IQAir

IQAir

corporate

Trạm

996
followers icon47.1M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

IQAir’s AirVisual community air quality monitoring network is operated by passionate citizen scientists, schools, NGOs and socially responsible businesses around the world. Often self-financed or sometimes supported by private and public grants, these non-governmental air quality sensor operators, provide an important supplement to the ground level air quality data generated by governments.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Panyarat High School

Bang Rak, Thái Lan

78

1.0M

Biểu tượng ghim vị trí

Mam non Hai Au Bay

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

126

892.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Baan Thapra

Bangkok, Thái Lan

82

780.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Ladprao 35 Yak 2-3

Bangkok, Thái Lan

143

726.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Ban Rim Nam Condo

Bangkok, Thái Lan

149

646.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Saphan Kwai

Bangkok, Thái Lan

136

641.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Chulalongkorn University Demonstration Elementary School

Pathum Wan, Thái Lan

104

627.6K

Biểu tượng ghim vị trí

IDEO Ratchada-HuaiKhwang

Bangkok, Thái Lan

118

620.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Cafe Velodome

Bangkok, Thái Lan

127

603.3K

Biểu tượng ghim vị trí

GreenID

Hà Nội, Việt Nam

143

572.0K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi