SDRA

SDRA

government

Trạm

154
followers icon1.8M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Geophysics

Tehran, I-ran

153

267.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Pasdaran

Tehran, I-ran

157

252.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Tehran University

Khorramshahr, I-ran

165

143.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Shahid Beheshti University

Tehran, I-ran

150

140.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Elmo Sanat

Tehran, I-ran

188

89.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheshme

Tehran, I-ran

132

76.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Farhangsara

Karaj, I-ran

158

70.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Shokufeh Park

Tehran, I-ran

181

56.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Imam Khomeini

Tehran, I-ran

159

55.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Fardis

Karaj, I-ran

158

53.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Ati Saz

Tehran, I-ran

52

45.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Ghaem

Tehran, I-ran

89

41.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Isfahan - Ostandari Street

Isfahan, I-ran

138

37.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Ahmad Abad

Esfahan, I-ran

127

29.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Kharazi

Esfahan, I-ran

108

27.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Razi

Tehran, I-ran

159

25.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Roudaki

Isfahan, I-ran

127

23.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Malard

Malard, I-ran

163

22.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Region

Tehran, I-ran

190

21.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Parvin

Esfahan, I-ran

126

20.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Shahre Rey

Tehran, I-ran

139

18.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Abresan

Tabriz, I-ran

97

17.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Pardis

Pardis, I-ran

120

16.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Lavasanat

Lavasan, I-ran

156

15.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Ahvaz

Ahvaz, I-ran

154

14.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Salamat

Tehran, I-ran

161

14.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Eslam Shahr

Eslamshahr, I-ran

163

13.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Robat karim

Robat Karim, I-ran

91

12.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Shahin Shahr

Shahin Shahr, I-ran

153

11.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Mash'had Sajjad

Mashhad, I-ran

65

8.7K

Biểu tượng ghim vị trí

BagherShahr

Tehran, I-ran

34

8.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Savojbolagh Governorate

Hashtgerd, I-ran

109

8.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Khayyam

Mashhad, I-ran

100

8.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Imam

Qom, I-ran

84

8.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Shahryar

Karaj, I-ran

55

7.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Sarafrazan

Mashhad, I-ran

57

6.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Horiba

Arak, I-ran

44

6.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Behdasht

Tabriz, I-ran

139

6.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Mashhad-Daneshgah

Mashhad, I-ran

71

6.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Bagh Shomal

Tabriz, I-ran

134

6.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Shariati

Arak, I-ran

161

4.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Rah Ahan

Tabriz, I-ran

48

4.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Pakdasht

Mamazand, I-ran

153

4.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Karaj - Metro

Karaj, I-ran

169

4.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Qazvin

Qazvin, I-ran

27

4.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Gharchak

Qarchak, I-ran

160

4.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Mash'had Lashkar

Mashhad, I-ran

48

4.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Hamedan

Hamedan, I-ran

150

3.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Varamin

Varamin, I-ran

153

3.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Mofateh

Mashhad, I-ran

91

3.6K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi