contributor profile ribbon iconPhol Dhanya PCL

Phol Dhanya PCL

corporate Contributor

Trạm

1
followers icon110.3K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

For more than 30 years, Phol Dhanya has been synonymous with quality safety product supply, good and reliable service. And is recognized as the leading Personal Protective Equipement and safety products distributor in Thailand.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Phol Dhanya PCL.-- Safety Supply, Lam Luk Ka

Lam Luk Ka, Thái Lan

74

110.1K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi