Idaho Department of Environmental Quality (Idaho DEQ)

Idaho Department of Environmental Quality (Idaho DEQ)

government

Trạm

24
followers icon63.1K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

The Idaho Department of Environmental Quality is a state department created by the Idaho Environmental Protection and Health Act to ensure clean air, water, and land in the state and protect Idaho citizens from the adverse health impacts of pollution.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Idaho Falls / Penford

Idaho Falls, Hoa Kỳ

15

21.2K

Biểu tượng ghim vị trí

St. Lukes Meridian

Meridian, Hoa Kỳ

31

17.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Ketchum - 111 West 8th St

Ketchum, Hoa Kỳ

4

4.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Sandpoint - 1601 Ontario

Sandpoint, Hoa Kỳ

17

3.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Rock Creek - 650 Addison Ave.

Twin Falls, Hoa Kỳ

4

3.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Nursery Rd.

Dalton Gardens, Hoa Kỳ

17

3.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Pocatello - Garrett & and Gould St.

Pocatello, Hoa Kỳ

8

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Moscow - 1025 Plant Sciences Rd.

Moscow, Hoa Kỳ

0

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

McCall - USFS Office

McCall, Hoa Kỳ

17

1.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Pine - South 201 Third St.

Pinehurst, Hoa Kỳ

11

971

Biểu tượng ghim vị trí

Plummer CDA Tribe

Saint Maries, Hoa Kỳ

0

782

Biểu tượng ghim vị trí

St Maries - 10th St. & Center Ave.

Saint Maries, Hoa Kỳ

70

717

Biểu tượng ghim vị trí

Grangeville

Grangeville, Hoa Kỳ

4

277

Biểu tượng ghim vị trí

Idaho City

Idaho City, Hoa Kỳ

12

267

Biểu tượng ghim vị trí

Salmon PM2.5 BAM

Salmon, Hoa Kỳ

29

226

Biểu tượng ghim vị trí

Garden Valley

Garden Valley, Hoa Kỳ

25

195

Biểu tượng ghim vị trí

Lewiston

Lewiston, Hoa Kỳ

17

173

Biểu tượng ghim vị trí

Preston PM25 BAM

Preston, Hoa Kỳ

8

138

Biểu tượng ghim vị trí

Lapwai

Lapwai, Hoa Kỳ

12

85

Biểu tượng ghim vị trí

Kamiah

Kamiah, Hoa Kỳ

12

46

Biểu tượng ghim vị trí

Garden City

Garden City, Hoa Kỳ

27

7

Biểu tượng ghim vị trí

STL Chemi NOx

Meridian, Hoa Kỳ

7

5

Biểu tượng ghim vị trí

Nampa Fire Station

Nampa, Hoa Kỳ

29

5

Biểu tượng ghim vị trí

Idaho Falls (PM2.5) BAM

Idaho Falls, Hoa Kỳ

4

4

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi