contributor profile ribbon iconPakistan Air Quality Initiative

Pakistan Air Quality Initiative

non-profit organization Contributor

Trạm

4
followers icon26.0K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Giới thiệu

Pakistan Air Quality Initiative (PAQI پاکی) provides crowd-sourced, community-driven air quality data to increase social awareness.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

LUMS

Lahore, Pa-ki-xtan

195

24.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Lahore American School

Lahore, Pa-ki-xtan

488

1.0K

Biểu tượng ghim vị trí

TDF MagnifiScience Centre

Karachi, Pa-ki-xtan

354

157

Biểu tượng ghim vị trí

Yousaf Abad, Warsak Road - PCAA

Peshawar, Pa-ki-xtan

558

1

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi