Welsh Government

Welsh Government

government

Trạm

25
followers icon19.4K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Wrexham

Wrexham, Vương quốc Anh

17

5.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Cardiff Centre

Cardiff, Vương quốc Anh

41

4.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Cardiff Newport Road

Cardiff, Vương quốc Anh

21

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Newport

Newport, Vương quốc Anh

21

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Port Talbot Little Warren

Port Talbot, Vương quốc Anh

29

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Caerphilly White Street

Caerphilly, Vương quốc Anh

41

848

Biểu tượng ghim vị trí

Rhondda Glyncoch Garth Avenue

Pontypridd, Vương quốc Anh

25

826

Biểu tượng ghim vị trí

Narberth

Templeton, Vương quốc Anh

25

817

Biểu tượng ghim vị trí

Cwmbran Crownbridge

Cwmbran, Vương quốc Anh

29

594

Biểu tượng ghim vị trí

Port Talbot Margam

Port Talbot, Vương quốc Anh

21

581

Biểu tượng ghim vị trí

Chepstow A48

Chepstow, Vương quốc Anh

21

509

Biểu tượng ghim vị trí

Caerphilly Blackwood High Street

Blackwood, Vương quốc Anh

25

305

Biểu tượng ghim vị trí

Caerphilly Fochriw

Fochriw, Vương quốc Anh

21

302

Biểu tượng ghim vị trí

Anglesey Penhesgyn 3

Llanfairpwllgwyngyll, Vương quốc Anh

25

204

Biểu tượng ghim vị trí

Anglesey Brynteg

Benllech, Vương quốc Anh

25

173

Biểu tượng ghim vị trí

Anglesey Llynfaes

Llanerchymedd, Vương quốc Anh

21

94

Biểu tượng ghim vị trí

Port Talbot Prince Street 2

Taibach, Vương quốc Anh

21

72

Biểu tượng ghim vị trí

Swansea Hafod DOAS

Swansea, Vương quốc Anh

29

47

Biểu tượng ghim vị trí

Cardiff Castle Street

Cardiff, Vương quốc Anh

33

42

Biểu tượng ghim vị trí

Swansea Port Tennant Roadside

Swansea, Vương quốc Anh

21

26

Biểu tượng ghim vị trí

Bridgend Park Street

Bridgend, Vương quốc Anh

45

21

Biểu tượng ghim vị trí

Newport M4 Junction 25

Newport, Vương quốc Anh

21

21

Biểu tượng ghim vị trí

Swansea Cwm Level Park

Landore, Vương quốc Anh

3

20

Biểu tượng ghim vị trí

Wrexham Chirk

Chirk, Vương quốc Anh

37

11

Biểu tượng ghim vị trí

Swansea St Thomas DOAS

Swansea, Vương quốc Anh

1

1

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi