Aomori Prefectural Government

Aomori Prefectural Government

government

Trạm

7
followers icon762 người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Okamisawa

Okamisawa, Nhật Bản

2

349

Biểu tượng ghim vị trí

Koda Elementary School

Kanazawa, Nhật Bản

65

318

Biểu tượng ghim vị trí

Bunkyo Elementary School

Nakano, Nhật Bản

57

47

Biểu tượng ghim vị trí

Daiei Elementary School

Namioka Oaza Daishaka, Nhật Bản

1

36

Biểu tượng ghim vị trí

Muikamachi

Muikamachi, Nhật Bản

55

11

Biểu tượng ghim vị trí

Goshogawara Daisan Junior High School

Hirota, Nhật Bản

63

1

Biểu tượng ghim vị trí

Negishi Elementary School

Hibakari, Nhật Bản

57

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi