Kazhydromet

Kazhydromet

Government

28 Stations

65.9K followers

The profile image of followerThe profile image of followerThe profile image of followerThe profile image of follower

Website

atmosphera.kz/

Stations

Almaty - Rozybakieva

Almaty, Kazakhstan

157

Ust-Kamanogorsk - no.3: Voroshilov st.

Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

14

Nur-Sultan no.9: Akhmet Baitursynuly

Astana, Kazakhstan

19

Karaganda - no.5:st. Mukanova

Karagandy, Kazakhstan

159

Ust-Kamanogorsk - no.2: Piterskikh Kommunarov

Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan

5

Almaty - no.1: Bostandyk district

Almaty, Kazakhstan

77

Nur-Sultan no.5

Astana, Kazakhstan

85

Aktobe - no.6: Zhankozha batyr st.

Aqtobe, Kazakhstan

20

Almaty - no.29: R.Zorge st.

Pervomayka, Kazakhstan

14

Almaty - no.3: Alatau

Almaty, Kazakhstan

1

Nur-Sultan no.8: State School #40

Astana, Kazakhstan

21

Almaty - no.31: Orbita

Almaty, Kazakhstan

90

Nur-Sultan no.6: Almaty

Astana, Kazakhstan

102

Almaty - no.6: Zhetysu

Almaty, Kazakhstan

112

Almaty - no.30: Shanyrak-2

Burunday, Kazakhstan

23

Almaty - no.28: Airport area

Pervomayka, Kazakhstan

45

Pavlodar - no.7: st. Toraigyrova-Dyusenova

Pavlodar, Kazakhstan

41

Almaty - no.4: Turksibsky

Pervomayka, Kazakhstan

4

Kokshetau - no.2: st. Auelbekova

Kokshetau, Kazakhstan

4

Zhezkazgan - no.1: st. M.Zhalil

Zhezqazghan, Kazakhstan

7

Taldykorgan - no.1: st. Gagarin

Taldykorgan, Kazakhstan

2

Shchuchinsk - no.5: Shosseynaya st.

Shchuchinsk, Kazakhstan

46

Almaty - Kamenskoe Plateau

Almaty, Kazakhstan

157

Kyzylorda - no.2: territory of Kustovaya radio station

Kyzyl-Orda, Kazakhstan

19

Burabay - no.2: territory of the school named after S. Seifullin

Burabay, Kazakhstan

177

Aktobe - no.2: Ryskulov st.

Aqtobe, Kazakhstan

114

Shu - no.1: Shuya city hospital

Chu, Kazakhstan

64

Beineu - no.7

Beyneu, Kazakhstan

11
Cart
Your cart is empty

Connect With IQAir

Sign up for our newsletter