Environmental Protection Administration Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

Environmental Protection Administration Executive Yuan, R.O.C. (Taiwan)

government

Trạm

8
followers icon287.0K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Giới thiệu

The Environmental Protection Administration Executive Yuan, R. O. C. (Taiwan) is a cabinet-level executive agency responsible for protecting and conserving the environment in the Republic of China (Taiwan). This also includes, air quality, noise control, monitoring and inspection of environment, solid waste, recycling, sustainable development and international cooperation.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Tainan

Đài Nam, Đài Loan

61

132.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Taoyuan

Taoyuan, Đài Loan

61

95.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Toufen

Miaoli, Đài Loan

40

19.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Taitung

Taitung, Đài Loan

17

13.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Chaozhou

Bình Đông, Đài Loan

88

11.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Puzi

Chiayi city, Đài Loan

70

9.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Fuguijiao

Đài Bắc, Đài Loan

38

2.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Taixi

Vân Lâm, Đài Loan

72

2.2K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi