Oregon Department of Environmental Quality

Oregon Department of Environmental Quality

government

Trạm

53
followers icon288.1K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

The Oregon Department of Environmental Quality is a regulatory agency whose job is to protect the quality of Oregon's environment. DEQ's mission is to be a leader in restoring, maintaining and enhancing the quality of Oregon's air, land and water.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Portland - SE Lafayette

Portland, Hoa Kỳ

55

41.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Ashland Fire Dept

Ashland, Hoa Kỳ

28

30.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Salem - State Hospital

Salem, Hoa Kỳ

75

30.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Portland Cully Helensview

Portland, Hoa Kỳ

44

29.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Bend - Pump Station

Bend, Hoa Kỳ

19

27.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Hillsboro - Hare Field

Hillsboro, Hoa Kỳ

44

18.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Portland Near Road

Portland, Hoa Kỳ

65

16.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Cave Junction Forest Service

Cave Junction, Hoa Kỳ

34

9.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Portland - Sauvie Island

Portland, Hoa Kỳ

33

9.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Albany - Calapooia School

Albany, Hoa Kỳ

43

9.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Grants Pass - Parkside School

Grants Pass, Hoa Kỳ

45

7.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Eugene - Highway 99

Eugene, Hoa Kỳ

39

6.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Silverton

Silverton, Hoa Kỳ

68

6.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Sisters Forest Service

Sisters, Hoa Kỳ

10

6.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Turner Cascade Junior HS

Turner, Hoa Kỳ

70

5.9K

Biểu tượng ghim vị trí

The Dalles - Cherry Heights

The Dalles, Hoa Kỳ

11

3.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Prineville - Davidson Park

Prineville, Hoa Kỳ

38

3.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Medford Welch & Jackson

Medford, Hoa Kỳ

18

2.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Madras - Westside School

Madras, Hoa Kỳ

42

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

La Grande Hall & N Sts

La Grande, Hoa Kỳ

12

2.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Shady Cove - Shady Cove School

Shady Cove, Hoa Kỳ

49

2.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Florence Forestry Department

Florence, Hoa Kỳ

27

1.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Baker City - Forest Service

Thành phố Baker, Hoa Kỳ

25

1.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Sweet Home - Fire Department

Sweet Home, Hoa Kỳ

16

1.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Portland - Spangler Road

Thành phố Oregon, Hoa Kỳ

58

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Pendleton - McKay Creek

Pendleton, Hoa Kỳ

14

896

Biểu tượng ghim vị trí

Portland Lane Middle School

Lents, Hoa Kỳ

52

852

Biểu tượng ghim vị trí

Corvallis EPA Office

Corvallis, Hoa Kỳ

52

786

Biểu tượng ghim vị trí

Bend NE 8th & Emerson

Bend, Hoa Kỳ

15

748

Biểu tượng ghim vị trí

Enterprise - US Forest Service

Enterprise, Hoa Kỳ

12

729

Biểu tượng ghim vị trí

Lakeview - Center & M

Lakeview, Hoa Kỳ

47

713

Biểu tượng ghim vị trí

Roosevelt High School

Kenton, Hoa Kỳ

43

688

Biểu tượng ghim vị trí

Chiloquin Duke Drive

Altamont, Hoa Kỳ

9

572

Biểu tượng ghim vị trí

Mill City

Mill City, Hoa Kỳ

29

512

Biểu tượng ghim vị trí

Portland Lincoln High School

West Haven-Sylvan, Hoa Kỳ

39

475

Biểu tượng ghim vị trí

Estacada Clackamas River Elementary School

Estacada, Hoa Kỳ

53

427

Biểu tượng ghim vị trí

Cove - City Hall

Cove, Hoa Kỳ

21

402

Biểu tượng ghim vị trí

Lyons

Lyons, Hoa Kỳ

54

384

Biểu tượng ghim vị trí

Portland Humboldt Sensors

Kenton, Hoa Kỳ

12

346

Biểu tượng ghim vị trí

Hermiston - Municipal Airport

Hermiston, Hoa Kỳ

49

255

Biểu tượng ghim vị trí

Coos Bay Marshfield HS

Coos Bay, Hoa Kỳ

16

220

Biểu tượng ghim vị trí

Dallas LaCreole Middle School

Dallas, Hoa Kỳ

44

204

Biểu tượng ghim vị trí

La Pine Rural Fire Dept

La Pine, Hoa Kỳ

21

189

Biểu tượng ghim vị trí

Gresham Centennial HS

Happy Valley, Hoa Kỳ

56

148

Biểu tượng ghim vị trí

Ontario May Roberts Elementary School

Ontario, Hoa Kỳ

18

132

Biểu tượng ghim vị trí

Hood River West Side FD

Hood River, Hoa Kỳ

29

76

Biểu tượng ghim vị trí

Beaverton Highland Park

Beaverton, Trung Hoa

36

33

Biểu tượng ghim vị trí

Klamath Falls - Peterson School

Klamath Falls, Hoa Kỳ

19

18

Biểu tượng ghim vị trí

Forest Grove Pacific University

Forest Grove, Hoa Kỳ

9

15

Biểu tượng ghim vị trí

Talent - Rapp Lane

Medford, Hoa Kỳ

24

6

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi