Guizhou Provincial Department of Ecology and Environment

Guizhou Provincial Department of Ecology and Environment

Chính phủ

91 Stations

8.6K người theo dõi

Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Website

sthj.guizhou.gov.cn

Giới thiệu

贵州省生态环境厅,是2018年贵州省机构改革新组建的单位。全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全省生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性生态环境法规、规章草案。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全省减排目标的落实。组织制定贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制等。

Stations

Xingyi

Qianxinan, Trung Hoa

49

Chishui City

Lô Châu, Trung Hoa

82

Honghuagang District

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

55

Xishui County

Lô Châu, Trung Hoa

68

Tongzi County

Loushanguan, Trung Hoa

71

Duyun

Qiannan, Trung Hoa

44

Yunyan District

An Thuận, Trung Hoa

79

Baiyun District

An Thuận, Trung Hoa

58

Panzhou

Khúc Tĩnh, Trung Hoa

44

Jinzhongshan

An Thuận, Trung Hoa

60

Nanming District

Qiannan, Trung Hoa

84

Pu'an County

Qianxinan, Trung Hoa

66

Pingba District

An Thuận, Trung Hoa

81

Taijiang County

Qiandongnan, Trung Hoa

55

Wudang District

An Thuận, Trung Hoa

97

Libo County

Hechi, Trung Hoa

38

Dejiang County

Trùng Khánh, Trung Hoa

53

Guiding County

Qiannan, Trung Hoa

27

Qingzhen

An Thuận, Trung Hoa

62

Weining Yi Hui and Miao Autonomous County

Chiêu Thông, Trung Hoa

49

Longli County

Qiannan, Trung Hoa

53

Sandu Shui Autonomous County

Xiaoweizhai, Trung Hoa

49

Meitan County

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

62

Changshun County

An Thuận, Trung Hoa

53

Guanshanhu District

An Thuận, Trung Hoa

38

Qianxi County

Tất Tiết, Trung Hoa

69

Dafang County

Tất Tiết, Trung Hoa

73

Kaili City

Qiandongnan, Trung Hoa

49

Zhenning Buyei and Miao Autonomous County

An Thuận, Trung Hoa

53

Xixiu District

An Thuận, Trung Hoa

60

Huaxi District

An Thuận, Trung Hoa

68

Xingren

Qianxinan, Trung Hoa

33

Puding County

An Thuận, Trung Hoa

53

Anlong County

Qianxinan, Trung Hoa

33

Yinjiang Tujia and Miao Autonomous County

Tongren, Trung Hoa

53

Guanling Buyei and Miao Autonomous County

An Thuận, Trung Hoa

64

Jiangkou County

Tongren, Trung Hoa

44

Zhenyuan County

Qiandongnan, Trung Hoa

53

Bozhou District

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

69

Majiang County

Qiannan, Trung Hoa

69

Huichuan District

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

62

Dushan County

Xiaoweizhai, Trung Hoa

49

Jianhe County

Qiandongnan, Trung Hoa

53

Rongjiang County

Qiandongnan, Trung Hoa

56

Yuping Dong Autonomous County

Tongren, Trung Hoa

53

Weng'an County

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

68

Jinsha County

Tất Tiết, Trung Hoa

33

Tianzhu County, Guizhou

Tongren, Trung Hoa

33

Daozhen Gelao and Miao Autonomous County

Loushanguan, Trung Hoa

79

Shiqian County

Qiandongnan, Trung Hoa

55
Giỏ hàng
Giỏ hàng của bạn trống

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi