Air Gyeonggi-Do

Air Gyeonggi-Do

government

Trạm

118
followers icon5.6M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Sunae-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

63

298.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Suji

Yongin, Nam Triều Tiên

61

220.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Jeongja 1-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

61

189.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Songbuk-dong

Osan, Nam Triều Tiên

84

183.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Juyeop-dong

Goyang, Nam Triều Tiên

53

177.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Gwanggyo-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

53

174.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Giheung

Yongin, Nam Triều Tiên

65

163.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Bokjeong-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

65

161.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Bijeon-dong

Pyeongtaek, Nam Triều Tiên

110

158.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeongtong-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

57

156.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongtan

Hwaseong, Nam Triều Tiên

55

126.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Osan-dong

Osan, Nam Triều Tiên

65

124.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Sau-dong

Gimpo, Nam Triều Tiên

76

122.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Jung 2-dong

Bucheon, Nam Triều Tiên

65

121.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheolsan-dong

Gwangmyeong, Nam Triều Tiên

63

120.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Unjung-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

55

114.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Sinjang-dong

Hanam, Nam Triều Tiên

59

102.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheonggye-dong

Osan, Nam Triều Tiên

63

102.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Sanbon-dong

Gunpo, Nam Triều Tiên

68

99.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Gwacheon-dong

Gwacheon, Nam Triều Tiên

57

94.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Gojan-dong

Ansan, Nam Triều Tiên

57

94.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Ingye-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

72

86.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Sinpung-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

61

82.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Haengsin-dong

Goyang, Nam Triều Tiên

63

81.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Anjung

Pyeongtaek, Nam Triều Tiên

84

80.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Sangdaewon-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

59

79.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Unjeong

Paju, Nam Triều Tiên

65

77.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Burim-dong

Anyang, Nam Triều Tiên

59

75.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Sosabon-dong

Bucheon, Nam Triều Tiên

53

75.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Sinwon-dong

Goyang, Nam Triều Tiên

84

73.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Anyang 2-dong

Anyang, Nam Triều Tiên

72

68.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Hosu-dong

Ansan, Nam Triều Tiên

55

66.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Changjeon-dong

Icheon, Nam Triều Tiên

76

64.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Dandae-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

59

61.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Sihwa Industrial Complex

Siheung, Nam Triều Tiên

91

60.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Anyang 6-dong

Anyang, Nam Triều Tiên

82

59.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Mohyeon-eup

Gwangju, Nam Triều Tiên

78

58.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Siksa-dong

Goyang, Nam Triều Tiên

63

57.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Soha-dong

Gwangmyeong, Nam Triều Tiên

63

54.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Hogye-dong

Anyang, Nam Triều Tiên

55

53.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Cheoncheon-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

50

48.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Geumgok-dong

Namyangju, Nam Triều Tiên

50

45.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Geumchon-dong

Paju, Nam Triều Tiên

76

44.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Byeollae-dong

Namyangju, Nam Triều Tiên

59

43.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Jungang-dong

Yeoju, Nam Triều Tiên

59

43.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Goeup

Yangju, Nam Triều Tiên

68

42.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Ojeong-dong

Bucheon, Nam Triều Tiên

57

42.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Gochon-eup

Gimpo, Nam Triều Tiên

74

39.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Nae-dong

Bucheon, Nam Triều Tiên

72

39.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Uijeongbu 1-dong

Uijeongbu, Nam Triều Tiên

72

39.8K

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi