Busan Metropolitan City

Busan Metropolitan City

government

Trạm

29
followers icon461.7K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

Busan Metropolitan City is South Korea's second-most populous city after Seoul, with over 3.4 million inhabitants. It is the economic, cultural, and educational center of southeastern South Korea, with its port—Korea's busiest and the sixth-busiest in the world.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Gwangan-dong

Busan, Nam Triều Tiên

21

44.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeonsan-dong

Busan, Nam Triều Tiên

17

41.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Jwa-dong

Busan, Nam Triều Tiên

14

39.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Daeyeon-dong

Busan, Nam Triều Tiên

25

33.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Jeonpo-dong

Busan, Nam Triều Tiên

65

33.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheongnyong-dong

Busan, Nam Triều Tiên

19

30.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Myeongjang-dong

Busan, Nam Triều Tiên

21

27.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Gwangbok-dong

Busan, Nam Triều Tiên

29

25.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Bugok-dong

Busan, Nam Triều Tiên

20

24.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Deokcheon-dong

Busan, Nam Triều Tiên

21

21.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Oncheon-dong

Busan, Nam Triều Tiên

25

15.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Yongsu-ri

Busan, Nam Triều Tiên

29

15.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Choryang-dong

Busan, Nam Triều Tiên

20

13.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Deokpo-dong

Busan, Nam Triều Tiên

37

12.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Jangnim-dong

Busan, Nam Triều Tiên

29

11.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Daesin-dong

Busan, Nam Triều Tiên

19

11.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Hakjang-dong

Busan, Nam Triều Tiên

55

10.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Gijang-eup

Busan, Nam Triều Tiên

17

10.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Gaegeum-dong

Busan, Nam Triều Tiên

41

8.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Daejeo-dong

Busan, Nam Triều Tiên

33

8.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Dangni-dong

Busan, Nam Triều Tiên

12

7.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Sujeong-dong

Busan, Nam Triều Tiên

25

7.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Hwamyeong-dong

Dongnae, Nam Triều Tiên

17

3.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Jaesong-dong

Dongnae, Nam Triều Tiên

25

3.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Taejongdae

Busan, Nam Triều Tiên

16

2.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Noksan-dong

Busan, Nam Triều Tiên

33

15

Biểu tượng ghim vị trí

Hoedong-dong

Dongnae, Nam Triều Tiên

29

10

Biểu tượng ghim vị trí

Myeongji-dong

Busan, Nam Triều Tiên

25

0

Biểu tượng ghim vị trí

Cheonghak-dong

Busan, Nam Triều Tiên

21

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi