Welsh Government

Welsh Government

government

Trạm

23
followers icon20.3K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Wrexham

Wrexham, Vương quốc Anh

8

6.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Cardiff Centre

Cardiff, Vương quốc Anh

119

3.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Cardiff Newport Road

Cardiff, Vương quốc Anh

65

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Newport

Newport, Vương quốc Anh

65

1.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Port Talbot Little Warren

Port Talbot, Vương quốc Anh

55

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Caerphilly White Street

Caerphilly, Vương quốc Anh

70

814

Biểu tượng ghim vị trí

Cwmbran Crownbridge

Cwmbran, Vương quốc Anh

33

735

Biểu tượng ghim vị trí

Port Talbot Margam

Port Talbot, Vương quốc Anh

25

622

Biểu tượng ghim vị trí

Chepstow A48

Chepstow, Vương quốc Anh

59

578

Biểu tượng ghim vị trí

Port Talbot Dyffryn School

Taibach, Vương quốc Anh

25

493

Biểu tượng ghim vị trí

Caerphilly Blackwood High Street

Blackwood, Vương quốc Anh

33

475

Biểu tượng ghim vị trí

Caerphilly Fochriw

Fochriw, Vương quốc Anh

21

283

Biểu tượng ghim vị trí

Narberth

Templeton, Vương quốc Anh

8

280

Biểu tượng ghim vị trí

Anglesey Brynteg

Benllech, Vương quốc Anh

12

270

Biểu tượng ghim vị trí

Cardiff Castle Street

Cardiff, Vương quốc Anh

91

176

Biểu tượng ghim vị trí

Swansea Hafod DOAS

Swansea, Vương quốc Anh

13

101

Biểu tượng ghim vị trí

Port Talbot Prince Street 2

Taibach, Vương quốc Anh

33

63

Biểu tượng ghim vị trí

Bridgend Park Street

Bridgend, Vương quốc Anh

74

50

Biểu tượng ghim vị trí

Swansea Cwm Level Park

Landore, Vương quốc Anh

5

30

Biểu tượng ghim vị trí

Wrexham Chirk

Chirk, Vương quốc Anh

4

26

Biểu tượng ghim vị trí

Newport M4 Junction 25

Newport, Vương quốc Anh

10

25

Biểu tượng ghim vị trí

Swansea Port Tennant Roadside

Swansea, Vương quốc Anh

8

1

Biểu tượng ghim vị trí

Swansea St Thomas DOAS

Swansea, Vương quốc Anh

11

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi