Environmental Protection Administration Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

Environmental Protection Administration Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

government

Trạm

82
followers icon2.9M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

The Environmental Protection Administration Executive Yuan, R. O. C. (Taiwan) is a cabinet-level executive agency responsible for protecting and conserving the environment in the Republic of China (Taiwan). This also includes, air quality, noise control, monitoring and inspection of environment, solid waste, recycling, sustainable development and international cooperation.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Tainan

Đài Nam, Đài Loan

45

211.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Banqiao

New Taipei, Đài Loan

29

156.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Hsinchu

Tân Trúc, Đài Loan

41

139.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Wanhua

Đài Bắc, Đài Loan

37

115.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Zhongshan

Đài Bắc, Đài Loan

17

102.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Shilin

Đài Bắc, Đài Loan

17

100.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Zuoying

Kaohsiung, Đài Loan

33

99.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Zhongming

Đài Trung, Đài Loan

26

98.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Xitun

Đài Trung, Đài Loan

28

89.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Dali

Đài Trung, Đài Loan

21

82.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Qianjin

Kaohsiung, Đài Loan

37

82.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Fengyuan

Đài Trung, Đài Loan

18

74.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Longtan

Taoyuan, Đài Loan

12

73.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Songshan

Đài Bắc, Đài Loan

14

73.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Guting

Đài Bắc, Đài Loan

25

72.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Sanchong

New Taipei, Đài Loan

37

70.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinzhuang

New Taipei, Đài Loan

29

59.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Fuxing

Kaohsiung, Đài Loan

41

57.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Taoyuan

Taoyuan, Đài Loan

37

55.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Linyuan

Kaohsiung, Đài Loan

53

54.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Xiaogang

Kaohsiung, Đài Loan

53

54.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Chiayi

Chiayi city, Đài Loan

25

50.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Tucheng

New Taipei, Đài Loan

33

48.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Xindian

New Taipei, Đài Loan

19

46.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Yonghe

New Taipei, Đài Loan

33

45.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Changhua

Changhua, Đài Loan

21

44.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Nanzi

Kaohsiung, Đài Loan

37

44.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Annan

Đài Nam, Đài Loan

25

43.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Pingzhen

Taoyuan, Đài Loan

50

42.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Pingtung

Bình Đông, Đài Loan

50

40.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Qianzhen

Kaohsiung, Đài Loan

57

36.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Miaoli

Miaoli, Đài Loan

25

33.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Hualien

Hualien, Đài Loan

33

32.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Tamsui

New Taipei, Đài Loan

26

32.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Zhudong

Tân Trúc, Đài Loan

33

31.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Puli

Nantou, Đài Loan

33

29.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Nantou

Nantou, Đài Loan

25

27.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Fengshan

Kaohsiung, Đài Loan

63

26.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Xinying

Đài Nam, Đài Loan

24

26.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Taitung

Taitung, Đài Loan

27

23.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Renwu

Kaohsiung, Đài Loan

41

23.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Douliu

Vân Lâm, Đài Loan

41

20.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Yangming

Đài Bắc, Đài Loan

5

20.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Datong

Đài Bắc, Đài Loan

59

19.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Xianxi

Changhua, Đài Loan

29

15.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Shanhua

Đài Nam, Đài Loan

17

15.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Dayuan

Taoyuan, Đài Loan

22

14.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Meinong

Kaohsiung, Đài Loan

53

14.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Toufen

Miaoli, Đài Loan

17

12.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Erlin

Changhua, Đài Loan

25

11.3K

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi