Guizhou Provincial Department of Ecology and Environment

Guizhou Provincial Department of Ecology and Environment

government

Trạm

89
followers icon269 người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ một năm trước

Giới thiệu

贵州省生态环境厅,是2018年贵州省机构改革新组建的单位。全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全省生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性生态环境法规、规章草案。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全省减排目标的落实。组织制定贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制等。

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Zhongshan District

An Thuận, Trung Hoa

22

76

Biểu tượng ghim vị trí

Jiangkou County

Tongren, Trung Hoa

41

15

Biểu tượng ghim vị trí

Xishui County

Lô Châu, Trung Hoa

17

12

Biểu tượng ghim vị trí

Taijiang County

Qiandongnan, Trung Hoa

25

12

Biểu tượng ghim vị trí

Honghuagang District

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

37

10

Biểu tượng ghim vị trí

Xingyi

Qianxinan, Trung Hoa

33

9

Biểu tượng ghim vị trí

Wudang District

An Thuận, Trung Hoa

8

8

Biểu tượng ghim vị trí

Danzhai County

Xiaoweizhai, Trung Hoa

33

7

Biểu tượng ghim vị trí

Baiyun District

An Thuận, Trung Hoa

21

7

Biểu tượng ghim vị trí

Pingtang County

Xiaoweizhai, Trung Hoa

33

7

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi