.8 -- -- -- --
20 India
Patna, India
82.2 170.1 112.5 83.3 78.4 61 54.3 33.9 38 34.2 61 138.5 124.6 88.9 78.2 68.4 82.1 119.7 118.5
21 India
Chapra, India
81.4 191.9 123 87.6 60.4 49.9 38.8 25.8 43.9 36.5 29.9 150.2 142.7 85.9 -- -- -- -- --
22 India
Dharuhera, India
81.1 143.6 101.7 76.6 82.3 58.4 59.6 29.6 38.8 33.4 78.1 157 90.3 87.8 76.9 72.5 -- -- --
23 India
Hanumangarh, India
80.9 -- 90.2 73.6 54.9 62.2 27 19.3 24.1 32 86.6 234.7 201.3 -- -- -- -- -- --
24 Bangladesh
Dhaka, Bangladesh
80.2 175.5 107 82.5 61.6 49.2 42.7 23.6 44.8 39 74.9 101.6 160.3 65.8 78.1 77.1 83.3 97.1 79.7
25 India
Faridabad, India
79.9 134.9 79.7 70.1 57.3 52.7 49.3 27.6 29.1 37.6 81.6 193.1 146.6 79.7 88.9 83.3 85 129.1 123
26 India
Noida, India
79.8 132.1 78.8 57.6 52.8 53.6 36.9 31.6 32.8 37.2 82 196.9 165.3 78.7 91.4 94.3 97.7 123.6 134
27 India
Bhagalpur, India
79.7 199.8 105.7 80.8 60.3 44.4 35.5 19.8 29.9 36.5 53.8 122.4 163.4 72.1 -- -- -- -- --
28 India
Meerut, India
78.9 137 103.5 73.4 56.4 56.5 32.9 19.1 28.9 33.4 98.5 184.3 122.6 72.6 80.6 82.3 -- -- --
29 India
Muzaffarpur, India
77.5 162.8 117.8 84.3 93.5 63.7 53.9 25.5 31.2 32 53.1 103.3 112.9 79.2 82.9 74.3 81.2 110.3 107.4
30 India
Agartala, India
77.4 104.7 105.9 96.7 91.5 63.5 58.6 32.9 55.9 47 74.9 84.2 93.6 42.3 39.2 -- -- -- --
31 India
Bhiwadi, India
77.1 99.3 74 68.1 60.9 50.6 46.5 25.3 32.9 47.1 90.9 185 138.4 92.7 106.2 95.5 83.4 125.4 --
32 India
Bandhwari, India
76.8 137.6 93.5 55 53.3 50.4 35.6 28.2 29.9 34.1 73.9 184.3 130.2 -- -- -- -- -- --
33 India
Baghpat, India
76.6 125.2 98.3 77.9 75.9 72.7 37.6 24.7 28.8 35.9 79.4 164.6 122.5 -- -- -- -- -- --
34 Pakistan
Peshawar, Pakistan
76.5 135.9 78.7 53.3 34.2 39 42.9 35.5 44 52.8 83.1 155.8 166.3 91.8 89.6 -- 63.9 -- --
35 India
Ghaziabad, India
76.1 132.6 79.8 58.8 52.1 46.3 31.7 32 30.7 33.9 75.1 191.2 149 88.6 102 106.6 110.2 135.2 144.6
36 India
Charkhi Dadri, India
75.9 91.5 76.3 75.3 99.5 99.8 65.3 35.3 54.9 34.3 67.4 119.4 95.6 77.4 73.9 -- -- -- --
37 India
Araria, India
75.8 159.5 115 106.8 64 36.7 20.8 10.3 20.3 28.7 56 86.4 150.4 71.5 -- -- -- -- --
38 India
Alandi, India
75.7 153.4 116.6 77.6 54.6 44.2 50.7 29.6 46.3 44.2 93.8 67.1 85 49.9 38.9 -- -- -- --
39 India
Rajgir, India
75.3 185.6 96.1 56.9 43 45.7 31.4 20.9 32.9 35 54.2 144.1 118 63.1 -- -- -- -- --
40 India
Bahadurgarh, India
75.2 90.5 65 59.1 64 64.4 44.9 31.1 36.6 42.4 111.9 179.6 107.1 82.2 139.9 -- -- -- --
41 India
Monghyr, India
73.1 161.8 104.3 84.3 72.1 66.9 53 34.1 43.3 40.1 48.2 63.1 83.3 76.2 -- -- -- -- --
42 China
Kashgar, China
72.3 107 68.3 91 119.3 47.1 31.7 32.2 42.3 44 41.1 81.1 161.4 73.4 83.2 81 87.1 95.7 97.5
43 Indonesia
South Tangerang, Indonesia
71.7 44.8 31.9 65.7 56.9 94.2 83.1 88.9 94.2 73.9 80.8 69.4 61.2 -- -- -- -- -- --
44 Kazakhstan
Karagandy, Kazakhstan
71.2 101.6 68.7 73.8 62.3 64.3 62.4 58.7 74.2 44.6 22.4 12.9 128.3 77.8 75.5 -- -- -- --
45 India
Mushalpur, India
69.9 155.9 112.9 71.6 51.7 74.1 38.8 18.3 38.2 30.5 44.3 86.2 102.1 -- -- -- -- -- --
46 India
Vapi, India
69.9 137.6 143.5 98.4 64.8 38 26.9 27.6 33.3 35 87.3 58.6 90.1 82.1 44.7 65.2 41.8 -- --
47 India
Rohtak, India
69.2 82.4 53.9 45 57.5 66.9 42 28.7 34.1 40.2 85.6 177.2 111.6 74.7 86.9 74.4 59.7 81.6 96.7
48 India
Kaithal, India
68.5 81.7 60.4 44.9 51.8 50.8 29.1 35.6 63.1 48.4 100.5 166.3 84.5 68.7 57.8 54.3 50 -- --
49 India
Dhaulpur, India
68.4 -- 83.9 59 38.7 33 28.1 32.8 28.5 33.6 60 211.7 146.6 -- -- -- -- -- --
50 India
Ganganagar, India
68.3 -- -- 73.3 64.3 55.9 29.9 38.9 26.1 36.2 84.7 172.3 98.2 -- -- -- -- -- --

1-50 của 7812

1
2
...
156
157
Nhảy tới trang:

Hãy luôn cập nhật. Tải xuống ứng dụng số 1 về chất lượng không khí

yellow star ratingyellow star ratingyellow star ratingyellow star ratinghalf yellow star ratingĐược đánh giá 4.8

Dự báo ô nhiễm không khí, cảnh báo ô nhiễm và nhiều tính năng khác để giúp bạn lập kế hoạch cho ngày của mình và tự bảo vệ trước ô nhiễm không khí

Liên kết tải xuống ứng dụng AirVisual trên App StoreLiên kết tải xuống ứng dụng AirVisual trên Google PlayLiên kết tải xuống ứng dụng AirVisual trên Android
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi