PurpleAir

PurpleAir

corporate

Trạm

12465
followers icon20.3M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

PurpleAir is an air quality monitoring network built on a new generation of "Internet of Things" sensors. PurpleAir sensors are proven air quality monitoring solution for home enthusiasts and air quality professionals alike.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Sansiri - The Line Ratchathewi

Bangkok, Thái Lan

83

1.2M

Biểu tượng ghim vị trí

Sansiri - The Line Jatujak-Mochit

Bangkok, Thái Lan

81

937.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Sansiri - The Line Wongsawang

Bangkok, Thái Lan

75

470.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Sansiri - The Line Asoke Ratchada

Bangkok, Thái Lan

79

461.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Sansiri - NYE

Bangkok, Thái Lan

60

407.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Sansiri - The Base Garden Rama 9

Bangkok, Thái Lan

82

377.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Glen Street

Sydney, Australia

36

305.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Khu Khot

Sai Mai, Thái Lan

113

286.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Sansiri - dcondo sign

San Sai, Thái Lan

46

244.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Sansiri - d'Vieng Santitham

Chiang Mai, Thái Lan

64

237.7K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi