เงื่อนไขการใช้บริการ

Content

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ www.iqair.com ("ไซต์นี้") ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดย IQAir AG และบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า "IQAir" หรือ "เรา") เราจัดเตรียมไซต์นี้เพื่อให้ผู้ใช้ ("คุณ") สามารถรับข้อมูลคุณภาพอากาศและทำการซื้อผลิตภัณฑ์ IQAir การใช้ไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้และอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานและ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราอย่างละเอียด โดยการใช้ไซต์นี้ คุณยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานและ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

หมายเหตุสำคัญ: การเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ www.iqair.com ของคุณ (“เว็บไซต์”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยการเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์ ถือว่าคุณยอมรับโดยไม่มีข้อจำกัดหรือรับรองเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานนี้

ความเป็นส่วนตัว

พวกเราที่ IQAir เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ของเรา โปรดตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเราตามที่อธิบายไว้ในการรวบรวม ใช้งาน แบ่งปัน และหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้

ซื้อสินค้า

หากคุณทำการซื้อบนไซต์นี้ การซื้อของคุณจะถูกควบคุมโดยและอยู่ภายใต้ ข้อกำหนดในการขายของ เรา โปรดตรวจสอบ ข้อกำหนดในการขายของ เราก่อนทำการซื้อบนไซต์นี้

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณใช้ไซต์นี้หรือส่งอีเมลถึงเรา คุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ ในขอบเขตที่อนุญาตโดยกฎหมายต่อต้านสแปมที่บังคับใช้ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมล โดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์นี้ หรือผ่านบัญชีของคุณบนเว็บไซต์นี้ คุณรับทราบและตกลงว่าข้อตกลง การแจ้ง การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่เรามอบให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้

IQAir (ตามดุลยพินิจ แต่เพียงผู้เดียว) อาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ได้ตลอดเวลา เราจะแจ้งให้คุณทราบหากการเปลี่ยนแปลงมีสาระสำคัญ และหากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดจะมีผลบังคับใช้ในอนาคตเท่านั้น หากคุณได้ให้ที่อยู่อีเมลของคุณกับเราหรือมีบัญชีที่ใช้งานบนเว็บไซต์นี้ เราอาจแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผ่านอีเมลล่าสุดที่คุณทราบ และ/หรืออาจขอให้คุณยินยอมยืนยันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เช่น โดยการทำเครื่องหมายที่ช่องหรือ คลิกปุ่ม) เมื่อเข้าสู่ระบบบัญชีครั้งถัดไปบนไซต์นี้ โดยการใช้ไซต์นี้ต่อไปหลังจากการแจ้งและ/หรือความยินยอมดังกล่าว คุณผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ตามที่มีการแก้ไข

การสงวนสิทธิ

เราขอสงวนสิทธิ์ในเวลาใดก็ได้ ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ และไม่ต้องรับผิดต่อคุณหรือผู้ใช้รายอื่น เพื่อ: (i) แก้ไข ระงับ ลบหรือยุติไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์; (ii) จำกัด จำกัด ระงับหรือยุติการเข้าถึงของผู้ใช้ในไซต์นี้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์; (iii) ตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้เพื่อตรวจสอบและรับรองว่าผู้ใช้ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และกฎหมายที่บังคับใช้ และ (iv) ตรวจสอบการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้ใด ๆ ที่น่าสงสัยหรือถูกกล่าวหาและให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวนดังกล่าว

เด็กและผู้เยาว์

ไซต์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับหรือส่งตรงไปยังผู้ใดก็ตามที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่พำนักของเขา/เธอ โดยการใช้ไซต์นี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณบรรลุนิติภาวะแล้ว คุณต้องบรรลุนิติภาวะเพื่อสร้างบัญชี ทำการซื้อ หรือส่งเนื้อหาผู้ใช้ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) บนเว็บไซต์นี้

บัญชีและรหัสผ่าน

โดยการสร้างบัญชีบนเว็บไซต์นี้ คุณรับรองและรับประกันว่าข้อมูลการลงทะเบียนทั้งหมดที่คุณส่งให้เราเป็นข้อมูลของคุณเองและเป็นความจริงและถูกต้อง เป็นความรับผิดชอบของคุณที่จะต้องแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในข้อมูลบัญชีของคุณ รวมถึงข้อมูลติดต่อของคุณ ในฐานะเจ้าของบัญชี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลการเข้าถึงบัญชีของคุณ และรับผิดชอบการใช้ชื่อผู้ใช้และ/หรือรหัสผ่านทั้งหมดของคุณ และต้องรักษารายละเอียดเหล่านี้ให้ปลอดภัย หากคุณอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ คุณต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดของพวกเขาในบัญชีของคุณ

กิจกรรมต้องห้าม

เราไม่อนุญาตให้ใช้หรือยอมรับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา IQAir ใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย ดูหมิ่น เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) โดยไม่จำกัดเฉพาะลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เราห้ามสิ่งต่อไปนี้โดยเฉพาะ:

 • การใช้ไซต์นี้หรือเนื้อหา IQAir ใด ๆ นอกเหนือจากธุรกิจภายในของคุณเองหรือการใช้งานส่วนตัวอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และ ข้อกำหนดในการขายของ เรา (ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ IQAir ที่คุณซื้อผ่านไซต์นี้)
 • การใช้ไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ของ IQAir ในลักษณะใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมาย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ
 • การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น หรือปลอมแปลงข้อมูลบัญชี หรือใช้ข้อมูลของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การสร้าง (หรือพยายามสร้าง) หลายบัญชีบนเว็บไซต์นี้ (รวมถึงการใช้ที่อยู่ IP ของพร็อกซีหรือข้อมูลประจำตัวปลอม/ปลอมเพื่อซ่อนการใช้หลายบัญชี) เพื่อจุดประสงค์ในการรบกวนเว็บไซต์นี้หรือผู้ใช้รายอื่น
 • การใช้โปรแกรม เครื่องมือ หรือกระบวนการอัตโนมัติใดๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โปรแกรมรวบรวมข้อมูลเว็บ หุ่นยนต์ บอท สไปเดอร์ และสคริปต์อัตโนมัติ) เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ หรือเพื่อแยก รวบรวม เก็บเกี่ยว หรือรวบรวมเนื้อหาหรือข้อมูลจากเว็บไซต์นี้
 • ขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การแฮ็ก การทิ้งระเบิดจดหมาย น้ำท่วม การบรรทุกเกินพิกัด หรือการโจมตีแบบ "ปฏิเสธบริการ"; การตรวจสอบ การสแกน หรือการทดสอบช่องโหว่ของไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ เครือข่าย หรือระบบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ การละเมิดหรือหลบเลี่ยงไฟร์วอลล์ การเข้ารหัส การรักษาความปลอดภัย หรือรูทีนการตรวจสอบสิทธิ์ การเข้าถึง ใช้ หรือดึงข้อมูลที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณ หรือการเข้าถึงบัญชีของผู้ใช้รายอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
 • การสร้างงานหรือวัสดุ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง แบบอักษร ไอคอน ปุ่มลิงก์ วอลเปเปอร์ ธีมเดสก์ท็อป ไปรษณียบัตรออนไลน์ การตัดต่อ แมชอัปและวิดีโอที่คล้ายกัน การ์ดอวยพร และสินค้าอื่นๆ หรือสินค้าดิจิทัล) ที่ได้มาจากหรือ อิงตามเนื้อหาของ IQAir ไม่ว่างานลอกเลียนแบบหรือวัสดุดังกล่าวจะถูกขาย แลกเปลี่ยน หรือแจกให้
 • ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เว็บไซต์อินเทอร์เน็ต บริการบนเว็บหรือวิธีการอื่นใด การลบ เปลี่ยนแปลง เลี่ยง หลีกเลี่ยง หรือรบกวนลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือ ในเนื้อหา IQAir หรือกลไกการจัดการสิทธิ์ดิจิทัล อุปกรณ์ หรือการป้องกันเนื้อหาอื่น ๆ การควบคุมการคัดลอก หรือมาตรการควบคุมการเข้าถึงที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้หรือเนื้อหา IQAir ใด ๆ รวมถึงกลไกการกรองทางภูมิศาสตร์
 • วางกรอบหรือสร้างเบราว์เซอร์หรือสภาพแวดล้อมรอบ ๆ หน้าเว็บไซต์หรือเนื้อหา IQAir ใด ๆ หรือลิงก์ในรายละเอียดไปยังเนื้อหา IQAir หรือหน้าภายในใด ๆ ของไซต์นี้
 • การใช้เครื่องหมายหรือโลโก้ IQAir หรือเครื่องหมาย โลโก้หรือตัวระบุแหล่งที่มาอื่นใดของ IQAir หรือบริษัทในเครือ (ไม่ว่าจะลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเครื่องหมาย ATEM, PERFECT 16, PERFECTHOME, ICLEEN, LIFESHIELD, HEALTHPRO, HYPERHEPA, V5-CELL, PreMax, OZONEWATCH, CLEANZONE, PARTICLESCAN ในลักษณะใดๆ (รวมถึงเป็นเมตาแท็กหรือคำหลักของโฆษณา) ยกเว้นตามความจำเป็นเพื่ออ้างอิงถึง IQAir
 • การส่ง อัพโหลด โพสต์หรือส่งเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่: ผิดกฎหมาย; ข่มขู่; ก่อกวน; ไม่เหมาะสม; หมิ่นประมาท; ลามก; หยาบคาย; ทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง; ภาพอนาจารหรือรวมถึงภาพเปลือย ก้าวร้าว; รุนแรงเกินไป รุกรานความเป็นส่วนตัว การเผยแพร่ สัญญา หรือสิทธิอื่น ๆ ของผู้อื่น ทรมาน; เท็จหรือทำให้เข้าใจผิด หมิ่นประมาท; ใส่ร้าย; เกลียดชัง; หรือการเลือกปฏิบัติ;
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไวรัส บอท เวิร์ม หรือรหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นใดที่ขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ หรืออนุญาตให้ใช้หรือ การเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 • การส่งหรือทำให้ผู้อื่นส่ง (โดยตรงหรือโดยอ้อม) ข้อความจำนวนมากที่ไม่พึงประสงค์หรือการสื่อสารจำนวนมากที่ไม่พึงประสงค์ประเภทใดก็ตาม
 • ชักชวน รวบรวมหรือขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือที่ผิดกฎหมาย
 • ส่ง อัพโหลด โพสต์หรือส่งภาพหรือวิดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้น
 • มีส่วนร่วมใน "การล้อเลียน" เช่น การโพสต์สื่อ ข้อมูล ข้อความหรือการสื่อสารที่ไม่เกี่ยวกับเรื่อง ไร้สาระ หรือไม่มีความหมาย โดยมีเจตนาที่จะทำให้เกิดการรบกวนหรือกระตุ้นปฏิกิริยาจากผู้อื่น หรือขัดขวางการพูดคุยตามปกติ ทำให้เกิดหน้าจอ เพื่อ "เลื่อน" ได้เร็วกว่าที่ผู้ใช้รายอื่นสามารถพิมพ์ได้ หรือกระทำการในลักษณะที่ส่งผลเสียต่อความสามารถของผู้ใช้รายอื่นในการแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โฆษณาหรือการชักชวนของธุรกิจ การซื้อ หรือการมีส่วนร่วมในเกมหรือโปรโมชั่นใดๆ

เนื้อหา IQAir

ตามที่ใช้ในที่นี้ "เนื้อหา IQAir" หมายถึงเนื้อหาและวัสดุใด ๆ และทั้งหมดที่ให้บริการโดย IQAir และ/หรือผู้อนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความ บทบรรณาธิการ บล็อก งานศิลปะ กราฟิก รูปภาพ ภาพถ่าย วิดีโอ ไฟล์เสียง เพลง โฆษณา , ข้อมูลผลิตภัณฑ์และรูปภาพ, เครื่องหมาย, โลโก้, สโลแกน, ลิงก์, ซอฟต์แวร์, แอพที่ดาวน์โหลดได้, ปลั๊กอินโซเชียลมีเดีย, ส่วนต่อประสานผู้ใช้, การออกแบบเลย์เอาต์และรูปลักษณ์, เครื่องมือค้นหา, เครื่องมือ, แม่แบบ, แบบฟอร์ม, ดัชนีและไดเรกทอรี

เนื้อหา IQAir ทั้งหมดเป็นของ IQAir และ/หรือผู้อนุญาต และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ IQAir ขอมอบใบอนุญาตแบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่สามารถมอบหมายได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง และไม่สามารถถ่ายโอนได้ เพื่อใช้ไซต์นี้และเนื้อหา IQAir เฉพาะสำหรับธุรกิจภายในของคุณเองหรือการใช้งานส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัดตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และ ข้อกำหนดในการขายของเรา (ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ IQAir ใดๆ ที่คุณซื้อผ่านไซต์นี้) เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายที่ใช้บังคับ คุณไม่สามารถใช้ คัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข แสดงต่อสาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ โพสต์ ส่ง ออกอากาศ แจกจ่าย (โดยการขาย เช่า หรืออย่างอื่น) เผยแพร่ หรือ สร้างงานลอกเลียนแบบจากเนื้อหา IQAir ใดๆ การใช้เนื้อหา IQAir โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจส่งผลให้ได้รับโทษทางแพ่งและ/หรือทางอาญา เราขอสงวนสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งในที่นี้

เนื้อหาผู้ใช้

ตามที่ใช้ในที่นี้ "เนื้อหาของผู้ใช้" หมายถึงเนื้อหาและวัสดุใดๆ และทั้งหมดที่มาจากผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บทวิจารณ์และความคิดเห็นของผู้ใช้ การส่งความคิดของผู้ใช้ และข้อความ รูปภาพ รูปภาพ งานศิลปะ วิดีโอ ไฟล์เสียง ฯลฯ ที่ผู้ใช้ส่งมา . แต่ไม่รวมเนื้อหา IQAir ใด ๆ โดยเฉพาะ

เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมกับชุมชน IQAir ต่อไปนี้เป็นกฎพื้นฐานบางประการ:

เป็นต้นฉบับ. โพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ไปยังแพลตฟอร์มเท่านั้นหากคุณมีสิทธิ์และสิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการทำให้เนื้อหาผู้ใช้นั้นพร้อมใช้งาน รวมถึงจากบุคคลใดๆ ที่ปรากฏหรือถูกกล่าวถึงในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

ปลอดภัย.

ห้ามกระทำการใดๆ ที่อาจเปิดโปง IQAir หรือผู้ใช้ของ IQAir ให้ได้รับอันตรายประเภทใด ๆ รวมถึงสิ่งใดก็ตามที่อาจขัดขวาง สร้างความเสียหาย ปิดการใช้งาน ยุ่งเกี่ยวกับ สร้างภาระหนักเกินไป หรือจำกัดการทำงานของแพลตฟอร์ม

ห้ามโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่มีไวรัสซอฟต์แวร์ โปรแกรม หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นๆ และห้ามหลีกเลี่ยงหรือแก้ไขซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มหรือเทคโนโลยีความปลอดภัยใดๆ

ห้ามใช้การขุดข้อมูล หุ่นยนต์ การขูด หรือวิธีการรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน

เว้นแต่เราจะระบุเป็นอย่างอื่น แพลตฟอร์มของเราเป็นสถานที่สาธารณะ ห้ามโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลไปยังแพลตฟอร์ม - ของคุณหรือของใครก็ตาม

เป็นส่วนตัว

ห้ามโพสต์เนื้อหาโฆษณา การชักชวน หรือเชิงพาณิชย์ใดๆ บนแพลตฟอร์มหรือยอมรับการชำระเงินจากบุคคลที่สามเพื่อแลกเปลี่ยนกับการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์บนแพลตฟอร์ม

ห้ามรวบรวมหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่นหรือส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์

อย่าใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติเพื่อโต้ตอบกับแพลตฟอร์ม

เหมาะสม. เคารพชุมชนและไม่โพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ หรือกระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ทำให้เข้าใจผิด เป็นอันตราย ล่วงละเมิด ไม่ถูกต้อง เลือกปฏิบัติ หรืออย่างอื่นที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสม หรือที่ละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ใดๆ IQAir มีสิทธิ์ในการคัดกรองล่วงหน้า ตรวจสอบ หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ – แต่เราไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทำเช่นนั้น

เป็นตัวของตัวเอง. ห้ามแอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรใดๆ หรือพนักงานของ IQAir

คุณเป็นเจ้าของเนื้อหาผู้ใช้ที่มาจากคุณ และ IQAir ไม่ได้อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม โดยการส่งเนื้อหาของผู้ใช้มายังไซต์นี้ (ไม่ว่าการที่คุณส่งจะเป็นการร้องขอหรือไม่พึงประสงค์) คุณรับทราบและยอมรับสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด:

 • ในการส่งเนื้อหาของผู้ใช้มายังไซต์นี้ คุณต้องบรรลุนิติภาวะในรัฐ จังหวัด หรือประเทศที่พำนักของคุณ
 • การส่งเนื้อหาของผู้ใช้มายังไซต์นี้ แสดงว่าคุณรับรองและรับประกันว่า: (1) การส่งของคุณเป็นไปโดยสมัครใจและยินยอม และจัดทำขึ้นโดยไม่มีเงื่อนไขหรือการสงวนสิทธิใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเงื่อนไขการชำระเงิน ความลับ หรือการรักษาความลับ; (2) การส่งของคุณไม่มีข้อมูลที่เป็นความลับและผู้อื่นอาจมองเห็นได้ และ (3) เนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งมาไม่มีเนื้อหาที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามหรือละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้
 • โดยการส่งเนื้อหาของผู้ใช้มายังไซต์นี้ คุณมอบให้แก่ IQAir และผู้สืบทอดของ IQAir และมอบหมายใบอนุญาตที่ไม่ผูกขาด เพิกถอนไม่ได้ ทั่วโลก ตลอดไป ชำระเต็มจำนวนและไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ คัดลอก ทำซ้ำ จัดเก็บ เก็บถาวร แก้ไข ตัดตอน ดัดแปลง แปล สร้างงานลอกเลียนแบบและรวบรวมตาม ดำเนินการในที่สาธารณะ แสดงต่อสาธารณะ จัดแสดง ออกอากาศ สตรีม เผยแพร่ แจกจ่าย และใช้ประโยชน์จากเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งมาด้วยวิธีอื่น ซึ่งรวมถึง ชื่อ เสียง ความคล้ายคลึง วิดีโอ การแสดง เรื่องราวชีวิต และข้อมูลชีวประวัติที่มีอยู่ในเนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าว ตลอดจนความคิด แนวคิด ข้อเท็จจริง ข้อมูล เรื่องราว ความรู้ และเทคนิคใดๆ และทั้งหมดที่รวมอยู่ในผู้ใช้ที่คุณส่ง เนื้อหา ในรูปแบบและสื่อใดๆ และทุกรูปแบบที่เป็นที่รู้จักหรือสร้างขึ้นหลังจากนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรทัศน์ วิทยุ ละคร อินเทอร์เน็ต มือถือ ดิจิตอล วิดีโอ อิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์) และสำหรับ r วัตถุประสงค์ทางการค้าและไม่ใช่เชิงพาณิชย์ทั้งหมด (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขาย การจัดจำหน่าย แคมเปญบนโซเชียลมีเดีย การขายสินค้า การเผยแพร่ การศึกษา และการกุศล) ใบอนุญาตดังกล่าวจะดำเนินต่อไปและยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าคุณจะยกเลิกหรือยกเลิกบัญชีของคุณในเว็บไซต์นี้หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ที่ส่งมาจากบัญชีของคุณในภายหลัง
 • โดยการส่งเนื้อหาของผู้ใช้มายังไซต์นี้ คุณรับทราบและตกลงว่า: (1) การส่งของคุณไม่ได้ทำขึ้นด้วยความมั่นใจหรือไว้วางใจ และไม่มีการสร้างความสัมพันธ์ตามสัญญา ความไว้วางใจ หรือความลับใดๆ (ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ระหว่างคุณ และ IQAir โดยเหตุผลในการส่งของคุณ (2) IQAir และผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมายของพวกเขาไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการใช้เนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือในลักษณะใด ๆ และการตัดสินใจใช้งานหรือไม่ใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ IQAir และผู้สืบทอดและ มอบหมาย; (3) หาก IQAir และผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมายตัดสินใจที่จะใช้เนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งมา IQAir และผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมายของพวกเขาจะไม่มีภาระผูกพันหรือความรับผิดต่อคุณ แต่อย่างใด และคุณจะไม่มีสิทธิหรือเรียกร้องค่าชดเชย การชำระเงินใด ๆ , เครดิต, การแสดงที่มา, การบอกกล่าว, การอนุมัติหรือการตรวจสอบใด ๆ ที่เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าว; (4) บุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ พนักงานและผู้รับเหมาของ IQAir อาจพัฒนาอย่างอิสระ หรือต่อจากนี้ไปอาจพัฒนาเนื้อหาหรือเนื้อหาที่เหมือนหรือคล้ายกับเนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งมา และเนื้อหาหรือเนื้อหาที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันโดยอิสระ เนื้อหาผู้ใช้ที่คุณส่งมาอาจเป็นสาธารณสมบัติแล้วหรือต่อจากนี้ และ (5) การส่งของคุณไม่สามารถคืนได้และ IQAir และผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมายอาจถูกเก็บไว้โดยไม่มีกำหนด
 • การส่งเนื้อหาของผู้ใช้มายังไซต์นี้ แสดงว่าคุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า ในขอบเขตที่คุณส่งรวมถึงความคิด แนวคิด คำแนะนำ การออกแบบ ภาพวาด ภาพหรืองานศิลปะสำหรับชื่อผลิตภัณฑ์ เครื่องหมาย โลโก้ สโลแกน สโลแกน โดเมน ชื่อหรือตัวระบุแหล่งที่มาอื่นๆ IQAir และผู้สืบทอดและมอบหมายจะเป็นอิสระ (ไม่มีภาระผูกพัน) ในการนำ ใช้ อนุญาต และจดทะเบียนชื่อ เครื่องหมาย โลโก้ สโลแกน สโลแกน ชื่อโดเมน หรือตัวระบุแหล่งที่มาอื่นๆ (รวมถึง การเปลี่ยนแปลงใดๆ) สำหรับและเกี่ยวข้องกับธุรกิจของพวกเขาทั่วโลกตลอดไป และจะมีความเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายและกฎหมายทั่วไป และค่าความนิยมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดซึ่งเป็นผลมาจากการยอมรับ การใช้ การอนุญาต และการจดทะเบียนดังกล่าว
 • โดยการส่งเนื้อหาของผู้ใช้ไปยังไซต์นี้ คุณสละสิทธิ์ในการยืนยันต่อ IQAir และผู้สืบทอดและผู้รับมอบหมาย และคุณปล่อยและปลดประจำการ IQAir และผู้สืบทอดและมอบหมายจากการเรียกร้องและความเสียหายใดๆ และทั้งหมดตามหรือเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่คุณส่ง เนื้อหา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเรียกร้องและความเสียหายจากการละเมิดลิขสิทธิ์ การละเมิดเครื่องหมายการค้า การบุกรุกความเป็นส่วนตัว การละเมิดสิทธิ์ในภาพลักษณ์ การละเมิดศีลธรรมหรือสิทธิของผู้เขียน การเพิ่มคุณค่าที่ไม่เป็นธรรม การขโมยความคิด การยักยอกความคิด การละเมิดสัญญาโดยนัย การละเมิดหน้าที่ความไว้วางใจ และ/หรือการละเมิดความเชื่อมั่นหรือความไว้วางใจ
 • การส่งของคุณอยู่ภายใต้กฎและแนวทางเพิ่มเติมที่อาจกำหนดโดย IQAir และผู้สืบทอดและมอบหมาย

สิทธิ์ในการลบเนื้อหาของผู้ใช้ ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบ

IQAir ขอสงวนสิทธิ์เมื่อใดก็ได้ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการลบ ลบออก ลบ บล็อก ปิดการใช้งานหรือปฏิเสธการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้หรือกฎหมายที่บังคับใช้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หรืออาจ เปิดเผยหรือทำให้ IQAir ต้องรับผิดทุกรูปแบบ หรืออาจส่งผลเสียต่อชื่อเสียงหรือความนิยมของ IQAir

IQAir จะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบไซต์นี้สำหรับเนื้อหาหรือการดำเนินการของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม หากเมื่อใดก็ตาม IQAir เลือกที่จะตรวจสอบไซต์นี้ IQAir จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ ไม่มีภาระผูกพันในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม และไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการของผู้ใช้ใดๆ

นโยบาย DMCA ของ IQAir

เพื่อให้สอดคล้องกับ Digital Millennium Copyright Act (หัวข้อ 17, United States Code) ("DMCA") IQAir จะตอบสนองต่อการแจ้งเตือนที่เหมาะสมเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับเนื้อหาของผู้ใช้ และจะดำเนินการตามความเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการลบและการปิดใช้งานการเข้าถึง ถูกกล่าวหาว่าละเมิดเนื้อหาของผู้ใช้ นอกจากนี้ IQAir ยังมีนโยบายในการยกเลิกบัญชีของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนบนเว็บไซต์นี้ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นผู้ละเมิดซ้ำซ้อน ในสถานการณ์ที่เหมาะสม

ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง: เพื่อให้เป็นไปตาม DMCA ต่อไปนี้คือตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของ IQAir เพื่อรับการแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อ้างสิทธิ์โดยเนื้อหาผู้ใช้บนไซต์นี้:

โดยเมล:
IQAir อเมริกาเหนือ อิงค์
เรียน: ฝ่ายกฎหมาย
14351 Firestone Boulevard
ลามิราดา แคลิฟอร์เนีย 90638
ทางโทรศัพท์: 562-903-7600
ทางอีเมล์: compliant@iqair.com

การแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อ้างสิทธิ์: หากคุณเชื่อว่าลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดหรือละเมิดโดยเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่พบในไซต์นี้ โปรดแจ้งตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นลายลักษณ์อักษรและให้ข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้:

 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิพิเศษที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด
 • การระบุงานที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งอ้างว่าถูกละเมิด หรือหากงานที่มีลิขสิทธิ์หลายรายการได้รับการคุ้มครองโดยการแจ้งเตือนรายการเดียว ให้ระบุรายชื่อตัวแทนของงานดังกล่าว
 • การระบุเนื้อหาที่อ้างว่าละเมิดหรืออยู่ภายใต้กิจกรรมการละเมิดและจะต้องลบออกหรือเข้าถึงข้อมูลที่จะปิดการใช้งาน และข้อมูลเพียงพอที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถค้นหาเนื้อหาได้
 • ข้อมูลที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้ผู้ให้บริการสามารถติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดต่อฝ่ายที่ร้องเรียนได้ หากมี
 • คำแถลงว่าฝ่ายที่ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เนื้อหาในลักษณะที่ร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย และ
 • คำชี้แจงว่าข้อมูลในการแจ้งเตือนนั้นถูกต้องและอยู่ภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าฝ่ายที่ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของสิทธิพิเศษที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิด

การยื่นเรื่องโต้แย้งต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ที่อ้างสิทธิ์: ภายใต้ DMCA หากมีการยื่นหนังสือแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ต่อเนื้อหาของผู้ใช้ที่คุณส่งมาบนเว็บไซต์นี้ คุณสามารถยื่นเรื่องโต้แย้งกับตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งตามรายการข้างต้นได้ โดยมีข้อโต้แย้งดังกล่าว การแจ้งต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรและมีข้อมูลที่จำเป็นดังต่อไปนี้

 • ลายเซ็นจริงหรือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
 • การระบุวัสดุที่ถูกลบออกหรือการเข้าถึงที่ถูกปิดใช้งานและตำแหน่งที่เนื้อหาปรากฏก่อนถูกลบออกหรือการเข้าถึงถูกปิดการใช้งาน
 • คำแถลงของคุณภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จว่าคุณมีความเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าเนื้อหาถูกลบหรือปิดใช้งานอันเป็นผลมาจากความผิดพลาดหรือการระบุที่ผิดพลาด และ
 • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และคำแถลงว่าคุณยินยอมให้อยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลกลางของเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ (หรือในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา หากคุณอาศัยอยู่นอกสหรัฐอเมริกา) และคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากบุคคลที่ยื่นแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

หาก IQAir ได้รับการยื่นเรื่องโต้แย้งที่ถูกต้อง IQAir อาจคืนสถานะเนื้อหาที่ถูกลบหรือปิดใช้งานตาม DMCA

โปรดทราบว่าภายใต้ DMCA บุคคลใดก็ตามที่จงใจแจ้งข้อมูลเท็จในการแจ้งเตือนการละเมิดที่อ้างสิทธิ์หรือการยื่นเรื่องโต้แย้งใดๆ อาจต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับการโต้ตอบใดๆ และทั้งหมดกับผู้ใช้รายอื่นของไซต์นี้ ผู้ใช้รายอื่นอาจไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้และสามารถโพสต์เนื้อหาของผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ คุณควรระมัดระวังเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้รายอื่นของไซต์นี้

ลิงค์ขาออก

ไซต์นี้อาจรวมถึงลิงก์ (รวมถึงผ่านโฆษณาที่แสดง) ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับ IQAir (แต่ละแห่งเรียกว่า "ไซต์/ผลิตภัณฑ์/บริการของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง") ลิงก์ดังกล่าวไม่ถือเป็นหรือบอกเป็นนัยถึงการอนุมัติ การสนับสนุน หรือการรับรองของ IQAir ต่อ ไซต์/ผลิตภัณฑ์/บริการของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง IQAir จะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองหรือรับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับเว็บไซต์/ผลิตภัณฑ์/บริการของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง คุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์/ผลิตภัณฑ์/บริการของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงเป็นความเสี่ยงของคุณเอง เมื่อคุณเข้าถึงและใช้เว็บไซต์/ผลิตภัณฑ์/บริการของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานของบุคคลที่สามนั้น สิทธิ์ การเรียกร้อง หรือการดำเนินการใดๆ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับเว็บไซต์/ผลิตภัณฑ์/บริการของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง สามารถนำโดยตรงกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินการของเว็บไซต์/ผลิตภัณฑ์/บริการของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงเท่านั้น IQAir อาจได้รับค่าธรรมเนียมการเชื่อมโยง/ค่าอ้างอิง ค่าคอมมิชชั่น และ/หรือการชำระเงินอื่น ๆ จากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์/ผลิตภัณฑ์/บริการของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง และคุณจะไม่มีสิทธิหรือเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับค่าธรรมเนียม ค่าคอมมิชชั่น และ การชำระเงิน

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ IQAir

คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังไซต์นี้ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

 • ลิงค์ของคุณต้องเป็นลิงค์แบบข้อความเท่านั้น
 • คุณไม่ได้ใส่กรอบหรือสร้างเบราว์เซอร์หรือสภาพแวดล้อมรอบ ๆ หน้าใด ๆ ของไซต์นี้หรือเนื้อหา IQAir ใด ๆ
 • คุณไม่ได้เชื่อมโยงในรายละเอียดใด ๆ กับเนื้อหา IQAir หรือหน้าภายในใด ๆ ของไซต์นี้
 • คุณไม่ได้เชื่อมโยงไปยังสตรีมแบบสดหรือกิจกรรมการสตรีมสดบนเว็บไซต์นี้ (ยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา)
 • คุณไม่ใช้โลโก้หรือเครื่องหมายการออกแบบของ IQAir ในหรือเป็นลิงก์ของคุณ
 • คุณไม่ได้เชื่อมโยงไปยังไซต์นี้จากเว็บไซต์ลามกอนาจารหรือทางเพศ
 • คุณไม่ได้บิดเบือนความจริงหรือแนะนำอย่างเป็นเท็จว่าเว็บไซต์ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้รับการสนับสนุน รับรองหรืออนุมัติโดย หรือเป็นเครือหรือเกี่ยวข้องกับ IQAir
 • คุณไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จ ทำให้เสื่อมเสีย ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ หรือการดูหมิ่น IQAir หรือเนื้อหา IQAir ใด ๆ
 • IQAir ไม่มีภาระผูกพันในการสนับสนุนลิงก์ของคุณ

ชิงโชค การแข่งขัน ฯลฯ

IQAir อาจทำการชิงโชค การแข่งขัน เกม และการส่งเสริมการขายรางวัลอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว การเข้าร่วมในการชิงโชค การแข่งขัน เกม และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ จะต้องเป็นไปตามกฎอย่างเป็นทางการของ IQAir ที่เผยแพร่

การใช้ซอฟต์แวร์

หากคุณได้รับหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใด ๆ (รวมถึงแอพมือถือ) ที่ IQAir หรือผู้อนุญาตหรือพันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ จัดหาให้บนเว็บไซต์นี้ ("ซอฟต์แวร์") คุณรับทราบว่าการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข ของข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางที่เกี่ยวข้องซึ่งมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ หรือหากไม่มีข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ปลายทางนั้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมดังต่อไปนี้:

 • ซอฟต์แวร์นี้มีไว้สำหรับธุรกิจภายในของคุณเองหรือเพื่อการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น
 • สิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อซอฟต์แวร์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ทั้งหมดและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ จะยังคงอยู่กับ IQAir และ/หรือผู้ให้บริการหรือผู้อนุญาตซอฟต์แวร์
 • คุณไม่สามารถคัดลอก ดัดแปลง ขาย แจกจ่าย เผยแพร่ ส่งต่อ แปล วิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัสหรือแยกส่วนซอฟต์แวร์
 • คุณไม่สามารถเลี่ยง ปิดใช้งาน ปิดใช้งาน หรือทำให้การป้องกันหรือแผนความปลอดภัยหรือโปรแกรมใดๆ ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์ไม่มีประสิทธิภาพ
 • คุณไม่สามารถลบ ลบ แก้ไข หรือดัดแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ ที่พิมพ์หรือประทับตรา ติด หรือเข้ารหัสหรือบันทึกในซอฟต์แวร์
 • ซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่มีให้บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกา ห้ามดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์นี้ หรือส่งออกหรือส่งออกซ้ำ (i) ไปยัง (หรือไปยังประเทศหรือถิ่นที่อยู่ของ) คิวบา ซูดาน ลิเบีย เกาหลีเหนือ อิหร่าน ซีเรีย หรือประเทศอื่นใดที่สหรัฐอเมริกา มีการคว่ำบาตรสินค้า หรือ (ii) ให้กับใครก็ตามที่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ หรือตารางการปฏิเสธคำสั่งซื้อของกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกา โดยการดาวน์โหลด ติดตั้ง หรือใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณไม่ได้อยู่อาศัย อยู่ภายใต้การควบคุมของ หรือเป็นคนชาติหรือผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศดังกล่าวหรือในรายการดังกล่าว คุณไม่สามารถดาวน์โหลด ติดตั้ง ใช้ ส่งออกหรือส่งออกซ้ำซอฟต์แวร์หรือข้อมูลหรือเทคโนโลยีพื้นฐานใด ๆ ยกเว้นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับการควบคุมการส่งออกของสหรัฐอเมริกาโดยสมบูรณ์
 • คุณรับทราบว่า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง IQAir ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือใดๆ รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือลูกค้า ในการใช้ซอฟต์แวร์และการใช้ซอฟต์แวร์ของคุณถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการวางจำหน่าย

เรามุ่งมั่นที่จะแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ของเราบนเว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสีจริงที่คุณเห็นขึ้นอยู่กับจอภาพหรืออุปกรณ์ของคุณ เราจึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าการแสดงสีใดๆ ของจอภาพหรืออุปกรณ์ของคุณจะสะท้อนสีหรือเสร็จสิ้นของผลิตภัณฑ์จริงอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดในการพิมพ์หรือมนุษย์อื่นๆ และอาจไม่สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน 100% แม้ว่าเราจะพยายามแล้วก็ตาม ดังนั้น เราไม่รับประกันหรือรับประกันว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์และรูปภาพทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์นี้จะถูกต้องทุกประการ

เราไม่รับประกันหรือรับประกันความพร้อมของผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือรับผิดต่อคุณ ในการเปลี่ยนแปลง ยุติ หรือหยุดการเสนอผลิตภัณฑ์ใดๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการรับประกัน

ยกเว้นโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นโดย IQAIR และยกเว้นในกรณีที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้าม:

 • IQAIR ไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา IQAIR ใดๆ
 • ไซต์นี้และเนื้อหา IQAIR ทั้งหมดมีให้ "ตามที่เป็น" และไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย
 • ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตได้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ IQAIR ขอปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้และความเหมาะสมสำหรับคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัตินี้- คอนเทนต์ไอคิวแอร์
 • โดยไม่จำกัดลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมา IQAIR ไม่รับประกันว่าไซต์นี้และเนื้อหา IQAIR ทั้งหมดจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือว่าไซต์นี้และเนื้อหา IQAIR ทั้งหมดปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ คุณใช้ไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดของ IQAIR เป็นความเสี่ยงของคุณเอง

บางรัฐอาจไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ แต่ในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต เราไม่รับประกันทั้งหมด

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

คุณรับทราบโดยชัดแจ้งและตกลงโดยชัดแจ้งว่าไม่ว่าในกรณีใด IQAIR และผู้สืบทอดและมอบหมายจาก IQAIR จะไม่ต้องรับผิดต่อคุณภายใต้สัญญา การละเมิด ความประมาท ความรับผิดอย่างเข้มงวด หรือทฤษฎีทางกฎหมายหรือความเท่าเทียมกันใดๆ หรือความเสียหายที่ตามมา (รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด การสูญเสียการใช้งาน การสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูลหรือข้อมูลใดๆ หรือการสูญเสียค่าความนิยมหรือโอกาสทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือผู้ใช้ใดๆ ก็ตาม แม้ว่าจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว

เนื่องจากบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญหรือความรับผิดทั้งหมด ข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

การชดใช้ค่าเสียหายของผู้ใช้

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายและถือครอง IQAIR ที่ไม่เป็นอันตรายและผู้สืบทอดและการมอบหมายของพวกเขา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และตัวแทน สำหรับการเรียกร้อง การดำเนินการ สาเหตุของการกระทำ ความเสียหาย และข้อยกเว้นใดๆ และทั้งหมด ( รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ค่าธรรมเนียมทนายความที่เหมาะสมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ: (I) การใช้งานของคุณ การไม่สามารถใช้ของคุณ หรือการพึ่งพาอาศัยของคุณ เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา IQAIR ใดๆ หรือเนื้อหาของผู้ใช้ (II) เนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ ที่คุณส่งมา; (III) การละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใด ๆ เหล่านี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง; และ/หรือ (IV) การโต้ตอบ การจัดการหรือข้อพิพาทใดๆ ระหว่างคุณกับผู้ใช้เว็บไซต์นี้ หรือระหว่างคุณกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์/ผลิตภัณฑ์/บริการของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยง

IQAIR และผู้สืบทอดและการมอบหมายของพวกเขาขอสงวนสิทธิ์ โดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง ในการรับความคุ้มครองพิเศษและการควบคุมเรื่องใด ๆ ก็ตาม ซึ่งอยู่ภายใต้การชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ IQASSING และ ASUSSING การป้องกัน

การใช้งานระหว่างประเทศ

IQAir ให้บริการไซต์นี้ทั้งในและนอกสหรัฐอเมริกา IQAir ไม่ได้รับรองหรือรับประกันว่าไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ ของ IQAir นั้นเหมาะสมหรือมีให้สำหรับการใช้งานในสถานที่นอกสหรัฐอเมริกา หากคุณเข้าถึงไซต์นี้จากเขตอำนาจศาลนอกสหรัฐอเมริกา คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของคุณเอง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้กับการใช้งานไซต์นี้ของคุณ

เหตุสุดวิสัย

IQAir จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการปฏิบัติตามข้อผูกพันใด ๆ หากความล่าช้านั้นเกิดจากสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสม เช่น ความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักในการจัดหาบริการที่จำเป็น เช่น การจ่ายไฟฟ้า การระบาดของไวรัส วิกฤตแบคทีเรีย สงคราม ความไม่สงบสุข ระบบการชำระเงินผ่านธนาคาร หรือการจัดส่งทางไปรษณีย์

ความสามารถในการมอบหมาย

คุณรับทราบและตกลงว่า IQAir อาจโอนและมอบหมายข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาผู้ใช้ และสิทธิ์และใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องที่ IQAir ได้รับจากคุณได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งหรือขอความยินยอมจากคุณ ตลอดจนข้อตกลงทั้งหมดที่ IQAir ทำกับคุณ ในการใช้งานไซต์นี้ของคุณ เพื่อ (i) บริษัทในเครือ หรือ (ii) บุคคลที่สามที่ได้มาหรือรวมเข้ากับ IQAir หรือที่ IQAir ขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สิน (รวมถึงไซต์นี้)

ความแตกแยก

หากบทบัญญัติใดที่มีอยู่ในเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ถูกศาลที่มีเขตอำนาจศาลตัดสินว่าไม่ถูกต้อง ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวได้รับการแก้ไขในลักษณะที่จะทำให้บทบัญญัติดังกล่าวถูกต้อง ถูกกฎหมาย และบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายในเขตอำนาจศาลดังกล่าว และข้อกำหนดที่เหลืออยู่ในข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ได้รับผลกระทบและจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเต็มที่

สละสิทธิ์

ความล้มเหลวของ IQAir ในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือบทบัญญัติ การสละสิทธิ์ในข้อกำหนดใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้จะมีผลก็ต่อเมื่อเป็นลายลักษณ์อักษรและลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ IQAir

อำนาจศาล

ข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาหรือการใช้เว็บไซต์จะอยู่ภายใต้กฎหมายที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์และเขตอำนาจศาลและสถานที่ของการดำเนินการดังกล่าวจะตกเป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะก่อนศาลสามัญของ Canton of St. Gallen