Chất lượng không khí tại Taiwan

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại Taiwan

CẬP NHẬT MỚI NHẤT (giờ địa phương)

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất tại Taiwan
theo thời gian thực

Biểu tượng Chú giải công cụ
#cityUS AQI
1 Bình Đông

86

2 Cơ Long

72

3 Lienchiang

70

4 Tân Trúc

60

5 Taoyuan

56

6 Đài Trung

55

7 Yuanlin

55

8 Miaoli

53

9 Nantou

53

10 Vân Lâm

52

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

Nguồn cộng tác viên Chất lượng không khí

Dữ liệu được cung cấp bởi

Cộng tác viên

4

Logo IQAir AirVisualLogo IQAir AirVisualLogo IQAir AirVisualLogo IQAir AirVisual

Tham gia phong trào!

Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.

Trở thành cộng tác viên
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệu

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố sạch nhất tại Taiwan
theo thời gian thực

Biểu tượng Chú giải công cụ
#cityUS AQI
1 Hualien

21

2 Nghi Lan

31

3 Changhua

37

4 Chiayi city

41

5 Đài Nam

41

6 Vân Lâm

52

7 Miaoli

53

8 Nantou

53

9 Đài Trung

55

10 Yuanlin

55

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI
Tốt
Trung bình
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm
Không lành mạnh
Rất không lành mạnh
Nguy hiểm
hình chữ nhật nhấp để mở bản đồ ở chế độ toàn màn hình
biểu tượng dấu cộng nhấp để phóng to bản đồ
biểu tượng dấu trừ nhấp để thu nhỏ bản đồ

Làm thế nào để bảo vệ một cách tốt nhất trước ô nhiễm không khí?

Giảm mức tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại Taiwan của bạn

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi