เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลกในปี 2020 (PM2.5)

เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดตามข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งข้อมูลกว่า 80,000 แห่ง

ค้นหาเมืองจาก.....

down arrow
down arrow
down arrow
magnifying glass icon

2020

ใหม่

รายงานคุณภาพอากาศโลก

ดาวน์โหลดPDF

down arrow with white text
web download icon

รายงานคุณภาพอากาศโลกปี 2020

ดาวน์โหลดPDF

PM2.5 คืออะไร grey informational icon
มาตรฐานองค์การอนามัยโลก
ดี
ปานกลาง
มีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ
มีผลกระทบต่อทุกคน
มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง
อันตราย
หน่วย: µg/m³
การจัดอันดับ เมือง ค่าเฉลี่ยปี 2020 มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. เฉลี่ย 2562 ค่าเฉลี่ยของปี 2018 ค่าเฉลี่ยของปี 2017
1 China
Hotan, China
110.2 93.7 124.7 264.4 176.4 101.9 113.7 85.2 84 100.7 104.2 59.7 51.9 110.1 116 91.9
2 India
Ghaziabad, India
106.6 146.3 111.8 76.9 88 84.1 69 62.7 58.5 84.7 157.3 161 178.9 110.2 135.2 144.6
3 India
Bulandshahr, India
98.4 116.9 97.8 71.7 86.4 85.3 65 53.6 57.4 82.2 145 150 167.1 89.4 - -
4 India
Bisrakh Jalalpur, India
96 130 99 70.2 82.4 69.1 62 57 54.5 78.3 139.5 133.7 170.2 - - -
5 India
Bhiwadi, India
95.5 100.7 102.3 81.4 66 83.5 69 61.3 57 99.7 157.8 126.5 138.3 83.4 125.4 -
6 India
Noida, India
94.3 131.6 99.2 65.5 76.6 69.7 62.5 57.3 49.1 74.9 146.1 138.2 160.1 97.7 123.6 134
7 India
Greater Noida, India
89.5 116.7 90.4 55 68.6 68.8 54.1 55.6 47.1 62.6 134.4 136.6 177.9 91.3 - -
8 India
Kanpur, India
89.1 130.7 83.9 71.6 73.3 69.5 54.6 53.2 52.4 71.2 114.4 130.4 158.7 48.5 88.2 119.2
9 India
Lucknow, India
86.2 106.8 85.1 75 71.3 74.6 57.3 55.8 52.2 76.9 114.5 117.1 146.8 90.3 115.7 119.2
10 India
Delhi, India
84.1 128.1 99.8 54.8 53.6 55.2 52.5 42 35.5 58.9 128 143.6 157.3 98.6 113.5 108.2
11 India
Faridabad, India
83.3 115.2 81.2 64.9 63.6 63.7 61.1 59.8 54.6 78.4 133.9 111.7 110.8 85 129.1 123
12 India
Meerut, India
82.3 90.7 85.8 61.3 74.8 73.9 49.8 44.2 47 69.5 127.4 115.8 141.4 - - -
13 India
Jind, India
81.6 80.2 77.7 61.7 64.2 64 69.5 56 49.9 76.8 141.3 122.6 110.9 85.4 91.6 126.5
14 India
Hisar, India
81.1 78.6 75.3 57.4 63.9 67 69.1 53.8 49.8 76.2 134 133.2 114.7 81 - -
15 China
Kashgar, China
81 101.9 109.8 167.8 120 53.6 58.5 30.7 46.6 84.4 80.7 64.2 70.5 87.1 95.7 97.5
16 Bangladesh
Manikganj, Bangladesh
80.2 162.6 180 108.3 71.8 49 28.3 20.8 21 26.1 57.1 111.5 181.8 - - -
17 India
Agra, India
80.2 92.2 69.6 57.9 63.8 69.4 58.8 54.5 50.8 84.4 121.2 110.8 125.5 57.2 104.8 110.6
18 Pakistan
Lahore, Pakistan
79.2 138 107.3 47 31.4 38.9 39.9 39.7 30.8 56 109.9 151.3 161 89.5 114.9 133.2
19 Pakistan
Bahawalpur, Pakistan
78.7 86.7 112.8 57.8 46.6 56.5 49.8 46 31 48.8 85.5 177.2 196.9 - - -
20 India
Muzaffarnagar, India
78.6 108.1 90.9 69.5 63.5 77.1 56.2 52.4 49.5 77.7 126.1 102.4 77.4 89.1 - -
21 India
Fatehabad, India
78.5 48.1 66.1 53.1 54.8 67.6 94 65.3 43.5 69.7 135 152.5 95.6 - - -
22 India
Bandhwari, India
77.6 94.3 80.7 57.4 61.8 66.9 56.7 53.2 52.6 65.8 107.4 106.9 124.4 90.5 - -
23 Bangladesh
Dhaka, Bangladesh
77.1 184.4 147.1 94.3 54 38.6 28.5 24.2 24.5 30.3 51.7 82.6 165.7 83.3 97.1 79.7
24 India
Gurugram, India
75.3 79.4 66.5 56.7 57.7 60 59.1 53.7 49.9 75.5 120.6 113.5 111.1 93.1 135.8 145.6
25 Indonesia
South Tangerang, Indonesia
74.9 53.7 46.9 53.2 72.8 73.2 97 101.1 98.5 89.4 - - - 81.3 - -
26 India
Yamuna Nagar, India
74.5 88 74.7 59.1 57.4 63.4 52.5 50.7 49.9 73.4 114 102.9 113.7 69.5 - -
27 India
Rohtak, India
74.4 85.7 74.8 56.3 61.4 62 62.6 50 46.4 59.7 110.7 108.1 115.2 59.7 81.6 96.7
28 India
Muzaffarpur, India
74.3 156 112 77.5 51 49.4 38.9 40.2 40.7 40.2 67.7 96.2 123.6 81.2 110.3 107.4
29 Pakistan
Faisalabad, Pakistan
73.2 146.3 108.2 54.7 34.6 39.2 45.7 50 38.3 56.7 103.9 203.9 101.5 104.6 130.4 -
30 India
Dharuhera, India
72.5 73.7 79.7 56.8 39.1 34.3 37.8 30.5 21.4 52.8 129.7 159.3 177.7 - - -
31 India
Singrauli, India
70.8 98.2 73.5 61.3 68.7 64.1 41.8 39.5 36.4 56.6 85.1 102.2 120.8 59.1 86.8 -
32 India
Patna, India
68.4 102.5 77.1 63 47.7 50.6 37.9 53.4 41.8 43.5 75.7 97.8 124.9 82.1 119.7 118.5
33 India
Coraut, India
67.8 102 75.2 57.7 50.9 50.8 34.7 40.1 44 53.9 82.4 94.4 120.6 85 - -
34 India
Kurukshetra, India
67.2 74.7 68.9 52.7 57.1 61.9 53.1 39.9 37.4 54.4 119.2 90.4 95.7 56.1 - -
35 India
Jodhpur, India
67.1 69.5 81.5 67.5 56.5 76.2 59 56.6 48.1 50.3 80.1 84.3 76 77.2 113.4 81.9
36 India
Alampur, India
66.2 76.4 88 91 78.9 51 39.7 28.2 22.3 40.6 61.7 83.9 92.7 59.2 - -
37 India
Vapi, India
65.2 102.4 95.1 69.7 53.6 42.3 48.8 45.3 43.3 39.5 65.5 69.9 84.2 41.8 - -
38 India
Fatehgarh Sahib, India
64.8 73.6 51 52.2 45.9 68.2 55.8 66 36.6 77.3 84.3 88.4 70.9 44.4 - -
39 India
Kaimla, India
63.2 81 76.4 54.9 61.3 61.7 58.4 42 35 47.9 93.2 76.5 70.7 62.8 - -
40 India
Guwahati, India
62.1 120.4 91.5 77.5 44.4 35.4 32.8 33.6 32.5 37.3 48.4 74.3 117.6 - - -
41 Pakistan
Gujranwala, Pakistan
62.1 86.6 104.4 35.6 22.4 30.7 49.8 46.6 32.4 57 98.6 118 - 105.3 - -
42 India
Kutail, India
61.9 72.8 67.6 55.7 59.4 60.8 49 38.8 35.5 52.2 98.8 75.8 78.5 80.4 - -
43 Pakistan
Muridke, Pakistan
61.6 70.4 63.7 27.8 27.7 38.4 45.5 55.5 37.4 57.7 84.8 114.8 105.1 80.6 - -
44 China
Anyang, China
61.5 165.5 72.6 54.5 43.1 29 30.9 31.7 25.2 33.3 59.3 80.7 104.7 70.3 72.9 81.1
45 India
Gwalior, India
61.1 76.3 66.2 41.3 38.1 42.8 35.7 35.8 37.1 54 93.5 98.9 118.2 - - -
46 India
Belpahar, India
59.8 74.1 66.9 67.6 56.5 59.2 60.1 31.9 44.6 50 56.6 66.9 79 47.6 - -
47 China
Puyang, China
59.3 146.6 68.6 52.4 42.9 28.7 32.9 30.9 24.6 30.9 56.5 78.4 109.7 63.4 63.5 68.8
48 China
Handan, China
58.9 143.4 65.4 45.7 38 36.4 40.8 44.6 31.1 39.1 51.8 66.6 84.1 64.3 74 96.7
49 China
Hebi, China
58.9 136.5 66.5 52.9 43.2 34.5 33.4 34.7 26.7 33.2 65.1 78.6 95.6 62.1 55.8 64.4
50 China
Aksu, China
58.4 61.1 57.2 114.5 107.8 75.2 26.2 19.8 32.3 51.1 61.1 50.2 58.5 54 74.1 69.8

รับข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ดาวน์โหลดแอปคุณภาพอากาศของเราฟรี

yellow star ratingyellow star ratingyellow star ratingyellow star ratinghalf yellow star ratingคะแนน 4.8

พยากรณ์มลพิษทางอากาศ เตือนมลพิษ และอีกมาก เพื่อช่วยวางแผนวันของคุณและให้คุณปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ

ลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ใน App Storeลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ใน Google Playลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ของ Android

เชื่อมต่อกับ IQAir

สมัครรับจดหมายข่าว