Climate First: Replacing Oil and Gas (CFROG)

Climate First: Replacing Oil and Gas (CFROG)

non-profit organization

Trạm

3
followers icon4.5K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Giới thiệu

CFROG is a non-profit, non-partisan, 501(c)3 organization dedicated to combating the climate crisis by working to shape the transition from fossil fuels to a carbon-free economy on California's Central Coast.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Ventura High School

Ventura, Hoa Kỳ

24

2.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Anacapa Middle School

Ventura, Hoa Kỳ

24

1.1K

Biểu tượng ghim vị trí

De Anza Academy of the Arts and Technology

Ventura, Hoa Kỳ

28

610

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi