Air Gyeonggi-Do

Air Gyeonggi-Do

government

Trạm

116
followers icon5.7M người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Sunae-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

105

300.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Suji

Yongin, Nam Triều Tiên

134

220.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeongtong-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

114

194.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Bokjeong-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

110

190.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Jeongja 1-dong

Seongnam, Nam Triều Tiên

134

186.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Gwanggyo-dong

Suwon, Nam Triều Tiên

95

163.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Dongtan

Hwaseong, Nam Triều Tiên

149

152.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Juyeop-dong

Goyang, Nam Triều Tiên

153

150.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Giheung

Yongin, Nam Triều Tiên

129

147.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Bijeon-dong

Pyeongtaek, Nam Triều Tiên

134

144.7K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi