Imperial County Air Pollution Control District (ICAPCD)

Imperial County Air Pollution Control District (ICAPCD)

Chính phủ

4 Stations

1.8K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

apcd.imperialcounty.org/

Giới thiệu

The Imperial county air pollution control district (ICAPCD) is the regulatory agency responsible for air quality in the Imperial County region.

Stations

Brawley - 220 Main Street

Brawley, Hoa Kỳ

65

Calexico - Ethel Street

Calexico, Hoa Kỳ

46

Westmorland - 570 Cook Street

Westmorland, Hoa Kỳ

124

Niland - English Road

Calipatria, Hoa Kỳ

70
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi