Chất lượng không khí tại Buốc-ki-na Pha-xô

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại Buốc-ki-na Pha-xô

CẬP NHẬT MỚI NHẤT (giờ địa phương)

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất tại Buốc-ki-na Pha-xô
theo thời gian thực

Biểu tượng Chú giải công cụ

Cộng tác viên Dữ liệu Chất lượng Không khí

Trạm được vận hành bởi

Cộng tác viên

0

Tham gia phong trào!

Nhận trình theo dõi và đóng góp dữ liệu về chất lượng không khí tại thành phố của bạn.

Trở thành cộng tác viên
Tìm hiểu thêm về cộng tác viên và nguồn dữ liệu

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố sạch nhất tại Buốc-ki-na Pha-xô
theo thời gian thực

Biểu tượng Chú giải công cụ

Tốt
Trung bình
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm
Không lành mạnh
Rất không lành mạnh
Nguy hiểm
hình chữ nhật nhấp để mở bản đồ ở chế độ toàn màn hình
biểu tượng dấu cộng nhấp để phóng to bản đồ
biểu tượng dấu trừ nhấp để thu nhỏ bản đồ

Làm thế nào để bảo vệ một cách tốt nhất trước ô nhiễm không khí?

Giảm mức tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại Buốc-ki-na Pha-xô của bạn

Bang nào ô nhiễm nhất tại Buốc-ki-na Pha-xô ?

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi