แผนที่โลกแสดงระดับการสัมผัส PM2.5 ในแต่ละเมืองในปี 2020

แผนที่แบบโต้ตอบแสดงค่าเฉลี่ย PM2.5 ต่อปีในเมืองต่างๆ กว่า 5,000 แห่งทั่วโลก

info

2020

ใหม่

รายงานคุณภาพอากาศโลก

ดาวน์โหลดPDF

down arrow with white text
web download icon
ข้อมูล PM2.5
หน่วย: µg/m³
WHO กำหนดเป้าหมาย ดี ปานกลาง มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ ไม่ดีต่อสุขภาพ ไม่ดีต่อสุขภาพอย่างมาก เป็นอันตราย
Expandrectangle shape clicked to open the map in fullscreen

ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 มลพิษทางอากาศยังคงเป็นภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพที่เร่งด่วนที่สุด

มากกว่าร้อยละ 90 ของประชากรทั่วโลกหายใจรับมลพิษทางอากาศระดับสูงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ1 เมื่อพิจารณาตามระดับการแพร่กระจายและความรุนแรง มลพิษทางอากาศถือเป็นอันตรายทางสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของโลกที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งก่อให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมากถึง 7 ล้านคนทั่วโลกต่อปี (สูงกว่าการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ถึง 3 เท่า)2 อีกทั้งมลพิษทางอากาศยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกด้วยการสูญเสียสวัสดิการมากกว่า 5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ3

ในปี 2020 การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดความกังวลใหม่เนื่องจากพบว่าการสัมผัสกับฝุ่นละอองขนาดเล็กเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสและผลกระทบต่อสุขภาพ รายงานเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนของการเสียชีวิตจาก COVID-19 ที่เกิดจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศอยู่ระหว่างร้อยละ 7 ถึง 334

ภาพรวมของรายงานคุณภาพอากาศโลกปี 2020

ในหนึ่งปีภายใต้มาตรการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ดำเนินการไปทั่วโลกนั้น IQAir ได้เผยแพร่รายงานคุณภาพอากาศโลกปี 2020 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นฆาตกรเงียบ

รายงานคุณภาพอากาศโลกปี 2020(ดาวน์โหลดรายงาน PDF) ได้รวบรวมข้อมูล PM2.5 จาก 106 ประเทศ จากการตรวจสอบภาคพื้นดินของรัฐบาลและเครือข่ายการตรวจสอบคุณภาพอากาศขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ภาครัฐที่จัดทำโดยองค์กรและปัจเจกบุคคลต่างๆ เพื่อเรียนรู้จากฐานข้อมูลมลพิษทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Note:  ซึ่งรวมเฉพาะข้อมูลที่เข้าถึงได้เกือบจะตลอดเวลาเท่านั้น อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานีตรวจสอบทั้งของภาครัฐและที่ไม่ใช่ภาครัฐมีระดับความผิดพลาด (แม้ว่าจะมีการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบแล้วก็ตาม) การจัดอันดับตำแหน่ง (เมือง/ประเทศ/ภูมิภาค) ควรถูกใช้เป็นปัจจัยบ่งชี้แนวโน้มในการจัดอันดับแทนที่จะเป็นค่าสัมบูรณ์

เมืองใหญ่ๆ จากรายงานคุณภาพอากาศโลกปี 2020 ได้รับการวิเคราะห์และจัดทำแผนที่:

major cities world air quality map

สิงคโปร์ (-25%) ปักกิ่ง (-23%) และกรุงเทพฯ (-20%) พบว่าการปล่อย PM2.5 จากกลุ่มตัวอย่างลดลงมากที่สุด ส่วนเซาเปาโล (+ 5%) ลอสแองเจลิส (+ 1%) และเมลเบิร์น (+ 1%) พบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ PM2.5 มากที่สุดจากปี 2019 โดยทั้งสามประเทศได้รับผลกระทบจากฤดูกาลไฟป่ารุนแรง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อค่าเฉลี่ย PM2.5 ประจำปี

ผลสำรวจตามประเทศและภูมิภาค

จีน

ร้อยละ 86 ของเมืองในประเทศจีนมีสภาพอากาศที่สะอาดขึ้นกว่าปีก่อนหน้า ในขณะที่ระดับการสัมผัสกับ PM2.5 ต่อปีต่อประชากรลดลงร้อยละ 11 แต่ถึงแม้แนวโน้มจะดีขึ้น จีนยังคงครองอันดับ 100 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกโดยมี 42 เมืองที่ติดอันดับ เมืองเหอเถียน (Hotan) โอเอซิสกลางทะเลทรายในมณฑลซินเจียงได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกด้วยระดับมลพิษที่สูงกว่าที่ WHO กำหนดสำหรับระดับการสัมผัสมลพิษต่อปี (<10 μg/m3) ถึง 11 เท่า นอกจากนี้เมืองนี้ยังมีค่าเฉลี่ย PM2.5 ต่อเดือนสูงสุดในโลกในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน ซึ่งโดยปกติแล้วสภาพอากาศจะเพิ่มความรุนแรงของพายุทราย (โดยในเดือนมีนาคม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดที่ 264.4 μg/m3)
ในขณะที่ปักกิ่งมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นเป็นปีที่ 8 ติดต่อกันโดยระดับมลพิษทางอากาศลดลงร้อยละ 11 จากปี 2019 อย่างไรก็ตาม มลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาร้ายแรงในเมืองหลวงของจีนโดยร้อยละ 58 ของจำนวนวันต่อปีมีระดับ PM2.5 ต่อวันเกินกว่าที่ WHO กำหนด (<25 μg/m3)

เกาหลีใต้

ไม่มีเมืองใดในเกาหลีใต้ที่มีระดับการสัมผัส PM2.5 ต่อปีตามมาตรฐานที่ WHO กำหนด (<10 μg/m3) ในปี 2020 มีเพียง 5 เมือง (จากทั้งหมด 60 เมือง) ในเกาหลีใต้ที่มีระดับการสัมผัส PM2.5 ต่อปีตามมาตรฐานของประเทศที่เข้มงวดน้อยกว่า <15 μg/m3

แม้จะมีระดับมลพิษสูงอย่างต่อเนื่อง แต่เกาหลีใต้ก็สังเกตเห็นคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นอย่างมากในปี 2020 โดยมีค่า PM2.5 เฉลี่ยต่อประชากรลดลงร้อยละ 21 อย่างไรก็ตามแนวโน้มที่ดีขึ้นดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นผลจากมาตรการระยะสั้นที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และจำกัดการปล่อยมลพิษของโรงงานถ่านหินในช่วงฤดูหนาว

ทั้งนี้นโยบายระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ยังมีความจำเป็นในการลดระดับ PM2.5 ในเกาหลีใต้ต่อไป

อินเดีย

อินเดียสังเหตเห็นคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2020 แม้ว่าจะยังคงประสบปัญหาระดับมลพิษในอากาศสูง ซึ่งเป็นอันตรายและมีผลกระทบต่อสุขภาพทุกเมืองในอินเดียมีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2018 และปีก่อนหน้า ในขณะที่ร้อยละ 63 เห็นว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับปี 2019 อย่างไรก็ตาม อินเดียยังคงถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดโดยมี 22 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดเป็น 30 อันดับแรกของโลกปี 2020 เป็นปีที่รุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันโดยทั่วไปสำหรับเกษตรกรในการจุดไฟเผาเศษซากพืชผลที่เหลือหลังจากเก็บเกี่ยว การเผาฟาร์มในรัฐปัญจาบเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46.5 จากปี 2019เดือนที่มีมลพิษมากที่สุดของเมืองเดลีสัมพันธ์กับฤดูการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคม ในช่วงเดือนเหล่านี้ระดับการสัมผัสมลพิษต่อปีโดยเฉลี่ยมักจะเกินมาตรฐานที่ WHO กำหนด (10 μg/m3) กว่า 14 เท่า

สหรัฐอเมริกา

แม้จะมีมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซมลพิษจากยานพาหนะซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิด PM2.5 ในสหรัฐฯ ระดับการสัมผัสมลพิษทางอากาศโดยเฉลี่ยทั่วสหรัฐฯ กลับสูงขึ้นในปี 2020 จากปี 2018 และ 2019ร้อยละ 38 ของเมืองในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถควบคุมระดับการสัมผัส PM2.5 ต่อปีให้อยู่ในเกณฑ์ที่ WHO กำหนดในปี 2020 เมื่อเทียบกับร้อยละ 21 ของเมืองในสหรัฐอเมริกาในปี 2019 และร้อยละ 20 ในปี 2018 ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ทรงตัวและแย่ลงในสหรัฐฯ สัมพันธ์กับฤดูไฟป่าที่รุนแรงขึ้น เช่นเดียวกับการยกเลิกกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและการขาดการบังคับใช้พระราชบัญญัติอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Act.)ฤดูไฟป่าที่สูงทำลายสถิติส่งผลให้ระดับมลพิษทางอากาศในฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงสูงขึ้นในเมืองส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนกันยายน 2020 เมืองในสหรัฐอเมริกา 77 แห่งถูกจัดอันดับอยู่ใน 100 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดของโลกจากระดับ PM2.5 เฉลี่ยต่อเดือน โดยเป็นเมืองที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย 35 แห่ง, โอเรกอน 35 แห่ง และวอชิงตัน 7 แห่ง

เอเชียกลางและเอเชียใต้

เอเชียใต้เป็นภูมิภาคที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก โดยมี 37 เมืองจาก 40 เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก ในกลุ่มประเทศที่มีมลพิษมากที่สุดในภูมิภาคนี้ มีหลายเมืองที่วัดค่า AQI ของสหรัฐฯ ได้ผลโดยเฉลี่ย “ไม่ดีต่อสุขภาพ” (>55.5 μg/m3) หรือแย่กว่านั้น:

 • บังคลาเทศ: 80 ของเมือง%
 • ปากีสถาน: 67% ของเมือง
 • อินเดีย: 32% ของเมือง

มีเพียง 3 เมืองในภูมิภาคนี้เท่านั้นที่มีระดับการสัมผัส PM2.5 ต่อปีตามเกณฑ์ที่กำหนด (<10 μg/m3):

 • ดัมบุลลา (ศรีลังกา)
 • ซานานดาจ (อิหร่าน)
 • ดิกานา (ศรีลังกา)

เช่นเดียวกับภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก (นอกจากอเมริกาเหนือ) เอเชียกลางและเอเชียใต้ถือว่ามีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในปี 2020 โดยเมืองที่มีมลพิษมากที่สุด 25 แห่งในภูมิภาคนี้ (มีข้อมูลคุณภาพอากาศในอดีต) มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากปี 2019 หรือแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยรวมในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มลพิษทางอากาศยังคงเป็นปัญหาร้ายแรงที่ต้องเผชิญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีเมืองเพียงร้อยละ 10.8 เท่านั้นที่มีคุณภาพอากาศและระดับการสัมผัส PM2.5 ต่อปีตามเกณฑ์ที่ WHO กำหนดแม้จะมีภาระด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 70 ของเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบว่ามีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นในปี 2020 โดยเมืองที่ไม่ได้มีแนวโน้มดีขึ้นตลอดปี 2019 ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งได้รับผลกระทบจากการปล่อยควันเสียจำนวนมากอันเป็นผลมาจากฤดูการเผาไหม้ทางการเกษตรเมืองหลวงของจาการ์ตา (39.6 μg/m3) และฮานอย (37.9 μg/m3) ถูกจัดอยู่ในอันดับที่สูงกว่าปักกิ่งที่มีมลพิษรุนแรง (37.5 μg/ m3) อีกครั้งในปี 2020

แนวโน้มทั่วโลก

มาตรการ COVID-19 ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้นใน 84% ของประเทศต่างๆ

มาตรการล็อกดาวน์และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ส่งผลให้คุณภาพอากาศดีขึ้นโดยรวมในปี 2020 โดยพบว่าคุณภาพอากาศดีขึ้นในปี 2019 ในร้อยละ 84 ของประเทศ (เฉลี่ยต่อประชากรในเมือง) และร้อยละ 65 ของเมืองทั่วโลก5

คุณภาพอากาศดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงที่มีการล็อกดาวน์รอบแรกเมื่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกบังคับใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ค่อนข้างเข้มงวดเพื่อพยายามควบคุมไวรัส

เมืองที่มีระดับ PM2.5 เฉลี่ยสูงและประชากรหนาแน่นมีแนวโน้มที่จะสังเกตเห็นการลดลงของ PM2.5 อย่างมีนัยสำคัญที่สุดจากมาตรการล็อกดาวน์ COVID-19 ตัวอย่างเช่น เดลี (-60%) โซล (-54%) และอู่ฮั่น (-44%) ซึ่งทั้งหมดสังเกตเห็นว่าค่ามลพิษลดลงอย่างมากเป็นลำดับในช่วงล็อกดาวน์เมื่อเทียบกับกรอบเวลาเดียวกันในปี 2019 ลอสแองเจลิสพบค่า PM2.5 ลดลง -31% ในช่วงล็อกดาวน์ รวมถึงคุณภาพอากาศที่ดีต่อเนื่องเป็นประวัติการณ์ตามเกณฑ์คุณภาพอากาศของ WHO(< 10 μg/m3)

บ่อยครั้งที่แนวโน้มที่ดีขึ้นในครั้งแรกนี้จะอยู่ไม่นาน ภายในสิ้นปี 2020 การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมและการขนส่งส่งผลให้ค่าเฉลี่ยต่อปีลดลงเล็กน้อย:

 • เดลี: -15%
 • โซล: -16%
 • อู่ฮั่น: -18%
 • ลอสแองเจลิส: +15%

ทั้งนี้เพื่อแยกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจากไวรัสโคโรนาที่มีต่อคุณภาพอากาศ ศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์ (CREA) ได้นำ "การแก้ไขสภาพอากาศ" มาใช้กับชุดข้อมูลรายงาน การแก้ไขดังกล่าวได้แยกอิทธิพลของสภาพอากาศออกจากระดับ PM2.5 ที่ตรวจจับได้

สภาพอากาศสามารถส่งผลต่อระดับ PM2.5 ที่ตรวจจับได้อย่างมากโดยส่งผลต่อการที่มลพิษจับตัวเป็นก้อน (รวมตัวกันและตกลงสู่พื้น) กระจายตัว และเปลี่ยนรูปอันเป็นผลมาจากปฏิกิริยาทางเคมี

แม้ว่าอิทธิพลของสภาพอากาศที่มีต่อชุดข้อมูลจะแตกต่างกันไปในแต่ละเมือง แต่ตัวเลข "ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากสภาพอากาษ" จะทำให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงของระดับ PM2.5 จากปี 2019 ถึงปี 2020 ได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจเป็นผลมาจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อรับมือกับ COVID-19 นโยบายใหม่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกส่งผลกระทบต่อความถี่และความรุนแรงของสภาวะที่มีมลพิษสูง

รายงานคุณภาพอากาศโลกปี 2020 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกกับทั้งความถี่และความรุนแรงของช่วงเวลาที่มีมลพิษสูงปี 2020 เชื่อมโยงกับปี 2016 ตรงที่เป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์6ในขณะเดียวกันเหตุการณ์เกี่ยวกับมลพิษที่ส่งผลต่อสภาพภูมิอากาศ เช่น ไฟป่าและพายุทราย ได้ทำลายสถิติตั้งแต่แคลิฟอร์เนียและอเมริกาใต้ไปจนถึงเซอร์เบียและออสเตรเลีย

ช่วงมลพิษเหล่านี้ส่งผลให้ค่ามลพิษพุ่งสูงขึ้นอย่างมากซึ่งมักเป็นสาเหตุของการติดอันดับ “เมืองที่มีมลพิษมากที่สุด” ในระดับภูมิภาค::

 • ในเอเชียตะวันออก เมืองโฮตัน (จีน) ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในระดับภูมิภาคและระดับโลกเนื่องจากผลกระทบของพายุทราย
 • ในอเมริกาเหนือ ฤดูไฟป่าที่รุนแรงที่สุดในรอบ 18 ปีทำให้เมืองป่าไม้ขนาดเล็กในแคลิฟอร์เนีย โอเรกอน และวอชิงตัน ครองอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุด โดยทะเลสาบโยเซมิตี (37.8 μg/m3) อยู่ในอันดับสูงสุด (เฉลี่ย 2 เดือนคือกันยายนและตุลาคมที่คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ "ไม่ดีต่อสุขภาพ" โดย US EPA)
 • ในโอเชียเนีย เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในภูมิภาคได้แก่ อัลเบอรี แคนเบอร์รา และโกลเบิร์น ต่างได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากไฟป่าออสเตรเลีย เป็นผลให้เมืองเหล่านี้มีระดับ PM2.5 ในเดือนมกราคมสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของเดือนเดียวกันกว่า 10 เท่า

นอกจากจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพอากาศแล้ว ไฟป่ายังปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมากที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและมีส่วนในการเพิ่มโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ไฟป่ารุนแรงตามมา การลดการปล่อยมลพิษโดยมนุษย์ เช่น การผลิตและการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล สามารถช่วยลดระดับมลพิษทางอากาศและชะลออัตราการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

การเข้าถึงข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ยังคงเป็นไปได้ยากในแอฟริกา ละตินอเมริกา และเอเชียตะวันตก

การตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2018 จำนวนสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 289 ในขณะที่จำนวนประเทศที่มีสถานีตรวจวัดอย่างน้อยหนึ่งแห่งเติบโตขึ้นร้อยละ 33ผลประโยชน์เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการตรวจวัดคุณภาพอากาศเหล่านี้เป็นผลมาจากทั้งเครือข่ายการตรวจสอบของภาครัฐที่ขยายตัวหรือแห่งใหม่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมที่สำคัญจากพลเมืองทั่วโลกและองค์กรเอกชนแม้จะได้รับผลประโยชน์เหล่านี้แล้ว แต่การตรวจวัดคุณภาพอากาศยังคงขาดแคลนอย่างเห็นได้ชัดในหลายประเทศและหลายภูมิภาค ทำให้มีประชากรจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดการกับปัญหามลพิษและใช้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพ แอฟริกา ลาตินอเมริกา และเอเชียตะวันตกมีเครือข่ายตรวจวัดคุณภาพอากาศที่น้อยที่สุดในโลกเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศราคาประหยัดที่ได้มาตรฐานและผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องเป็นโอกาสที่จะช่วยเติมเต็มช่องว่างของข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เซ็นเซอร์เหล่านี้ซึ่งสามารถใช้งานได้โดยอาศัยทรัพยากรเพียงน้อยและไม่ต้องผ่านฉันทามติของรัฐบาล ปัจจุบันมีข้อมูลคุณภาพอากาศของบางประเทศเท่านั้น ได้แก่:

 • อันดอร์รา
 • แองโกลา
 • กัมพูชา
 • ลัตเวีย
 • โอมาน
 • กาตาร์
 • เซเนกัล
 • หมู่เกาะเวอร์จิน สหรัฐอเมริกา
 • ยูเครนแหล่งที่มาของบทความ

[1] World Health Organization. (2018). 9 ใน 10 คนทั่วโลกหายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไป แต่ก็มีหลายประเทศที่กำลังดำเนินการแก้ไข https://www.who.int/news/item/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action

[2] Law T. (2021, January 15). มีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ทั่วโลกแล้ว 2 ล้านคน Time. https://time.com/5930111/2-million-covid-19-deaths/

[3] The World Bank. (2016, September 8). การเสียชีวิตจากมลพิษทางอากาศทำให้เศรษฐกิจโลกสูญเสียเงินไปแล้ว 225 พันล้านเหรียญสหรัฐ https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/09/08/air-pollution- deaths-cost-global-economy-225-billion

[4] European Society of Cardiology. (2020, October 27). การศึกษาประเมินว่าระดับการสัมผัสมลพิษทางอากาศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นจาก COVID-19 ถึง 15%https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/study-estimates-exposure-to-air-pollution-increases-covid-19-deaths-by-15-world

[5] สหรัฐอเมริกามีเครือข่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ใหญ่ที่สุดโดยมีขนาดใหญ่กว่าเครือข่ายที่ใหญ่เป็นอันดับสองในจีนถึงสองเท่า สถานที่ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาคุณภาพอากาศที่แย่ลงในปี 2020 เนื่องจากฤดูไฟป่าที่สูงเป็นประวัติการณ์เป็นอุปสรรคต่อการลดลงของ PM2.5 ซึ่งส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ของเมืองทั่วโลกที่มีคุณภาพอากาศที่ดีขึ้นมีน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศต่อประชากร

[6] National Aeronautics and Space Administration (NASA). (2021, January 14). จากการวิเคราะห์ของ NASA ปี 2020 เป็นปีที่สภาพอากาศอบอุ่นที่สุดเป็นประวัติการณ์ https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows

รายงานคุณภาพอากาศโลกปี 2020

ดาวน์โหลดPDF

รับข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ดาวน์โหลดแอปคุณภาพอากาศของเราฟรี

yellow star ratingyellow star ratingyellow star ratingyellow star ratinghalf yellow star ratingคะแนน 4.8

พยากรณ์มลพิษทางอากาศ เตือนมลพิษ และอีกมาก เพื่อช่วยวางแผนวันของคุณและให้คุณปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ

ลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ใน App Storeลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ใน Google Playลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ของ Android

เชื่อมต่อกับ IQAir

สมัครรับจดหมายข่าว