Air quality near Ruijin Road, Nanjing

Air quality index (AQI) and PM2.5 air pollution near Ruijin Road, Nanjing

LAST UPDATE (local time)

37.1K people follow this station

  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
  • The profile image of follower
IQAir map with AQI colorful pins

Weather

What is the current weather near Ruijin Road, Nanjing?

Weather icon
WeatherRain
Temperature77°C
Humidity79%
Wind10.9 mp/h
Pressure1015 mb

live aqi city ranking

Real-time China city ranking

Tooltip icon
#cityUS AQI
1 Hotan, Xinjiang

228

2 Korla, Xinjiang

165

3 Bayinguoleng Mengguzizhizhou, Xinjiang

163

4 Kashgar, Xinjiang

160

5 Turpan, Xinjiang

160

6 Xiannu, Jiangsu

146

7 Huangpi, Hubei

144

8 Linxia, Gansu

132

9 Anjiang, Hunan

129

10 Ili, Xinjiang

129

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

live aqi station ranking

Real-time Nanjing air quality ranking

Tooltip icon
#stationUS AQI
1 Ruijin Road

82

2 Luhe District

76

3 Pukou

72

4 Liuhe Xiongzhou

65

5 Liuhe xiong zhou

65

6 Maigaoqiao Residential District

65

7 Zhonghuamen

65

8 Xianlin University Town

61

9 Caochang men

55

10 Shanxi Road

55

(local time)

SEE WORLD AQI RANKING

US AQI

82

live AQI index
Moderate

Human face indicating AQI level

Overview

What is the current air quality near Ruijin Road, Nanjing?

Air pollution levelAir quality indexMain pollutant
Moderate 82 US AQIPM2.5
PollutantsConcentration
PM2.5
27 µg/m³
PM10
45 µg/m³trend
NO2
38 µg/m³trend
SO2
4 µg/m³
CO
790 µg/m³

Health Recommendations

How to protect from air pollution in Ruijin Road?

An open window iconClose your windows to avoid dirty outdoor air
A man cycling iconSensitive groups should reduce outdoor exercise

Forecast

Ruijin Road, Nanjing air quality index (AQI) forecast

DayPollution levelWeatherTemperatureWind
Wednesday, Sep 22

Moderate 77 US AQI

Human face indicating AQI level
Thursday, Sep 23

Moderate 82 US AQI

Human face indicating AQI level
Friday, Sep 24

Moderate 73 US AQI

Human face indicating AQI level
Saturday, Sep 25

Moderate 77 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon84.2°69.8°
Wind rotating 123 degree

15.7 mp/h

Today

Moderate 82 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon86°69.8°
Wind rotating 109 degree

11.2 mp/h

Monday, Sep 27

Unhealthy 155 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon86°69.8°
Wind rotating 347 degree

6.7 mp/h

Tuesday, Sep 28

Unhealthy for Sensitive Groups 129 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon87.8°75.2°
Wind rotating 125 degree

4.5 mp/h

Wednesday, Sep 29

Unhealthy for Sensitive Groups 104 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon75.2°68°
Wind rotating 316 degree

11.2 mp/h

Thursday, Sep 30

Unhealthy for Sensitive Groups 108 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon82.4°64.4°
Wind rotating 106 degree

4.5 mp/h

Friday, Oct 1

Unhealthy for Sensitive Groups 113 US AQI

Human face indicating AQI level
Weather icon86°66.2°
Wind rotating 126 degree

6.7 mp/h

Interested in hourly forecast? Get the app

Historical

Historic air quality graph: Ruijin Road, Nanjing

How to best protect from air pollution?

Reduce your air pollution exposure in Ruijin Road, Nanjing

Where is the cleanest air quality in Nanjing?

Connect With IQAir

Sign up for our newsletter