Guizhou Provincial Department of Ecology and Environment

Guizhou Provincial Department of Ecology and Environment

government

Trạm

89
followers icon626 người theo dõi
Ảnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõiẢnh hồ sơ của người theo dõi

Hoạt động từ 2 năm trước

Giới thiệu

贵州省生态环境厅,是2018年贵州省机构改革新组建的单位。全面贯彻落实生态环境基本制度。会同有关部门拟订全省生态环境政策、规划并组织实施,起草地方性生态环境法规、规章草案。负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责监督管理全省减排目标的落实。组织制定贯彻各类污染物排放总量控制、排污许可证制度的措施并监督实施,确定大气、水等纳污能力,提出贯彻实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制等。

Trạm

Trạm AQI người theo dõi
Biểu tượng ghim vị trí

Zhongshan District

An Thuận, Trung Hoa

55

79

Biểu tượng ghim vị trí

Duyun

Qiannan, Trung Hoa

82

38

Biểu tượng ghim vị trí

Xishui County

Lô Châu, Trung Hoa

76

33

Biểu tượng ghim vị trí

Honghuagang District

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

183

28

Biểu tượng ghim vị trí

Yunyan District

An Thuận, Trung Hoa

127

26

Biểu tượng ghim vị trí

Wudang District

An Thuận, Trung Hoa

117

24

Biểu tượng ghim vị trí

Panzhou

Khúc Tĩnh, Trung Hoa

63

20

Biểu tượng ghim vị trí

Guanshanhu District

An Thuận, Trung Hoa

102

16

Biểu tượng ghim vị trí

Tongzi County

Loushanguan, Trung Hoa

80

15

Biểu tượng ghim vị trí

Jiangkou County

Tongren, Trung Hoa

82

15

Biểu tượng ghim vị trí

Baiyun District

An Thuận, Trung Hoa

107

13

Biểu tượng ghim vị trí

Guanling Buyei and Miao Autonomous County

An Thuận, Trung Hoa

93

13

Biểu tượng ghim vị trí

Qingzhen

An Thuận, Trung Hoa

124

12

Biểu tượng ghim vị trí

Taijiang County

Qiandongnan, Trung Hoa

117

11

Biểu tượng ghim vị trí

Nanming District

Qiannan, Trung Hoa

107

11

Biểu tượng ghim vị trí

Guiding County

Qiannan, Trung Hoa

93

11

Biểu tượng ghim vị trí

Sandu Shui Autonomous County

Xiaoweizhai, Trung Hoa

68

10

Biểu tượng ghim vị trí

Qianxi County

Tất Tiết, Trung Hoa

117

10

Biểu tượng ghim vị trí

Chishui City

Lô Châu, Trung Hoa

112

10

Biểu tượng ghim vị trí

Congjiang County

Xiaoweizhai, Trung Hoa

70

9

Biểu tượng ghim vị trí

Meitan County

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

102

9

Biểu tượng ghim vị trí

Dushan County

Xiaoweizhai, Trung Hoa

70

9

Biểu tượng ghim vị trí

Suiyang County

Loushanguan, Trung Hoa

127

8

Biểu tượng ghim vị trí

Jinsha County

Tất Tiết, Trung Hoa

137

8

Biểu tượng ghim vị trí

Leishan County

Qiandongnan, Trung Hoa

80

7

Biểu tượng ghim vị trí

Liping County

Qiandongnan, Trung Hoa

78

7

Biểu tượng ghim vị trí

Pingba District

An Thuận, Trung Hoa

132

7

Biểu tượng ghim vị trí

Yanhe Tujia Autonomous County

Trùng Khánh, Trung Hoa

76

7

Biểu tượng ghim vị trí

Anlong County

Qianxinan, Trung Hoa

80

6

Biểu tượng ghim vị trí

Dejiang County

Trùng Khánh, Trung Hoa

95

6

Biểu tượng ghim vị trí

Majiang County

Qiannan, Trung Hoa

97

6

Biểu tượng ghim vị trí

Daozhen Gelao and Miao Autonomous County

Loushanguan, Trung Hoa

146

6

Biểu tượng ghim vị trí

Zhenfeng County

Qianxinan, Trung Hoa

68

6

Biểu tượng ghim vị trí

Bozhou District

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

132

5

Biểu tượng ghim vị trí

Zhenyuan County

Qiandongnan, Trung Hoa

88

5

Biểu tượng ghim vị trí

Huaxi District

An Thuận, Trung Hoa

99

5

Biểu tượng ghim vị trí

Zhenning Buyei and Miao Autonomous County

An Thuận, Trung Hoa

84

5

Biểu tượng ghim vị trí

Liuzhi Special District

Lục Bàn Thủy, Trung Hoa

119

5

Biểu tượng ghim vị trí

Ceheng County

Qianxinan, Trung Hoa

45

5

Biểu tượng ghim vị trí

Weng'an County

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

74

5

Biểu tượng ghim vị trí

Tianzhu County, Guizhou

Tongren, Trung Hoa

86

5

Biểu tượng ghim vị trí

Puding County

An Thuận, Trung Hoa

97

5

Biểu tượng ghim vị trí

Longli County

Qiannan, Trung Hoa

82

5

Biểu tượng ghim vị trí

Fenggang County

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

112

4

Biểu tượng ghim vị trí

Qinglong County

Lục Bàn Thủy, Trung Hoa

68

4

Biểu tượng ghim vị trí

Pu'an County

Qianxinan, Trung Hoa

37

4

Biểu tượng ghim vị trí

Yinjiang Tujia and Miao Autonomous County

Tongren, Trung Hoa

97

4

Biểu tượng ghim vị trí

Huishui County

An Thuận, Trung Hoa

137

4

Biểu tượng ghim vị trí

Wuchuan Gelao and Miao Autonomous County

Trùng Khánh, Trung Hoa

80

4

Biểu tượng ghim vị trí

Huichuan District

Tuân Nghĩa, Trung Hoa

88

4

Cart
Your cart is empty

Kết nối với IQAir

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi