Air Gyeonggi-Do

Air Gyeonggi-Do

Chính phủ

120 Stations

5.4M người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

air.gg.go.kr/

Stations

Suji

Yongin, Nam Triều Tiên

121

Songbuk-dong

Pyeongtaek, Nam Triều Tiên

132

Sunae-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

106

Jeongja 1-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

106

Juyeop-dong

Goyang, Nam Triều Tiên

124

Gwanggyo-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

127

Bijeon-dong

Pyeongtaek, Nam Triều Tiên

119

Bokjeong-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

97

Yeongtong-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

119

Giheung

Yongin, Nam Triều Tiên

106

Cheolsan-dong

Gwangmyeong, Nam Triều Tiên

117

Osan-dong

Osan, Nam Triều Tiên

127

Dongtan

Hwaseong, Nam Triều Tiên

127

Jung 2-dong

Bucheon, Nam Triều Tiên

107

Sau-dong

Gimpo, Nam Triều Tiên

114

Cheonggye-dong

Hwaseong, Nam Triều Tiên

132

Sanbon-dong

Gunpo, Nam Triều Tiên

117

Sinjang-dong

Hanam, Nam Triều Tiên

104

Burim-dong

Anyang, Nam Triều Tiên

114

Sinpung-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

134

Sinwon-dong

Goyang, Nam Triều Tiên

114

Haengsin-dong

Goyang, Nam Triều Tiên

105

Unjung-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

112

Sangdaewon-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

102

Ingye-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

122

Anjung

Pyeongtaek, Nam Triều Tiên

122

Sosabon-dong

Bucheon, Nam Triều Tiên

119

Unjeong

Paju, Nam Triều Tiên

80

Gojan-dong

Ansan, Nam Triều Tiên

102

Hosu-dong

Ansan, Nam Triều Tiên

92

Changjeon-dong

Icheon, Nam Triều Tiên

137

Dandae-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

104

Mohyeon-eup

Yongin, Nam Triều Tiên

102

Gwacheon-dong

Gwacheon, Nam Triều Tiên

97

Anyang 6-dong

Anyang, Nam Triều Tiên

129

Sihwa Industrial Complex

Siheung, Nam Triều Tiên

153

Siksa-dong

Goyang, Nam Triều Tiên

127

Ojeong-dong

Bucheon, Nam Triều Tiên

114

Anyang 2-dong

Anyang, Nam Triều Tiên

139

Cheoncheon-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

102

Goeup

Yangju, Nam Triều Tiên

137

Geumchon-dong

Paju, Nam Triều Tiên

97

Uijeongbu 1-dong

Uijeongbu, Nam Triều Tiên

107

Geumgok-dong

Namyangju, Nam Triều Tiên

96

Gyomun-dong

Guri, Nam Triều Tiên

110

Gochon-eup

Gimpo, Nam Triều Tiên

112

Nae-dong

Bucheon, Nam Triều Tiên

139

Byeollae-dong

Namyangju, Nam Triều Tiên

122

Daeya-dong

Siheung, Nam Triều Tiên

137

Hyangnam-eup

Hwaseong, Nam Triều Tiên

152
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi