Các thành phố ô nhiễm nhất thế giới (dữ liệu lịch sử 2017-2021)

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất dựa trên nồng độ PM2.5 trung bình hàng năm (μg/m³)

Lọc thành phố theo

down arrow
down arrow
down arrow
magnifying glass icon

2021

MỚI

Báo cáo về chất lượng không khí thế giới

Tải xuống PDF

down arrow with white text
web download icon

Báo cáo về chất lượng không khí thế giới 2021

Tải xuống PDF

Đáp ứng hướng dẫn của WHO
Vượt quá từ 1 đến 2 lần
Vượt quá từ 2 đến 3 lần
Vượt quá từ 3 đến 5 lần
Vượt quá từ 5 đến 7 lần
Vượt quá từ 7 đến 10 lần
Vượt quá trên 10 lần
HạngBiểu tượng Tăng dần
Thành phố 2021 THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5 THÁNG 6 THÁNG 7 THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12 2020 2019 2018 2017
1 India
Bhiwadi, India
106.2 145.8 129.8 120.2 125.7 86.5 95.9 55.6 55.4 37.1 91.1 188.6 136.6 95.5 83.4 125.4 -
2 India
Ghaziabad, India
102 199.9 172.2 97.8 86.3 52.9 47.2 35.3 37.6 30.8 89.7 218.3 163 106.6 110.2 135.2 144.6
3 China
Hotan, China
101.5 - - 158 91.1 167.4 57.4 70.9 93.2 79.3 126.1 111.5 62.6 110.2 110.1 116 91.9
4 India
Delhi, India
96.4 183.7 142.2 80.5 72.9 47.4 47.1 35.6 36.9 30.2 73.7 224.1 186.4 84.1 98.6 113.5 108.2
5 India
Jaunpur, India
95.3 182.2 143.5 91 70 51.1 40.7 33.5 34.2 36.8 75.7 196 195.7 - - - -
6 Pakistan
Faisalabad, Pakistan
94.2 207.1 118 71.2 44.6 51.2 44.7 50.4 50 51.9 - 234.5 241.7 73.2 104.6 130.4 -
7 India
Noida, India
91.4 185.3 143.4 80.5 68.2 48 43.8 33.9 35 26.5 76.9 204.4 154.8 94.3 97.7 123.6 134
8 Pakistan
Bahawalpur, Pakistan
91 173.9 145.1 77.3 51.4 45.2 54.4 42.2 43.7 38.2 67.2 197 221.2 78.7 - - -
9 Pakistan
Peshawar, Pakistan
89.6 103.9 137.2 59.6 48 49.2 68.5 54.3 55.8 60.8 77.5 182.3 176.9 - 63.9 - -
10 India
Bagpat, India
89.1 146.1 106.3 88.3 87.1 65.7 53.9 32.8 31.5 24.3 84.7 213.6 128.1 - 88.6 - -
11 India
Hisar, India
89 114.6 111.5 90.7 67.4 62 62.2 44 40.7 36.8 74.7 205.5 157.4 81.1 81 - -
12 India
Faridabad, India
88.9 128 109.3 88.8 76.3 58.4 57.2 40.8 38.7 30.2 82.2 202.7 163.5 83.3 85 129.1 123
13 India
Greater Noida, India
87.5 185.9 111.4 69 60.2 48 53.1 49.4 50.1 36 78.4 191.3 160.4 89.5 91.3 - -
14 India
Rohtak, India
86.9 147.3 109.4 80.5 64 47.6 46.6 48.8 43.5 40.8 76.9 217.5 139.9 74.4 59.7 81.6 96.7
15 Pakistan
Lahore, Pakistan
86.5 140.6 135.1 55.8 38.7 33.8 27.9 25 36.5 45.6 85.1 205.4 212.1 79.2 89.5 114.9 133.2
16 India
Lucknow, India
86 158.5 118.5 93.5 76.3 45.3 37.7 33.6 29 25.8 65.6 195.4 155.1 86.2 90.3 115.7 119.2
17 India
Jind, India
84.1 109.8 57.4 74.6 77.2 55.1 53.1 50.4 43.2 28.4 80.6 199.5 146.3 81.6 85.4 91.6 126.5
18 India
Gurugram, India
83.4 132.2 116.4 78.7 71.2 50.8 47.8 37.3 36.4 32.4 67.9 181.8 151.7 75.3 93.1 135.8 145.6
19 China
Kashgar, China
83.2 93.1 100.5 123.4 60.4 89.8 18.1 26.7 46.4 64.6 99.5 147.1 116.6 81 87.1 95.7 97.5
20 India
Kanpur, India
83.2 185.8 90.8 77 58.7 40.1 33 27.1 25.1 21.3 65 221.3 175.5 89.1 48.5 88.2 119.2
21 India
Muzaffarpur, India
82.9 202.5 121.1 118.1 88.9 39.1 32.5 26.9 22.9 24.9 59.5 150.9 145.2 74.3 81.2 110.3 107.4
22 India
Varanasi, India
82.6 184.1 124.7 79.6 60.1 43.8 35.7 26.8 24.3 23.6 41.3 158.6 191.1 - - - -
23 Pakistan
Sahiwal, Pakistan
81.7 83.7 116.2 83.1 58.4 50.1 50.3 53.9 62.9 71 104.4 275 - - - - -
24 India
Bulandshahr, India
