NASA - National Aeronautics and Space Administration

NASA - National Aeronautics and Space Administration

government

Trạm

62
followers icon198.7K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Giới thiệu

NASA stands for National Aeronautics and Space Administration. NASA was started on October 1, 1958, as a part of the United States government. NASA is in charge of U.S. science and technology that has to do with airplanes or space.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

NASA - Clinton Street

West Hollywood, Hoa Kỳ

46

26.6K

Biểu tượng ghim vị trí

NASA - Dunbarton Avenue

Los Angeles, Hoa Kỳ

42

21.3K

Biểu tượng ghim vị trí

NASA - Caswell Avenue

Venice, Hoa Kỳ

41

20.2K

Biểu tượng ghim vị trí

NASA - Fir Avenue

Los Alamitos, Hoa Kỳ

42

18.2K

Biểu tượng ghim vị trí

NASA - North Poinsettia Place

Hollywood, Hoa Kỳ

20

11.5K

Biểu tượng ghim vị trí

NASA - North Avenue 65

South Pasadena, Hoa Kỳ

13

9.7K

Biểu tượng ghim vị trí

NASA - Mar Vista Avenue

Altadena, Hoa Kỳ

14

9.2K

Biểu tượng ghim vị trí

NASA - Terrace 49

Echo Park, Hoa Kỳ

23

7.9K

Biểu tượng ghim vị trí

NASA - De Quincy Place

Stevenson Ranch, Hoa Kỳ

3

7.7K

Biểu tượng ghim vị trí

NASA - Brookfield Place

South San Jose Hills, Hoa Kỳ

25

7.7K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi