Chất lượng không khí tại Minnesota

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại Minnesota

Cập nhật mới nhất lúc (giờ địa phương)

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất tại Minnesota
theo thời gian thực

#cityUS AQI
1Quốc kỳ của Vietnam International Falls

129

2Quốc kỳ của Vietnam Orr

91

3Quốc kỳ của Vietnam Maple Plain

85

4Quốc kỳ của Vietnam Park Rapids

85

5Quốc kỳ của Vietnam Bagley

83

6Quốc kỳ của Vietnam Red Lake

80

7Quốc kỳ của Vietnam Warroad

73

8Quốc kỳ của Vietnam Blaine

70

9Quốc kỳ của Vietnam Baxter

68

10Quốc kỳ của Vietnam Cass Lake

68

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

165 Trạm được vận hành bởi

130 Người đóng góp

https://cdn.airvisual.net/gov/tiny/minnesota-pollution-control-agency-avatar-Minnesota+Pollution+Control+Agency+logo.jpghttps://cdn.airvisual.net/assets/public-profiles/64d4937e99fc7b5185493838-avatar.pnghttps://cdn.airvisual.net/assets/public-profiles/665817b887ee73164884332b-avatar.pnghttps://ui-avatars.com/api/?rounded=true&size=128&name=Garretthttps://ui-avatars.com/api/?rounded=true&name=Anthony.C.Wagnerhttps://ui-avatars.com/api/?rounded=true&name=SuperTornadoGun

Hãy tham gia phong trào!

Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.

TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệu

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố sạch nhất tại Minnesota
theo thời gian thực

#cityUS AQI
1Quốc kỳ của Vietnam Shorewood

8

2Quốc kỳ của Vietnam Prior Lake

16

3Quốc kỳ của Vietnam White Bear Lake

17

4Quốc kỳ của Vietnam Chanhassen

19

5Quốc kỳ của Vietnam Faribault

19

6Quốc kỳ của Vietnam Grand Marais

21

7Quốc kỳ của Vietnam Northfield

24

8Quốc kỳ của Vietnam Grand Portage

27

9Quốc kỳ của Vietnam New Hope

29

10Quốc kỳ của Vietnam Owatonna

31

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

Ứng dụng số 1 về chất lượng không khí

Ứng dụng chất lượng không khí miễn phí trên iOS và Android

AirVisual App, Free iOS and Android air quality app
Tốt
Trung bình
Không tốt cho các nhóm nhạy cảm
Không lành mạnh
Rất không tốt
Nguy hiểm
hình chữ nhật nhấp để mở bản đồ ở chế độ toàn màn hình
biểu tượng dấu cộng nhấp để phóng to bản đồ
biểu tượng dấu trừ nhấp để thu nhỏ bản đồ

Nguồn dữ liệu chất lượng không khí tại Minnesota

130Cộng tác viên

Thành phố nào ô nhiễm nhất tại Minnesota?

Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi