Korea Environment Corporation

Korea Environment Corporation

government

Trạm

303
followers icon13.3M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Seocho-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

59

498.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Songpa-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

63

415.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Jung-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

68

389.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Sinchon-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

65

320.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Sunae-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

59

298.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Hangang-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

55

255.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Yongsan-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

59

255.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Suji

Yongin, Nam Triều Tiên

59

220.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Dosan-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

63

218.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeongdeungpo-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

59

218.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Gangnam-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

63

213.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Gwanak-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

59

201.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Jeongja 1-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

53

189.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Seodaemun Speaker Museum

Seoul, Nam Triều Tiên

61

184.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Songbuk-dong

Osan, Nam Triều Tiên

78

183.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Seongdong-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

57

177.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Juyeop-dong

Goyang, Nam Triều Tiên

63

177.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Mapo Art Center

Seoul, Nam Triều Tiên

65

176.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Dunpo-myeon

Asan, Nam Triều Tiên

82

176.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Gwanggyo-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

33

174.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Giheung

Yongin, Nam Triều Tiên

57

163.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongjak-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

63

161.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Bokjeong-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

63

161.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Bijeon-dong

Pyeongtaek, Nam Triều Tiên

88

158.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Gwangjin-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

61

157.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeongtong-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

59

156.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Gangseo-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

57

143.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Yangcheon-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

55

141.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Gangbyeonbuk-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

65

135.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongjak-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

68

131.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Guro-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

50

131.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheonggyecheon-ro

Seoul, Nam Triều Tiên

59

129.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Seongbuk-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

61

127.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongtan

Hwaseong, Nam Triều Tiên

50

126.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Osan-dong

Osan, Nam Triều Tiên

55

124.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Sau-dong

Gimpo, Nam Triều Tiên

70

122.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Jung 2-dong

Bucheon, Nam Triều Tiên

59

121.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheolsan-dong

Gwangmyeong, Nam Triều Tiên

65

120.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Unjung-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

53

114.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Jongno-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

61

114.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeongdeungpo-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

59

105.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Sinjang-dong

Hanam, Nam Triều Tiên

53

102.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheonggye-dong

Osan, Nam Triều Tiên

63

102.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheonho-daero

Seoul, Nam Triều Tiên

55

99.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Sanbon-dong

Gunpo, Nam Triều Tiên

68

99.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongdaemun-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

55

96.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Baekseok-dong

Cheonan, Nam Triều Tiên

76

94.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Gwacheon-dong

Gwacheon, Nam Triều Tiên

57

94.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Gojan-dong

Ansan, Nam Triều Tiên

50

94.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Eunpyeong-gu

Seoul, Nam Triều Tiên

61

90.8K

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi