Chất lượng không khí tại Utrecht

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại Utrecht

Cập nhật mới nhất lúc (giờ địa phương)

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất tại Utrecht
theo thời gian thực

#cityUS AQI
1Quốc kỳ của Vietnam Amersfoort

88

2Quốc kỳ của Vietnam Zeist

77

3Quốc kỳ của Vietnam Breukelen

65

4Quốc kỳ của Vietnam Maarn

59

5Quốc kỳ của Vietnam Utrecht City

57

6Quốc kỳ của Vietnam Zegveld

53

7Quốc kỳ của Vietnam Lopik

52

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

CỘNG TÁC VIÊN DỮ LIỆU CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ

10 Trạm được vận hành bởi

5 Người đóng góp

https://cdn.airvisual.net/assets/public-profiles/5cb9494be613ee17724ccf67-avatar.jpeghttps://cdn.airvisual.net/assets/public-profiles/665817b887ee73164884332b-avatar.pnghttps://ui-avatars.com/api/?rounded=true&name=jschut&format=pnghttps://ui-avatars.com/api/?rounded=true&name=Someonehttps://cdn.airvisual.net/tiny/default.png

Hãy tham gia phong trào!

Nhận một trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.

TRỞ THÀNH CỘNG TÁC VIÊN
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệu

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố sạch nhất tại Utrecht
theo thời gian thực

#cityUS AQI
1Quốc kỳ của Vietnam Lopik

52

2Quốc kỳ của Vietnam Zegveld

53

3Quốc kỳ của Vietnam Utrecht City

57

4Quốc kỳ của Vietnam Maarn

59

5Quốc kỳ của Vietnam Breukelen

65

6Quốc kỳ của Vietnam Zeist

77

7Quốc kỳ của Vietnam Amersfoort

88

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

Ứng dụng số 1 về chất lượng không khí

Ứng dụng chất lượng không khí miễn phí trên iOS và Android

AirVisual App, Free iOS and Android air quality app
Tốt
Trung bình
Không tốt cho các nhóm nhạy cảm
Không lành mạnh
Rất không tốt
Nguy hiểm
hình chữ nhật nhấp để mở bản đồ ở chế độ toàn màn hình
biểu tượng dấu cộng nhấp để phóng to bản đồ
biểu tượng dấu trừ nhấp để thu nhỏ bản đồ

Nguồn dữ liệu chất lượng không khí tại Utrecht

5Cộng tác viên

Thành phố nào ô nhiễm nhất tại Utrecht?

Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi