Nagoya City Atmospheric Environment

Nagoya City Atmospheric Environment

Chính phủ

13 Stations

20.3K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

www.kankyo-net.city.nagoya.jp/ecopal/

Stations

Wakamiya Odori Park

Nishiki, Nhật Bản

8

Nakamura Heath Center

Nagoya, Nhật Bản

8

Takikawa Elementary School

Nagoya, Nhật Bản

8

Nazuka Junior High School

Nagoya, Nhật Bản

8

Motoshio Park

Nagoya, Nhật Bản

21

Minatojima

Kobe, Nhật Bản

8

Tenpaku Health Center

Nagoya, Nhật Bản

4

Nagoya City Hall

Nagoya, Nhật Bản

4

Hakusui Elementary School

Nagoya, Nhật Bản

4

Odakakita Elementary School

Nagoya, Nhật Bản

8

Ishincho

Nagoya, Nhật Bản

12

Yawata Junior High School

Nagoya, Nhật Bản

17

Hataya

Nagoya, Nhật Bản

4
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi