Chất lượng không khí tại Shanxi

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại Shanxi

Cập nhật mới nhất lúc (giờ địa phương)

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất tại Shanxi
theo thời gian thực

#cityUS AQI
1 Vận Thành

259

2 Lâm Phần

257

3 Tấn Thành

213

4 Trường Trị

180

5 Hãn Châu

176

6 Dương Tuyền

161

7 Jinzhong

159

8 Shuozhou

157

9 Thái Nguyên

153

10 Lvliang

139

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố sạch nhất tại Shanxi
theo thời gian thực

#cityUS AQI
1 Đại Đồng

117

2 Lvliang

139

3 Thái Nguyên

153

4 Shuozhou

157

5 Jinzhong

159

6 Dương Tuyền

161

7 Hãn Châu

176

8 Trường Trị

180

9 Tấn Thành

213

10 Lâm Phần

257

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI
Tốt
Trung bình
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm
Không lành mạnh
Rất không lành mạnh
Nguy hiểm
hình chữ nhật nhấp để mở bản đồ ở chế độ toàn màn hình
biểu tượng dấu cộng nhấp để phóng to bản đồ
biểu tượng dấu trừ nhấp để thu nhỏ bản đồ

Làm thế nào để bảo vệ một cách tốt nhất trước ô nhiễm không khí?

Giảm mức tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại Shanxi của bạn

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi