Mie Prefecture Air Quality Information

Mie Prefecture Air Quality Information

Chính phủ

24 Stations

7K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

taiki-kanshi.eco.pref.mie.lg.jp

Stations

Kuwana Ueno

Kuwana, Nhật Bản

45

Yokkaichi Commercial High School

Yokkaichi, Nhật Bản

63

Tsugabe Water Distribution Plant

Tsu, Nhật Bản

53

Daan Junior High School

Inabe, Nhật Bản

37

Tsuritsunari Elementary School

Tsu, Nhật Bản

41

Hokusei High School

Yokkaichi, Nhật Bản

45

Route 23 Suzuka

Suzuka, Nhật Bản

50

Ise Kousei Junior High School

Ise, Nhật Bản

37

Iga Midorigaoka Junior High School

Iga, Nhật Bản

50

Matsusaka Fifth Elementary School

Matsusaka, Nhật Bản

50

Kameyama Minami Nursery School

Kameyama, Nhật Bản

50

Toba High School

Toba, Nhật Bản

29

Kawagoe Minami Elementary School

Takamatsu, Nhật Bản

33

Nabari Elementary School

Nabari, Nhật Bản

29

Myoshi Elementary School

Ichinoki, Nhật Bản

41

Route 258 Kuwana

Kuwana, Nhật Bản

33

Ukata

Shima, Nhật Bản

29

Suzuka Nursery School

Suzuka, Nhật Bản

57

Sashiogi

Hisai-motomachi, Nhật Bản

33

Mihama

Yokkaichi, Nhật Bản

59

Owase Prefectural Staff Public Corporation

Owase, Nhật Bản

50

North Fire Station

Yokkaichi, Nhật Bản

45

Iga Tsuge

Kokacho Oharaichiba, Nhật Bản

25

Kumano Kimoto Junior High School

Kumano, Nhật Bản

41
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi