Chất lượng không khí tại Qinghai

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại Qinghai

Cập nhật mới nhất lúc (giờ địa phương)

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất tại Qinghai
theo thời gian thực

#cityUS AQI
1Quốc kỳ của Vietnam Tây Ninh

75

2Quốc kỳ của Vietnam Haidongdiqu

67

3Quốc kỳ của Vietnam Haixi

66

4Quốc kỳ của Vietnam Haibei

64

5Quốc kỳ của Vietnam Yushu

59

6Quốc kỳ của Vietnam Huangnan

55

7Quốc kỳ của Vietnam Hainan

53

8Quốc kỳ của Vietnam Golog

51

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố sạch nhất tại Qinghai
theo thời gian thực

#cityUS AQI
1Quốc kỳ của Vietnam Golog

51

2Quốc kỳ của Vietnam Hainan

53

3Quốc kỳ của Vietnam Huangnan

55

4Quốc kỳ của Vietnam Yushu

59

5Quốc kỳ của Vietnam Haibei

64

6Quốc kỳ của Vietnam Haixi

66

7Quốc kỳ của Vietnam Haidongdiqu

67

8Quốc kỳ của Vietnam Tây Ninh

75

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

Ứng dụng số 1 về chất lượng không khí

Ứng dụng chất lượng không khí miễn phí trên iOS và Android

AirVisual App, Free iOS and Android air quality app
Tốt
Trung bình
Không tốt cho các nhóm nhạy cảm
Không lành mạnh
Rất không tốt
Nguy hiểm
hình chữ nhật nhấp để mở bản đồ ở chế độ toàn màn hình
biểu tượng dấu cộng nhấp để phóng to bản đồ
biểu tượng dấu trừ nhấp để thu nhỏ bản đồ

Nguồn dữ liệu chất lượng không khí tại Qinghai

Thành phố nào ô nhiễm nhất tại Qinghai?

Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi