Methow Valley Citizens Council (MVCC)

Methow Valley Citizens Council (MVCC)

non-profit organization

Trạm

9
followers icon1.0K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 4 năm trước

Giới thiệu

Founded in 1976, the Methow Valley Citizens Council (MVCC) is one of the oldest non-profits in the valley. MVCC is a membership organization that raises a strong community voice for the protection of the Methow Valley’s natural environment and rural character.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

MV Clean Air Ambassador - Lost River Run Way

Winthrop, Hoa Kỳ

29

324

Biểu tượng ghim vị trí

MV Clean Air Ambassador - Bush School

Winthrop, Hoa Kỳ

18

289

Biểu tượng ghim vị trí

MV Clean Air Ambassador - Lower Studhorse

Winthrop, Hoa Kỳ

27

148

Biểu tượng ghim vị trí

MV Clean Air Ambassador - Pine Forest

Winthrop, Hoa Kỳ

23

142

Biểu tượng ghim vị trí

MV - Benson Creek

Twisp, Hoa Kỳ

14

47

Biểu tượng ghim vị trí

MV Clean Air Ambassador - Frost Road

Twisp, Hoa Kỳ

39

36

Biểu tượng ghim vị trí

MV Clean Air Ambassador - Libby Creek

Twisp, Hoa Kỳ

5

23

Biểu tượng ghim vị trí

MV - McFarland Creek

Brewster, Hoa Kỳ

10

21

Biểu tượng ghim vị trí

MV Clean Air Ambassador - Upper Beaver Creek

Twisp, Hoa Kỳ

5

7

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi