Idaho Department of Environmental Quality (Idaho DEQ)

Idaho Department of Environmental Quality (Idaho DEQ)

Chính phủ

27 Stations

68.8K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

airquality.deq.idaho.gov/

Giới thiệu

The Idaho Department of Environmental Quality is a state department created by the Idaho Environmental Protection and Health Act to ensure clean air, water, and land in the state and protect Idaho citizens from the adverse health impacts of pollution.

Stations

St Lukes Meridian

Meridian, Hoa Kỳ

30

Idaho Falls / Penford

Idaho Falls, Hoa Kỳ

8

Rexburg PM25

Rexburg, Hoa Kỳ

26

Nursery Rd.

Coeur d'Alene, Hoa Kỳ

25

Ketchum PM2.5 BAM

Ketchum, Hoa Kỳ

4

Sandpoint Particulate Matter

Sandpoint, Hoa Kỳ

38

Rock Creek PM2.5 BAM

Twin Falls, Hoa Kỳ

29

Pocatello Station

Pocatello, Hoa Kỳ

30

McCall PM2.5 BAM

McCall, Hoa Kỳ

29

Moscow PM2.5 BAM

Moscow, Hoa Kỳ

21

Pinehurst Particulate Matter

Pinehurst, Hoa Kỳ

59

St Maries PM2.5 BAM

Saint Maries, Hoa Kỳ

17

Plummer CDA Tribe

Plummer, Hoa Kỳ

25

Lewiston PM2.5 BAM

Lewiston, Hoa Kỳ

4

Weiser Seasonal PM2.5 Monitor

Weiser, Hoa Kỳ

31

Grangeville PM2.5 BAM

Grangeville, Hoa Kỳ

29

Idaho City PM2.5 BAM

Idaho City, Hoa Kỳ

17

Garden Valley PM2.5 BAM

Garden Valley, Hoa Kỳ

21

Preston PM25 BAM

Preston, Hoa Kỳ

11

Soda Springs - CRB Seasonal Monitor

Soda Springs, Hoa Kỳ

20

Lapwai BAM 1022

Lapwai, Hoa Kỳ

0

Idaho Falls BAM 1022

Idaho Falls, Hoa Kỳ

9

Potlatch Seasonal PM2.5 Monitor

Potlatch, Hoa Kỳ

17

Salmon PM2.5 BAM

Salmon, Hoa Kỳ

21

Kamiah PM2.5 1022

Kamiah, Hoa Kỳ

17

Juliaetta PM2.5 BAM 1022

Juliaetta E-sampler, Hoa Kỳ

18

White Pine

Boise, Hoa Kỳ

27
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi