Chất lượng không khí tại Sichuan

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại Sichuan

CẬP NHẬT MỚI NHẤT (giờ địa phương)

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất tại Sichuan
theo thời gian thực

Biểu tượng Chú giải công cụ
#cityUS AQI
1 Nghi Tân

107

2 Lô Châu

97

3 Tự Cống

94

4 Mi Sơn

86

5 Thành Đô

76

6 Nội Giang

76

7 Đức Dương

75

8 Lạc Sơn

68

9 Aba

63

10 Nam Sung

63

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố sạch nhất tại Sichuan
theo thời gian thực

Biểu tượng Chú giải công cụ
#cityUS AQI
1 Bazhong

31

2 Ganzizhou

31

3 Quảng Nguyên

33

4 Đạt Châu

45

5 Liangshan

53

6 Toại Ninh

55

7 Miên Dương

59

8 Ziyang

59

9 Guangan

61

10 Panzhihua

61

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI
Tốt
Trung bình
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm
Không lành mạnh
Rất không lành mạnh
Nguy hiểm
hình chữ nhật nhấp để mở bản đồ ở chế độ toàn màn hình
biểu tượng dấu cộng nhấp để phóng to bản đồ
biểu tượng dấu trừ nhấp để thu nhỏ bản đồ

Làm thế nào để bảo vệ một cách tốt nhất trước ô nhiễm không khí?

Giảm mức tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại Sichuan của bạn

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi