Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj

Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj

Chính phủ

36 Stations

193.1K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

iszz.azo.hr

Stations

ZAGREB-2

Zagreb, Crô-a-ti-a

55

Zagreb 3

Zagreb, Crô-a-ti-a

148

Paveki

Perovici, Crô-a-ti-a

28

Zagreb 1

Zagreb, Crô-a-ti-a

65

Kostrena - Martinšćica

Martinscica, Crô-a-ti-a

8

Osijek

Osijek, Crô-a-ti-a

76

Urinj

Urinj, Crô-a-ti-a

11

Mirogojska cesta

Zagreb, Crô-a-ti-a

25

Krešimirova ul.

Rijeka, Crô-a-ti-a

17

Karlovac

Karlovac, Crô-a-ti-a

2

Sisak

Sisak, Crô-a-ti-a

64

Slavonski Brod

Slavonski Brod, Crô-a-ti-a

93

Mlaka

Drenova, Crô-a-ti-a

12

Desinić

Desinic Gora, Crô-a-ti-a

33

Kopački rit

Lug, Crô-a-ti-a

61

Čambarelići

Krsan, Crô-a-ti-a

37

ZAGREB-4

Jankomir, Crô-a-ti-a

74

SPLIT-2

Vranjic, Crô-a-ti-a

26

Kutina

Kutina, Crô-a-ti-a

79

Zoljan

Zoljan, Crô-a-ti-a

37

Višnjan

Srebrnici, Crô-a-ti-a

17

Međunarodna zračna luka Zagreb

Velika Gorica, Crô-a-ti-a

8

Pula Station

Pula, Crô-a-ti-a

27

POLAČA (Ravni kotari)

Polaca, Crô-a-ti-a

57

Parg

Parg, Crô-a-ti-a

32

Plitvička jezera

Plitvicka Jezera, Crô-a-ti-a

34

Vela straža

Luka, Crô-a-ti-a

12

AMP Kaštijun

Medulin, Crô-a-ti-a

20

HUM

Borovik, Crô-a-ti-a

39

Omišalj LNG

Omisalj, Crô-a-ti-a

18

Bakar- Luka

Krasica, Crô-a-ti-a

17

OMIŠALJ (Otok Krk)

Omisalj, Crô-a-ti-a

29

Opuzen (Delta Neretve)

Podgradina, Crô-a-ti-a

30

PULA FIŽELA

Pula, Crô-a-ti-a

20

Karepovac 2

Kamen, Crô-a-ti-a

32

DUBROVNIK

Mokosica, Crô-a-ti-a

33
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi