Air-Gangwon

Air-Gangwon

government

Trạm

18
followers icon110.4K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Jungang-dong

Wonju, Nam Triều Tiên

68

29.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Hongcheon-eup

Hongch'on, Nam Triều Tiên

68

15.6K

Biểu tượng ghim vị trí

Geumho-dong

Toseong, Nam Triều Tiên

55

11.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Pyeongchang-eup

Pyeongchang, Nam Triều Tiên

61

9.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Yangyang-eup

Sokcho, Nam Triều Tiên

57

8.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Hoengseong-eup

Hoengseong, Nam Triều Tiên

50

7.5K

Biểu tượng ghim vị trí

Chuncheon-si

Chuncheon, Nam Triều Tiên

59

7.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Hwangji-dong

T'aebaek, Nam Triều Tiên

59

6.4K

Biểu tượng ghim vị trí

Yeongwol-eup

Neietsu, Nam Triều Tiên

57

5.7K

Biểu tượng ghim vị trí

Inje-eup

Dongmyeon, Nam Triều Tiên

37

3.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Yanggu-eup

Dongmyeon, Nam Triều Tiên

70

2.1K

Biểu tượng ghim vị trí

Goseong-eup

Goseong, Nam Triều Tiên

65

2.0K

Biểu tượng ghim vị trí

Jeongseon-eup

Jeongseon, Nam Triều Tiên

29

1.9K

Biểu tượng ghim vị trí

Hwacheon-eup

Hwacheon, Nam Triều Tiên

63

204

Biểu tượng ghim vị trí

Donghae-si

Donghae, Nam Triều Tiên

61

14

Biểu tượng ghim vị trí

Gangneung-si

Gangneung, Nam Triều Tiên

74

5

Biểu tượng ghim vị trí

Samcheok

Samcheok, Nam Triều Tiên

45

2

Biểu tượng ghim vị trí

Galmal-eup

Gwanin, Nam Triều Tiên

33

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi