Environmental Protection Administration Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

Environmental Protection Administration Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

Chính phủ

81 Stations

2.5M người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

airtw.epa.gov.tw/

Giới thiệu

The Environmental Protection Administration Executive Yuan, R. O. C. (Taiwan) is a cabinet-level executive agency responsible for protecting and conserving the environment in the Republic of China (Taiwan). This also includes, air quality, noise control, monitoring and inspection of environment, solid waste, recycling, sustainable development and international cooperation.

Stations

Tainan

Đài Nam, Đài Loan

79

Hsinchu Station

Tân Trúc, Đài Loan

27

Banqiao

New Taipei, Đài Loan

38

Zhongming

Đài Trung, Đài Loan

44

Zhongshan

Đài Bắc, Đài Loan

33

Songshan

Đài Bắc, Đài Loan

62

Qianjin

Kaohsiung, Đài Loan

38

Dali

Đài Trung, Đài Loan

62

Fengyuan

Đài Trung, Đài Loan

53

Wanhua

Đài Bắc, Đài Loan

49

Sanchong

New Taipei, Đài Loan

49

Guting

Đài Bắc, Đài Loan

49

Longtan

Taoyuan City, Đài Loan

62

Xitun

Đài Trung, Đài Loan

38

Fuxing

Kaohsiung, Đài Loan

62

Taoyuan

Taoyuan City, Đài Loan

38

Pingzhen

Taoyuan City, Đài Loan

44

Chiayi

Chiayi city, Đài Loan

68

Tucheng

New Taipei, Đài Loan

60

Linyuan

Kaohsiung, Đài Loan

58

Shilin

Đài Bắc, Đài Loan

38

Xindian

New Taipei, Đài Loan

73

Yonghe

New Taipei, Đài Loan

66

Nanzi

Kaohsiung, Đài Loan

56

Changhua Station

Changhua, Đài Loan

53

Miaoli Station

Miaoli, Đài Loan

55

Annan

Đài Nam, Đài Loan

68

Zhudong

Tân Trúc, Đài Loan

53

Hualien Station

Hualien, Đài Loan

55

Taitung

Taitung, Đài Loan

21

Pingtung Station

Bình Đông, Đài Loan

79

Xinying

Đài Nam, Đài Loan

62

Tamsui

New Taipei, Đài Loan

33

Fengshan

Kaohsiung, Đài Loan

55

Nantou Station

Nantou, Đài Loan

71

Xinzhuang

New Taipei, Đài Loan

33

Puli

Nantou, Đài Loan

55

Shanhua

Đài Nam, Đài Loan

73

Dayuan

Taoyuan City, Đài Loan

28

Xiaogang

Kaohsiung, Đài Loan

73

Datong

Đài Bắc, Đài Loan

55

Zuoying

Kaohsiung, Đài Loan

73

Toufen

Miaoli, Đài Loan

26

Douliu

Vân Lâm, Đài Loan

73

Qianzhen

Kaohsiung, Đài Loan

60

Renwu

Kaohsiung, Đài Loan

60

Xizhi

New Taipei, Đài Loan

58

Xianxi

Changhua, Đài Loan

29

Xingang

Chiayi city, Đài Loan

77

Meinong

Kaohsiung, Đài Loan

62
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi