UK Air Quality

UK Air Quality

government

Trạm

51
followers icon70.8K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Wirral Tranmere AURN

Birkenhead, Vương quốc Anh

26

9.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Leicester University

Leicester, Vương quốc Anh

65

8.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Nottingham Centre AURN

Nottingham, Vương quốc Anh

17

5.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Southampton Centre AURN

Southampton, Vương quốc Anh

53

5.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Liverpool Everton Valley

Liverpool, Vương quốc Anh

14

4.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Newcastle Centre

Newcastle trên sông Tyne, Vương quốc Anh

17

3.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Belfast Centre

Belfast, Vương quốc Anh

32

3.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Stanford-le-Hope Roadside

Stanford-le-Hope, Vương quốc Anh

45

2.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Oxford St Ebbes

Oxford, Vương quốc Anh

37

2.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Norwich Lakenfields

Norwich, Vương quốc Anh

25

2.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Stoke-on-Trent Centre

Stoke-on-Trent, Vương quốc Anh

66

2.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Reading New Town AURN

Reading, Vương quốc Anh

37

2.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Sunderland Silksworth

Sunderland, Vương quốc Anh

17

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Portsmouth Anglesea Road AURN

Southsea, Vương quốc Anh

57

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Nottingham Western Boulevard AURN

Basford, Vương quốc Anh

57

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Stoke-on-Trent A50 Roadside AURN

Stoke-on-Trent, Vương quốc Anh

74

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

London Bexley

Erith, Vương quốc Anh

15

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Leicester A594 Roadside

Leicester, Vương quốc Anh

68

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Warrington

Warrington, Vương quốc Anh

41

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Hull Freetown

Hull, Vương quốc Anh

21

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

London Haringey Priory Park South

Luân Đôn, Vương quốc Anh

3

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Preston

Preston, Vương quốc Anh

54

911

Biểu tượng ghim vị trí

Thurrock

Grays, Vương quốc Anh

2

889

Biểu tượng ghim vị trí

Canterbury

Canterbury, Vương quốc Anh

52

852

Biểu tượng ghim vị trí

Great Yarmouth South Denes

Gorleston-on-Sea, Vương quốc Anh

12

798

Biểu tượng ghim vị trí

Kings Lynn Stoke Ferry Wretton Road

Stoke Ferry, Vương quốc Anh

33

503

Biểu tượng ghim vị trí

North Down Holywood A2

Holywood, Vương quốc Anh

17

490

Biểu tượng ghim vị trí

Kings Lynn Page Stair Lane

Swaffham, Vương quốc Anh

37

220

Biểu tượng ghim vị trí

Kings Lynn Southgates

King's Lynn, Vương quốc Anh

91

214

Biểu tượng ghim vị trí

Lisburn Dunmurry Seymour Hill

Lisburn, Vương quốc Anh

0

160

Biểu tượng ghim vị trí

Scunthorpe East Common Lane

Scunthorpe, Vương quốc Anh

17

116

Biểu tượng ghim vị trí

Scunthorpe Town TEOM

Scunthorpe, Vương quốc Anh

17

98

Biểu tượng ghim vị trí

Kings Lynn Stoke Ferry Buckenham Drive

Stoke Ferry, Vương quốc Anh

21

79

Biểu tượng ghim vị trí

Kings Lynn Estuary Close

Swaffham, Vương quốc Anh

21

26

Biểu tượng ghim vị trí

Rochester Stoke

Lower Stoke, Vương quốc Anh

38

24

Biểu tượng ghim vị trí

St Helens Linkway

Haydock, Vương quốc Anh

29

20

Biểu tượng ghim vị trí

Liverpool Clayton Square

Liverpool, Vương quốc Anh

15

19

Biểu tượng ghim vị trí

Norwich Castle Meadow

Norwich, Vương quốc Anh

33

19

Biểu tượng ghim vị trí

Cheshire West Chester Bus Interchange

Chester, Vương quốc Anh

2

11

Biểu tượng ghim vị trí

Elmbridge Weybridge High St 2

Weybridge, Vương quốc Anh

5

10

Biểu tượng ghim vị trí

Newcastle Cradlewell Roadside 2

Newcastle trên sông Tyne, Vương quốc Anh

4

7

Biểu tượng ghim vị trí

Cheshire West Whitby Road

Ellesmere Port, Vương quốc Anh

6

5

Biểu tượng ghim vị trí

Cheshire West Boughton

Hoole, Vương quốc Anh

9

4

Biểu tượng ghim vị trí

Liverpool Edge Lane

Clubmoor, Vương quốc Anh

18

4

Biểu tượng ghim vị trí

Liverpool Speke Road

Speke, Vương quốc Anh

19

4

Biểu tượng ghim vị trí

Kidderminster Stourport Road

Stourport-on-Severn, Vương quốc Anh

6

3

Biểu tượng ghim vị trí

Cheshire West Frodsham

Frodsham, Vương quốc Anh

4

1

Biểu tượng ghim vị trí

Hull Holderness Road

Hull, Vương quốc Anh

37

1

Biểu tượng ghim vị trí

Liverpool Lime Street

Liverpool, Vương quốc Anh

15

1

Biểu tượng ghim vị trí

Cheshire West Park Road

Ince, Vương quốc Anh

2

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi