contributor profile ribbon iconBashAir.ru

BashAir.ru

non-profit organization Contributor

Trạm

1
followers icon371 người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

BashAir.ru - Строим свою гражданскую сеть анализаторов воздуха для неравнодушных горожан

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

CovidHospital

Sterlitamak, Nga

45

371

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi