Air quality in Hohhot

Air quality index (AQI) and PM2.5 air pollution in Hohhot

LAST UPDATE (local time)

16.8K people follow this city

  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
IQAir map with AQI colorful pins

Weather

What is the current weather in Hohhot?

Weather icon
WeatherClear sky
Temperature78.8°C
Humidity36%
Wind4.5 mp/h
Pressure1009 mb

live aqi city ranking

Real-time China city ranking

Tooltip icon
#cityUS AQI
1 Hotan, Xinjiang

169

2 Kashgar, Xinjiang

169

3 Wuwei, Gansu

153

4 Kizilsu, Xinjiang

149

5 Zhangqiu, Shandong

139

6 Wuhan, Hubei

134

7 Xiazhen, Shandong

132

8 Caidian, Hubei

130

9 Baiyin, Gansu

127

10 Mengcheng Chengguanzhen, Anhui

124

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

live Hohhot aqi ranking

Real-time Hohhot air quality ranking

Tooltip icon
#stationUS AQI
1 Haidong Office

60

2 Ershijiu zhong

59

3 Hongqi Primary School

58

4 Ruyi shui chuli chang

58

5 Gongda Jinchuan Campus

56

6 HUshi Yijian

56

7 Xiao Zhao

55

8 Huafei Chang Shenghuo Qu

54

9 Huimin District

54

10 Yuquan District

54

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

US AQI

57

live AQI index
Moderate

Human face indicating AQI level

Overview

What is the current air quality in Hohhot?

Air pollution levelAir quality indexMain pollutant
Moderate 57 US AQItrendO3
PollutantsConcentration
PM2.5
3 µg/m³trend
PM10
7 µg/m³trend
O3
140 µg/m³trend
NO2
5.5 µg/m³trend
SO2
6 µg/m³
CO
300 µg/m³trend
!

PM2.5

x0

PM2.5 concentration in Hohhot air is currently 0 times above WHO exposure recommendation

Health Recommendations

How to protect from air pollution in Hohhot?

An open window iconClose your windows to avoid dirty outdoor air
A man cycling iconSensitive groups should reduce outdoor exercise

Forecast

Hohhot air quality index (AQI) forecast

DayPollution levelWeatherTemperatureWind
Friday, Jul 30

Good 47 US AQI

Human face indicating AQI level
Saturday, Jul 31

Good 38 US AQI

Human face indicating AQI level
Sunday, Aug 1

Good 31 US AQI

Human face indicating AQI level
Today

Good 42 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon82.4°59°
Wind rotating 41 degree

6.7 mp/h

Tuesday, Aug 3

Unhealthy 158 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon73.4°62.6°
Wind rotating 196 degree

8.9 mp/h

Wednesday, Aug 4

Unhealthy for Sensitive Groups 103 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon84.2°60.8°
Wind rotating 278 degree

15.7 mp/h

Thursday, Aug 5

Moderate 98 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon82.4°62.6°
Wind rotating 334 degree

11.2 mp/h

Friday, Aug 6

Moderate 72 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon86°62.6°
Wind rotating 353 degree

6.7 mp/h

Saturday, Aug 7

Moderate 87 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon91.4°66.2°
Wind rotating 212 degree

8.9 mp/h

Sunday, Aug 8

Unhealthy 164 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon75.2°62.6°
Wind rotating 39 degree

4.5 mp/h

Interested in hourly forecast? Get the app

Historical

Historic air quality graph for Hohhot

How to best protect from air pollution?

Reduce your air pollution exposure in Hohhot

Connect With IQAir

Sign up for our newsletter