Croatian Meteorological and Hydrological Service

Croatian Meteorological and Hydrological Service

Chính phủ

22 Stations

138.4K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

meteo.hr/

Stations

ZAGREB-2

Zagreb, Crô-a-ti-a

95

Zagreb 3

Zagreb, Crô-a-ti-a

126

Zagreb 1

Zagreb, Crô-a-ti-a

95

Osijek

Osijek, Crô-a-ti-a

110

Karlovac

Karlovac, Crô-a-ti-a

2

Sisak

Sisak, Crô-a-ti-a

136

Slavonski Brod

Slavonski Brod, Crô-a-ti-a

107

Desinić

Desinic Gora, Crô-a-ti-a

91

Kopački rit

Lug, Crô-a-ti-a

70

ZAGREB-4

Jankomir, Crô-a-ti-a

95

SPLIT-2

Vranjic, Crô-a-ti-a

36

Kutina

Kutina, Crô-a-ti-a

84

Višnjan

Srebrnici, Crô-a-ti-a

59

Pula Station

Pula, Crô-a-ti-a

16

POLAČA (Ravni kotari)

Polaca, Crô-a-ti-a

31

Parg

Parg, Crô-a-ti-a

71

Vela straža

Luka, Crô-a-ti-a

21

Plitvička jezera

Plitvicka Jezera, Crô-a-ti-a

54

HUM

Borovik, Crô-a-ti-a

42

Dubrovnik Station

Dubrovnik, Crô-a-ti-a

38

Opuzen (Delta Neretve)

Podgradina, Crô-a-ti-a

34

Omisalj Station

Omisalj, Crô-a-ti-a

19
Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi