Gunma Prefecture Environmental Forest Department Environment Conservation Division

Gunma Prefecture Environmental Forest Department Environment Conservation Division

government

Trạm

17
followers icon10.4K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Nakamachi

Tatebayashi, Nhật Bản

55

7.3K

Biểu tượng ghim vị trí

国設前橋自動車交通環境測定所

Maebashi, Nhật Bản

29

1.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Kaminote

Kaminote, Nhật Bản

2

437

Biểu tượng ghim vị trí

Annaka

Annaka, Nhật Bản

1

427

Biểu tượng ghim vị trí

Tomioka Elementary School

Tomioka, Nhật Bản

4

343

Biểu tượng ghim vị trí

Hirosawacho

Hirosawacho, Nhật Bản

2

214

Biểu tượng ghim vị trí

1166 Iidachō

Iidacho, Nhật Bản

53

164

Biểu tượng ghim vị trí

Nakajuku

Nakajuku, Nhật Bản

2

94

Biểu tượng ghim vị trí

Takasakikita Fire Department

Nakajuku, Nhật Bản

17

82

Biểu tượng ghim vị trí

Kawagoe Minami Elementary School

Nakamachi, Nhật Bản

45

66

Biểu tượng ghim vị trí

Ozasa

Tsumagoi, Nhật Bản

4

38

Biểu tượng ghim vị trí

Haramachi

Haramachi, Nhật Bản

17

36

Biểu tượng ghim vị trí

Moromachi

Kamiizumicho, Nhật Bản

2

7

Biểu tượng ghim vị trí

746 Nishikurauchimachi

Nishikurauchimachi, Nhật Bản

29

6

Biểu tượng ghim vị trí

949 Kokuwabarachō

Honcho, Nhật Bản

3

6

Biểu tượng ghim vị trí

Shibukawa

Shibukawa, Nhật Bản

37

5

Biểu tượng ghim vị trí

310 Kamiizumichō

Kamiizumicho, Nhật Bản

2

4

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi