Breathe London

Breathe London

non-profit organization

Trạm

281
followers icon105.7K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 tháng trước

Giới thiệu

In February 2020, the Mayor of London decided to fund a four year continuation of the pilot phase of the Breathe London network. Run by the Environmental Research Group at Imperial College London, this funding covers the roll-out of 100+ sensors at schools, hospitals and co-location sites across London for four years.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

London Marylebone Road

Luân Đôn, Vương quốc Anh

4

18.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Blackwall

Luân Đôn, Vương quốc Anh

8

12.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Beddington Lane north

Croydon, Vương quốc Anh

29

11.6K

Biểu tượng ghim vị trí

London N. Kensington

Luân Đôn, Vương quốc Anh

3

8.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Elephant and Castle

Luân Đôn, Vương quốc Anh

26

6.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Horseferry Road

Luân Đôn, Vương quốc Anh

33

5.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Merton Road

Luân Đôn, Vương quốc Anh

33

5.8K

Biểu tượng ghim vị trí

New Cross

Luân Đôn, Vương quốc Anh

66

5.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Whitehall Park School

Archway, Vương quốc Anh

37

2.8K

Biểu tượng ghim vị trí

London Eltham

Luân Đôn, Vương quốc Anh

17

2.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Rainham

Rainham, Vương quốc Anh

17

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

South Kensington Underground Station

Kensington, Vương quốc Anh

29

1.5K

Biểu tượng ghim vị trí

London Bexley

Erith, Vương quốc Anh

19

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Falconwood

Bexley, Vương quốc Anh

31

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Martin Primary School-Playground

Hendon, Vương quốc Anh

33

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Great Ormond Street Hospital

Clerkenwell, Vương quốc Anh

25

1.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Westhorne Avenue

Luân Đôn, Vương quốc Anh

37

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Ceres Road, j/w Bannockburn Road - Bannockburn Primary School

Abbey Wood, Vương quốc Anh

21

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Lwr Rich Rd, Chertsy Corner, nr j/w houses, opp cnr of Chtsy Ct, VS nr Kingsway,

Brentford, Vương quốc Anh

37

993

Biểu tượng ghim vị trí

Middlesex Street Estate

Thành phố Luân Đôn, Vương quốc Anh

29

933

Biểu tượng ghim vị trí

Ley Street

Ilford, Vương quốc Anh

29

629

Biểu tượng ghim vị trí

Piccadilly Circus

West End of London, Vương quốc Anh

29

522

Biểu tượng ghim vị trí

St Annes RC Primary School

Lambeth, Vương quốc Anh

29

500

Biểu tượng ghim vị trí

St Mary Magdalene CE School

Canary Wharf, Vương quốc Anh

25

493

Biểu tượng ghim vị trí

Carlton Vale Road, Kilburn Park School

Bayswater, Vương quốc Anh

29

490

Biểu tượng ghim vị trí

Hallfield Estate

West End of London, Vương quốc Anh

25

453

Biểu tượng ghim vị trí

Wessex Gardens Primary School

Hendon, Vương quốc Anh

33

405

Biểu tượng ghim vị trí

Tottenham Hale

Harringay, Vương quốc Anh

21

365

Biểu tượng ghim vị trí

Harris Academy South Norwood

Thornton Heath, Vương quốc Anh

25

330

Biểu tượng ghim vị trí

Beresford Square

Woolwich, Vương quốc Anh

29

286

Biểu tượng ghim vị trí

Ikea

Luân Đôn, Vương quốc Anh

41

274

Biểu tượng ghim vị trí

Bonner Primary School

Bethnal Green, Vương quốc Anh

33

261

Biểu tượng ghim vị trí

Byward Street / Great Tower Street

Thành phố Luân Đôn, Vương quốc Anh

50

258

Biểu tượng ghim vị trí

St John's Upper Holloway CE Primary School

Archway, Vương quốc Anh

33

255

Biểu tượng ghim vị trí

Burlington Rd

Khu Wandsworth của Luân Đôn, Vương quốc Anh

37

233

Biểu tượng ghim vị trí

Horn Link Way j/w Peartree Way

Blackheath, Vương quốc Anh

33

226

Biểu tượng ghim vị trí

St Mary Abbots Primary School

Kensington, Vương quốc Anh

33

201

Biểu tượng ghim vị trí

Bedford Hill

Brixton Hill, Vương quốc Anh

17

198

Biểu tượng ghim vị trí

High Street Wealdstone

Greenhill, Vương quốc Anh

37

192

Biểu tượng ghim vị trí

Royal Marsden Hospital

Kensington, Vương quốc Anh

29

154

Biểu tượng ghim vị trí

Boston Place

West End of London, Vương quốc Anh

25

151

Biểu tượng ghim vị trí

A1203 - Shadwell

Bethnal Green, Vương quốc Anh

29

145

Biểu tượng ghim vị trí

Larmenier and Sacred Heart Catholic Primary School

Kensington, Vương quốc Anh

33

145

Biểu tượng ghim vị trí

Guy's Hospital

Thành phố Luân Đôn, Vương quốc Anh

21

142

Biểu tượng ghim vị trí

Silvertown Tunnel access corridor - Silvertown Way

Poplar, Vương quốc Anh

29

135

Biểu tượng ghim vị trí

Langford Primary School

Battersea, Vương quốc Anh

25

135

Biểu tượng ghim vị trí

Billets Hart Allotments

Southall, Vương quốc Anh

41

129

Biểu tượng ghim vị trí

Chrisp Street Market

Poplar, Vương quốc Anh

12

126

Biểu tượng ghim vị trí

High St, opposite j/w Windmill Rd.

Teddington, Vương quốc Anh

41

116

Biểu tượng ghim vị trí

Rumi Mosque

Enfield, Vương quốc Anh

33

116

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi