WIOŚ w Opolu

WIOŚ w Opolu

government

สถานี

8
followers icon4.6K ผู้ติดตาม
รูปโปรไฟล์ของผู้ติดตามรูปโปรไฟล์ของผู้ติดตามรูปโปรไฟล์ของผู้ติดตามรูปโปรไฟล์ของผู้ติดตาม

มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ 4 เดือนที่แล้ว

สถานี

สถานี AQI ผู้ติดตาม
ไอคอนปักหมุดสถานที่

Opole - ul. Koszyka

Krzanowice, โปแลนด์

12

2.5K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Kedzierzyn-Kozle

แกนแจชึน-กอชแล, โปแลนด์

20

673

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Zdzieszowice

Zdzieszowice, โปแลนด์

25

550

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Nysa manualna 3

นือซา, โปแลนด์

32

412

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Opole - os. Armii Krajowej

Krzanowice, โปแลนด์

63

387

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Olesno

ออแลสนอ, โปแลนด์

25

43

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Brzeg, ul.Poprzeczna 1

บแชก, โปแลนด์

12

12

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Głubczyce,ul. Ratuszowa

Glubczyce, โปแลนด์

25

12

Cart

Your cart is empty

เชื่อมต่อกับ IQAir

สมัครรับจดหมายข่าว