80.8 176.7 102.4 94.7 73.2 48 42.2 31.9 31.4 24.2 82.6 157 146.9 98.4 89.4 - -
25 India
Meerut, India
80.6 143.7 140.9 88.9 66 44.5 35.5 24.8 23.1 14.7 70.1 183.4 136.9 82.3 - - -
26 India
Kadaura, India
80.3 170.1 110.6 63 43.8 43.2 37.4 31.7 32.9 33 64.5 180.3 159 - - - -
27 India
Patna, India
78.2 131.3 123 93.3 75.2 41.1 31.5 23 25.5 31.5 54.9 148.8 162 68.4 82.1 119.7 118.5
28 Bangladesh
Dhaka, Bangladesh
78.1 188.6 157.9 118.7 65.1 41 34.5 20.2 27.6 29 56.5 97.5 105.3 77.1 83.3 97.1 79.7
29 Chad
N'Djamena, Chad
77.6 93 198.6 160 103 61.1 40.5 18.3 15.4 21.5 44.6 59.6 146.2 - - - -
30 India
Dharuhera, India
76.9 117.6 90.8 81.7 75 55.7 54.7 45.3 41.5 31.2 67.8 144.2 121.6 72.5 - - -
31 India
Durgapur, India
75.8 140 114.3 102.6 75.3 47.1 42.3 24.7 41.2 34.1 67.6 117.3 104.8 - - - -
32 Kazakhstan
Karagandy, Kazakhstan
75.5 107.6 59.3 49.1 56.5 65.1 53.4 52.1 55 74.6 112.8 114.4 115.1 - - - -
33 India
Amroha, India
75 - - 105.1 76.9 58.3 48.5 41.6 41.3 36 89.6 156.3 125 - - - -
34 Bangladesh
Sreepur, Bangladesh
74.8 225 166.5 119.1 86.8 47 32.5 19 29.1 24.4 56.3 108.6 93.3 55.7 - - -
35 India
Charkhi Dadri, India
73.9 91.5 89.9 55.1 52 49.6 48.1 40.2 46 34.3 67.1 179.5 119.4 - - - -
36 India
Agra, India
73.4 134.4 97.3 87.1 77 43.9 45.8 32.6 27.4 22.6 73.4 162.5 108 80.2 57.2 104.8 110.6
37 India
Yamuna Nagar, India
73.3 98.8 84.3 80.7 70.5 63.9 47.1 37.3 45.8 44.2 81.9 114.7 120.5 74.5 69.5 - -
38 India
Muzaffarnagar, India
73 104.8 47.3 50.8 61.2 55.7 53.6 44.1 42.3 30.4 78.3 152.2 143.2 78.6 89.1 - -
39 India
Alampur, India
72.5 101.8 102.6 122 117.6 57.4 60.8 54.5 38.2 24.3 61.6 68.2 63.7 66.2 59.2 - -
40 Kazakhstan
Shchuchinsk, Kazakhstan
72.5 2.1 1.8 52.3 83.6 75.1 72.9 68.8 70.6 69.5 78 83.1 89.7 - - - -
41 India
Ludhiana, India
71.8 49.7 56.5 57.5 43.9 54.9 46.8 49 43.5 45.7 95.7 165.7 139 45.2 49.3 55.1 -
42 India
Sonipat, India
68.7 105.8 85.9 46.1 65.7 54.4 49.1 36.8 35.7 31.1 59.4 184.1 87.1 47.4 59.2 - -
43 India
Kurukshetra, India
68.1 95.6 84.1 62.8 54.3 54.1 43.6 38 40.4 29.5 74.7 128.1 111.7 67.2 56.1 - -
44 Kazakhstan
Burabay, Kazakhstan
67.9 54.8 63.2 63 62.2 66.3 75.7 60.9 84.9 60.2 73.3 69.8 77.8 - - - -
45 India
Jodhpur, India
67.8 85.6 84.5 86.5 81.2 58.1 53 50.7 53.5 35.8 65.2 98.2 72.3 67.1 77.2 113.4 81.9
46 Kazakhstan
Kostanay, Kazakhstan
67.4 33.3 30.3 58.2 66.3 76.8 60 62 71.5 84.5 86.9 86.9 88.8 - - - -
47 India
Singrauli, India
67.3 123.1 85.9 113.9 122.6 46.4 30.8 23 26.3 26.9 59.5 112 109.7 70.8 59.1 86.8 -
48 India
Ankleshwar, India
66.5 107.7 90.5 73.9 33.1 29.1 25.1 29.2 43.7 33.4 84.2 119.7 105.6 51.7 41.3 - -
49 Turkey
Igdir, Turkey
66.2 196.7 95.5 28.3 20.6 16.7 26.1 20.1 28.1 26 43.7 106.9 175.7 - - - -
50 India
Ambala, India
65.3 72.9 54.2 52.7 51.5 56.9 40.7 38.7 44.4 33.8 70.2 136.7 127.3 58 63 - -

Hãy luôn cập nhật. Tải xuống ứng dụng số 1 về chất lượng không khí

yellow star ratingyellow star ratingyellow star ratingyellow star ratinghalf yellow star ratingĐược đánh giá 4.8

Dự báo ô nhiễm không khí, cảnh báo ô nhiễm và nhiều tính năng khác để giúp bạn lập kế hoạch cho ngày của mình và tự bảo vệ trước ô nhiễm không khí

Liên kết tải xuống ứng dụng AirVisual trên App StoreLiên kết tải xuống ứng dụng AirVisual trên Google PlayLiên kết tải xuống ứng dụng AirVisual trên Android

Cart

Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi