Chất lượng không khí tại Sichuan

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) và ô nhiễm không khí PM2.5 tại Sichuan

Cập nhật mới nhất lúc (giờ địa phương)

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố ô nhiễm nhất tại Sichuan
theo thời gian thực

#cityUS AQI
1 Tự Cống

189

2 Nội Giang

184

3 Đức Dương

169

4 Lạc Sơn

166

5 Thành Đô

164

6 Lô Châu

163

7 Bazhong

160

8 Guangan

160

9 Nghi Tân

160

10 Mi Sơn

158

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI

XẾP HẠNG THÀNH PHỐ THEO AQI TRỰC TIẾP

Xếp hạng thành phố sạch nhất tại Sichuan
theo thời gian thực

#cityUS AQI
1 Ganzizhou

37

2 Aba

41

3 Panzhihua

76

4 Ya'an

85

5 Liangshan

88

6 Quảng Nguyên

122

7 Ziyang

126

8 Miên Dương

152

9 Đạt Châu

153

10 Nam Sung

153

(giờ địa phương)

XEM XẾP HẠNG AQI THẾ GIỚI
Tốt
Trung bình
Không lành mạnh cho các nhóm nhạy cảm
Không lành mạnh
Rất không lành mạnh
Nguy hiểm
hình chữ nhật nhấp để mở bản đồ ở chế độ toàn màn hình
biểu tượng dấu cộng nhấp để phóng to bản đồ
biểu tượng dấu trừ nhấp để thu nhỏ bản đồ

Làm thế nào để bảo vệ một cách tốt nhất trước ô nhiễm không khí?

Giảm mức tiếp xúc với ô nhiễm không khí tại Sichuan của bạn

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi