Portland State University (PSU)

Portland State University (PSU)

Giáo dục

5 Stations

42K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

www.pdx.edu/

Giới thiệu

Founded in 1946, the Portland State University (PSU) is a public research university in Portland, Oregon. PSU is the only public urban university in the state of Oregon that is located in a large city.

Stations

PSU STAR - Rose City Park

Portland, Hoa Kỳ

3

PSU STAR - South Tacoma

Tacoma, Hoa Kỳ

2

PSU STAR - Northwest 111th Avenue

Cedar Mill, Hoa Kỳ

0

PSU STAR - Clinton Avenue

Klamath Falls, Hoa Kỳ

13

PSU STAR - Titlow

Tacoma, Hoa Kỳ

0
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi