contributor profile ribbon iconBusan Foreign School

Busan Foreign School

educational Contributor

Trạm

1
followers icon34.7K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Giới thiệu

Busan Foreign School (BFS) is an international school with an American educational philosophy and curriculum. Our mission is to inspire each learner and provide educational services that nurture their social, intellectual, emotional, and physical growth.

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Busan Foreign School

Busan, Nam Triều Tiên

17

34.7K

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi