Air-Gangwon

Air-Gangwon

government

Trạm

18
followers icon152.3K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Jungang-dong

Wonju, Nam Triều Tiên

82

32.3K

Biểu tượng ghim vị trí

Geumho-dong

Toseong, Nam Triều Tiên

21

29.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Yangyang-eup

Sokcho, Nam Triều Tiên

21

24.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Hongcheon-eup

Hongch'on, Nam Triều Tiên

61

16.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Hoengseong-eup

Hoengseong, Nam Triều Tiên

41

8.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Pyeongchang-eup

Pyeongchang, Nam Triều Tiên

63

7.8K

Biểu tượng ghim vị trí

Hwangji-dong

T'aebaek, Nam Triều Tiên

33

6.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Galmal-eup

Gwanin, Nam Triều Tiên

76

6.2K

Biểu tượng ghim vị trí

Inje-eup

Dongmyeon, Nam Triều Tiên

37

5.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeongwol-eup

Neietsu, Nam Triều Tiên

61

3.8K

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi