Sejong Government

Sejong Government

government

Trạm

4
followers icon92.0K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Hansol-dong

Yeongi, Nam Triều Tiên

70

75.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Bugang-myeon

Geumsan, Nam Triều Tiên

117

8.0K

Biểu tượng ghim vị trí

aleumdong

Geumsan, Nam Triều Tiên

84

7.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Jochiwon-eup

Sejong, Nam Triều Tiên

99

1.1K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi