Department of Ecology and Environment of Qinghai Province

Department of Ecology and Environment of Qinghai Province

government

Trạm

54
followers icon2.4K người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 3 năm trước

Giới thiệu

青海省生态环境厅是青海省人民政府的组成部门之一,主管全省环境保护工作。负责贯彻落实党中央和省委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施,起草相关地方性法规和省政府规章草案;负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Maqin County, Guoluo Prefecture

Golog, Trung Hoa

68

544

Biểu tượng ghim vị trí

Haihu New District, Xining City

Tây Ninh, Trung Hoa

173

478

Biểu tượng ghim vị trí

Xining City Chengdong District Government

Tây Ninh, Trung Hoa

152

346

Biểu tượng ghim vị trí

Banma County, Guoluo Prefecture

Aba, Trung Hoa

38

170

Biểu tượng ghim vị trí

Xining hotel, Xining City

Tây Ninh, Trung Hoa

158

142

Biểu tượng ghim vị trí

Institute of Environmental Sciences, Xining City

Tây Ninh, Trung Hoa

158

135

Biểu tượng ghim vị trí

Huangzhong County, Xining City

Tây Ninh, Trung Hoa

153

110

Biểu tượng ghim vị trí

Tongren County, Huangnan Prefecture

Huangnan, Trung Hoa

153

76

Biểu tượng ghim vị trí

Haiyan County, Haibei Prefecture

Hainan, Trung Hoa

162

69

Biểu tượng ghim vị trí

Gonghe County, Hainan Prefecture

Hainan, Trung Hoa

188

47

Biểu tượng ghim vị trí

Qilian County, Haibei

Trương Dịch, Trung Hoa

83

39

Biểu tượng ghim vị trí

Guide County, Hainan Prefecture

Tây Ninh, Trung Hoa

112

32

Biểu tượng ghim vị trí

Chengnan New District, Xining City

Tây Ninh, Trung Hoa

167

28

Biểu tượng ghim vị trí

Yushu City, Yushu Prefecture

Yushu, Trung Hoa

37

28

Biểu tượng ghim vị trí

XINING SPECIAL STEEL CO.,LTD., Xining City

Tây Ninh, Trung Hoa

158

23

Biểu tượng ghim vị trí

Shuoshan Middle School, Datong County, Xining City

Tây Ninh, Trung Hoa

165

20

Biểu tượng ghim vị trí

Gande County, Guoluo Prefecture

Golog, Trung Hoa

76

17

Biểu tượng ghim vị trí

Dari, Guoluo Prefecture

Golog, Trung Hoa

61

17

Biểu tượng ghim vị trí

Jiuzhi County, Guoluo Prefecture

Golog, Trung Hoa

65

15

Biểu tượng ghim vị trí

Jianzha County, Huangnan Prefecture

Huangnan, Trung Hoa

191

15

Biểu tượng ghim vị trí

Guinan County, Hainan Prefecture

Golog, Trung Hoa

100

12

Biểu tượng ghim vị trí

Tianjun County, Haixi Prefecture

Haixi, Trung Hoa

158

10

Biểu tượng ghim vị trí

Xihai Town, Haiyan County, Haibei Prefecture

Haibei, Trung Hoa

153

7

Biểu tượng ghim vị trí

Hualong County, Haidong

Haidongdiqu, Trung Hoa

164

7

Biểu tượng ghim vị trí

Golmud, Haixi

Haixi, Trung Hoa

53

6

Biểu tượng ghim vị trí

Hoh Xil, Haixi Prefecture

Nagqu, Trung Hoa

61

6

Biểu tượng ghim vị trí

Maduo, Guoluo Prefecture

Golog, Trung Hoa

38

6

Biểu tượng ghim vị trí

Xunhua County, Haidong

Huangnan, Trung Hoa

141

5

Biểu tượng ghim vị trí

Kanbula, Huangnan Prefecture

Haidongdiqu, Trung Hoa

25

5

Biểu tượng ghim vị trí

Haidong City Pingan Sports Park

Haidongdiqu, Trung Hoa

44

4

Biểu tượng ghim vị trí

Xinghai County, Hainan Prefecture

Golog, Trung Hoa

74

4

Biểu tượng ghim vị trí

Zangqing Industrial Park

Haixi, Trung Hoa

59

3

Biểu tượng ghim vị trí

Zaduo County, Yushu Prefecture

Yushu, Trung Hoa

63

3

Biểu tượng ghim vị trí

Delingha City, Haixi

Haixi, Trung Hoa

76

2

Biểu tượng ghim vị trí

West Ganhe District, Xining City

Tây Ninh, Trung Hoa

154

2

Biểu tượng ghim vị trí

Qumalai County, Yushu Prefecture

Yushu, Trung Hoa

63

2

Biểu tượng ghim vị trí

Tongde County, Hainan Prefecture

Hainan, Trung Hoa

56

2

Biểu tượng ghim vị trí

Menyuan County,Haibei Prefecture

Haibei, Trung Hoa

164

1

Biểu tượng ghim vị trí

Beichuan Industrial Park,Xining City

Tây Ninh, Trung Hoa

147

1

Biểu tượng ghim vị trí

Minhe County, Haidong

Haidongdiqu, Trung Hoa

171

1

Biểu tượng ghim vị trí

Zhiduo, Yushu Prefecture

Yushu, Trung Hoa

76

1

Biểu tượng ghim vị trí

Nangqian County, Yushu Prefecture

Yushu, Trung Hoa

78

1

Biểu tượng ghim vị trí

Henan County, Huangnan Prefecture

Golog, Trung Hoa

158

1

Biểu tượng ghim vị trí

Mengda Heaven Lake, Haidong

Linxia Chengguanzhen, Trung Hoa

207

1

Biểu tượng ghim vị trí

Huzhu County, Haidong

Tây Ninh, Trung Hoa

156

0

Biểu tượng ghim vị trí

North Huzhu Mountain, Haidong

Haidongdiqu, Trung Hoa

154

0

Biểu tượng ghim vị trí

Chengduo County, Yushu Prefecture

Yushu, Trung Hoa

72

0

Biểu tượng ghim vị trí

Xining Chengbei District Government

Tây Ninh, Trung Hoa

154

0

Biểu tượng ghim vị trí

Botanical Garden, Xining City

Tây Ninh, Trung Hoa

144

0

Biểu tượng ghim vị trí

Huangyuan County, Xining Prefecture

Tây Ninh, Trung Hoa

164

0

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi