Các thành phố ô nhiễm nhất thế giới 2020 (PM2.5)

Các thành phố ô nhiễm nhất theo dữ liệu tổng hợp từ hơn 80.000 điểm dữ liệu.

Lọc thành phố theo

down arrow
down arrow
down arrow
magnifying glass icon

2020

MỚI

Báo cáo về chất lượng không khí thế giới

Tải xuống PDF

down arrow with white text
web download icon

Báo cáo về chất lượng không khí thế giới 2020

Tải xuống PDF

Chú giải PM2.5 grey informational icon
Mục tiêu theo WHO
Tốt
Trung bình
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm
Không lành mạn
Rất không lành mạnh
Nguy hiểm
Đơn vị: µg/m³
Hạng Thành phố TB 2020 THÁNG 1 THÁNG 2 THÁNG 3 THÁNG 4 THÁNG 5 THÁNG 6 THÁNG 7 THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG 11 THÁNG 12 TB 2019 TB 2018 TB 2017
1 China
Hotan, China
110.2 93.7 124.7 264.4 176.4 101.9 113.7 85.2 84 100.7 104.2 59.7 51.9 110.1 116 91.9
2 India
Ghaziabad, India
106.6 146.3 111.8 76.9 88 84.1 69 62.7 58.5 84.7 157.3 161 178.9 110.2 135.2 144.6
3 India
Bulandshahr, India
98.4 116.9 97.8 71.7 86.4 85.3 65 53.6 57.4 82.2 145 150 167.1 89.4 - -
4 India
Bisrakh Jalalpur, India
96 130 99 70.2 82.4 69.1 62 57 54.5 78.3 139.5 133.7 170.2 - - -
5 India
Bhiwadi, India
95.5 100.7 102.3 81.4 66 83.5 69 61.3 57 99.7 157.8 126.5 138.3 83.4 125.4 -
6 India
Noida, India
94.3 131.6 99.2 65.5 76.6 69.7 62.5 57.3 49.1 74.9 146.1 138.2 160.1 97.7 123.6 134
7 India
Greater Noida, India
89.5 116.7 90.4 55 68.6 68.8 54.1 55.6 47.1 62.6 134.4 136.6 177.9 91.3 - -
8 India
Kanpur, India
89.1 130.7 83.9 71.6 73.3 69.5 54.6 53.2 52.4 71.2 114.4 130.4 158.7 48.5 88.2 119.2
9 India
Lucknow, India
86.2 106.8 85.1 75 71.3 74.6 57.3 55.8 52.2 76.9 114.5 117.1 146.8 90.3 115.7 119.2
10 India
Delhi, India
84.1 128.1 99.8 54.8 53.6 55.2 52.5 42 35.5 58.9 128 143.6 157.3 98.6 113.5 108.2
11 India
Faridabad, India
83.3 115.2 81.2 64.9 63.6 63.7 61.1 59.8 54.6 78.4 133.9 111.7 110.8 85 129.1 123
12 India
Meerut, India
82.3 90.7 85.8 61.3 74.8 73.9 49.8 44.2 47 69.5 127.4 115.8 141.4 - - -
13 India
Jind, India
81.6 80.2 77.7 61.7 64.2 64 69.5 56 49.9 76.8 141.3 122.6 110.9 85.4 91.6 126.5
14 India
Hisar, India
81.1 78.6 75.3 57.4 63.9 67 69.1 53.8 49.8 76.2 134 133.2 114.7 81 - -
15 China
Kashgar, China
81 101.9 109.8 167.8 120 53.6 58.5 30.7 46.6 84.4 80.7 64.2 70.5 87.1 95.7 97.5
16 Bangladesh
Manikganj, Bangladesh
80.2 162.6 180 108.3 71.8 49 28.3 20.8 21 26.1 57.1 111.5 181.8 - - -
17 India
Agra, India
80.2 92.2 69.6 57.9 63.8 69.4 58.8 54.5 50.8 84.4 121.2 110.8 125.5 57.2 104.8 110.6
18 Pakistan
Lahore, Pakistan
79.2 138 107.3 47 31.4 38.9 39.9 39.7 30.8 56 109.9 151.3 161 89.5 114.9 133.2
19 Pakistan
Bahawalpur, Pakistan
78.7 86.7 112.8 57.8 46.6 56.5 49.8 46 31 48.8 85.5 177.2 196.9 - - -
20 India
Muzaffarnagar, India
78.6 108.1 90.9 69.5 63.5 77.1 56.2 52.4 49.5 77.7 126.1 102.4 77.4 89.1 - -
21 India
Fatehabad, India
78.5 48.1 66.1 53.1 54.8 67.6 94 65.3 43.5 69.7 135 152.5 95.6 - - -
22 India
Bandhwari, India
77.6 94.3 80.7 57.4 61.8 66.9 56.7 53.2 52.6 65.8 107.4 106.9 124.4 90.5 - -
23 Bangladesh
Dhaka, Bangladesh
77.1 184.4 147.1 94.3 54 38.6 28.5 24.2 24.5 30.3 51.7 82.6 165.7 83.3 97.1 79.7
24 India
Gurugram, India
75.3 79.4 66.5 56.7 57.7 60 59.1 53.7 49.9 75.5 120.6 113.5 111.1 93.1 135.8 145.6
25 Indonesia
South Tangerang, Indonesia
74.9 53.7 46.9 53.2 72.8 73.2 97 101.1 98.5 89.4 - - - 81.3 - -
26 India
Yamuna Nagar, India
74.5 88 74.7 59.1 57.4 63.4 52.5 50.7 49.9 73.4 114 102.9 113.7 69.5 - -
27 India
Rohtak, India
74.4 85.7 74.8 56.3 61.4 62 62.6 50 46.4 59.7 110.7 108.1 115.2 59.7 81.6 96.7
28 India
Muzaffarpur, India
74.3 156 112 77.5 51 49.4 38.9 40.2 40.7 40.2 67.7 96.2 123.6 81.2 110.3 107.4
29 Pakistan
Faisalabad, Pakistan
73.2 146.3 108.2 54.7 34.6 39.2 45.7 50 38.3 56.7 103.9 203.9 101.5 104.6 130.4 -
30 India
Dharuhera, India
72.5 73.7 79.7 56.8 39.1 34.3 37.8 30.5 21.4 52.8 129.7 159.3 177.7 - - -
31 India
Singrauli, India
70.8 98.2 73.5 61.3 68.7 64.1 41.8 39.5 36.4 56.6 85.1 102.2 120.8 59.1 86.8 -
32 India
Patna, India
68.4 102.5 77.1 63 47.7 50.6 37.9 53.4 41.8 43.5 75.7 97.8 124.9 82.1 119.7 118.5
33 India
Coraut, India
67.8 102 75.2 57.7 50.9 50.8 34.7 40.1 44 53.9 82.4 94.4 120.6 85 - -
34 India
Kurukshetra, India
67.2 74.7 68.9 52.7 57.1 61.9 53.1 39.9 37.4 54.4 119.2 90.4 95.7 56.1 - -
35 India
Jodhpur, India
67.1 69.5 81.5 67.5 56.5 76.2 59 56.6 48.1 50.3 80.1 84.3 76 77.2 113.4 81.9
36 India
Alampur, India
66.2 76.4 88 91 78.9 51 39.7 28.2 22.3 40.6 61.7 83.9 92.7 59.2 - -
37 India
Vapi, India
65.2 102.4 95.1 69.7 53.6 42.3 48.8 45.3 43.3 39.5 65.5 69.9 84.2 41.8 - -
38 India
Fatehgarh Sahib, India
64.8 73.6 51 52.2 45.9 68.2 55.8 66 36.6 77.3 84.3 88.4 70.9 44.4 - -
39 India
Kaimla, India
63.2 81 76.4 54.9 61.3 61.7 58.4 42 35 47.9 93.2 76.5 70.7 62.8 - -
40 India
Guwahati, India
62.1 120.4 91.5 77.5 44.4 35.4 32.8 33.6 32.5 37.3 48.4 74.3 117.6 - - -
41 Pakistan
Gujranwala, Pakistan
62.1 86.6 104.4 35.6 22.4 30.7 49.8 46.6 32.4 57 98.6 118 - 105.3 - -
42 India
Kutail, India
61.9 72.8 67.6 55.7 59.4 60.8 49 38.8 35.5 52.2 98.8 75.8 78.5 80.4 - -
43 Pakistan
Muridke, Pakistan
61.6 70.4 63.7 27.8 27.7 38.4 45.5 55.5 37.4 57.7 84.8 114.8 105.1 80.6 - -
44 China
Anyang, China
61.5 165.5 72.6 54.5 43.1 29 30.9 31.7 25.2 33.3 59.3 80.7 104.7 70.3 72.9 81.1
45 India
Gwalior, India
61.1 76.3 66.2 41.3 38.1 42.8 35.7 35.8 37.1 54 93.5 98.9 118.2 - - -
46 India
Belpahar, India
59.8 74.1 66.9 67.6 56.5 59.2 60.1 31.9 44.6 50 56.6 66.9 79 47.6 - -
47 China
Puyang, China
59.3 146.6 68.6 52.4 42.9 28.7 32.9 30.9 24.6 30.9 56.5 78.4 109.7 63.4 63.5 68.8
48 China
Handan, China
58.9 143.4 65.4 45.7 38 36.4 40.8 44.6 31.1 39.1 51.8 66.6 84.1 64.3 74 96.7
49 China
Hebi, China
58.9 136.5 66.5 52.9 43.2 34.5 33.4 34.7 26.7 33.2 65.1 78.6 95.6 62.1 55.8 64.4
50 China
Aksu, China
58.4 61.1 57.2 114.5 107.8 75.2 26.2 19.8 32.3 51.1 61.1 50.2 58.5 54 74.1 69.8

Hãy cập nhật thông tin và tải xuống ứng dụng về chất lượng không khí miễn phí của chúng tôi

yellow star ratingyellow star ratingyellow star ratingyellow star ratinghalf yellow star ratingĐược đánh giá 4.8

Dự báo ô nhiễm không khí, cảnh báo ô nhiễm và nhiều tính năng khác để giúp bạn lập kế hoạch cho ngày của mình và tự bảo vệ trước ô nhiễm không khí

Liên kết tải xuống ứng dụng AirVisual trên App StoreLiên kết tải xuống ứng dụng AirVisual trên Google PlayLiên kết tải xuống ứng dụng AirVisual trên Android

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi