เมืองที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก (ข้อมูลย้อนหลังปี 2017-2022)

การจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษมากที่สุดโดยพิจารณาจากความเข้มข้นของ PM2.5 เฉลี่ยต่อปี (μg/m³)

ค้นหาเมืองจาก.....

down arrow
down arrow
down arrow
magnifying glass icon

2022

ใหม่

รายงานคุณภาพอากาศโลก

ดาวน์โหลดPDF

สอดคล้องกับแนวทางของ WHO
เกิน 1 ถึง 2 เท่า
เกิน 2 ถึง 3 เท่า
เกิน 3 ถึง 5 เท่า
เกิน 5 ถึง 7 เท่า
เกิน 7 ถึง 10 เท่า
เกินกว่า 10 เท่า
การจัดอันดับไอคอนน้อยไปมาก
เมือง 2022 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 2021 2020 2019 2018 2017
1 Pakistan
Lahore, Pakistan
97.4 133 102.5 85.6 69.3 60.9 52.1 47.8 46.2 64.2 123.2 190.5 192.9 86.5 79.2 89.5 114.9 133.2
2 China
Hotan, China
94.3 61.7 91.6 132.7 106.2 120.5 69.5 172.5 75 65.1 75 50.3 120 101.5 110.2 110.1 116 91.9
3 India
Bhiwadi, India
92.7 110.6 98 116.2 149.5 123.8 102.8 38.8 36.5 59.9 85.4 111.4 86.9 106.2 95.5 83.4 125.4 -
4 India
Delhi (NCT), India
92.6 141 100.9 91 98 73.2 56.2 34.3 31.1 38.3 99.7 176.8 171.9 96.4 84.1 98.6 113.5 108.2
5 Pakistan
Peshawar, Pakistan
91.8 110.2 103.5 78.3 68.5 53.5 56.3 51.8 57.8 79 100 132 212.1 89.6 - 63.9 - -
6 India
Darbhanga, India
90.3 127 77.9 83.1 64.9 46.3 39.1 21 25.4 32.1 86.8 179.9 248 175.9 - - - -
7 India
Asopur, India
90.2 110.3 89 104.6 124.4 73.4 52.3 44.1 34.9 37.1 74.1 139.7 201.2 - - - - -
8 Chad
N'Djamena, Chad
89.7 162.3 163.7 245.6 103.7 74.2 36.6 21.2 21.8 22.1 49.7 59.9 132.4 77.6 - - - -
9 India
New Delhi, India
89.1 133.7 95.2 86.4 93.7 72.5 54.9 33.6 30.5 37.7 94.9 170.1 166.8 - - - - -
10 India
Patna, India
88.9 128 99.8 105.1 98.1 58 53.8 37.5 35.8 37.5 65.3 141.9 209.2 78.2 68.4 82.1 119.7 118.5
11 India
Ghaziabad, India
88.6 135.5 104.4 95.5 87 67.1 54.9 32.1 29.5 38.5 103.1 157.3 159.2 102 106.6 110.2 135.2 144.6
12 India
Dharuhera, India
87.8 104.3 74.4 87.1 101.8 89.5 70.6 39.7 36.8 56.4 103.4 148.3 129.6 76.9 72.5 - - -
13 Iraq
Baghdad, Iraq
86.7 70.6 53.3 76.8 99.2 128.3 130.9 85.7 103.3 59.2 73.1 78.1 88.7 49.7 - 39.6 - -
14 India
Chapra, India
85.9 - 114.3 110.3 80.8 46.1 49.2 21.1 30.4 47.8 70.8 154 218.3 - - - - -
15 India
Muzaffarnagar, India
85.5 120 77.5 99.3 112.1 85 74 42.6 40.6 47.6 82 117.3 144.7 73 78.6 89.1 - -
16 Pakistan
Faisalabad, Pakistan
84.5 154.9 81.6 97.4 77.4 65.6 52.8 51.5 41.3 57 84.9 144.5 189 94.2 73.2 104.6 130.4 -
17 India
Greater Noida, India
83.2 106.5 65.6 90 91.3 69.7 47.3 29.6 25.1 38.3 97.2 164.6 178.1 87.5 89.5 91.3 - -
18 India
Bahadurgarh, India
82.2 103.2 89.8 97.8 112.6 88.1 74 33.7 32 40.3 95 128.1 99.5 139.9 - - - -
19 India
Faridabad, India
79.7 137.8 89.7 83 86.7 72.9 63 30.5 28.4 32.5 90.7 137.4 133.1 88.9 83.3 85 129.1 123
20 India
Muzaffarpur, India
79.2 124.7 101.3 112.3 77.9 48.6 44.1 29.4 29.7 30.4 61.5 141.7 193 82.9 74.3 81.2 110.3 107.4
21 India
Noida, India
78.7 146.7 90.6 79.3 85.6 69.6 51.9 27.9 24 30.3 84.1 133.3 142 91.4 94.3 97.7 123.6 134
22 India
Jind, India
77.9 116.5 64.9 64.9 80.7 96 67 34.5 32.7 38.3 89.3 145.3 117.4 84.1 81.6 85.4 91.6 126.5
23 Kazakhstan
Karagandy, Kazakhstan
77.8 93.4 122.6 96.9 83.5 68 53.9 58.6 62.3 82.7 71.7 53 94.9 75.5 - - - -
24 India
Charkhi Dadri, India
77.4 98.7 71.3 79.3 109.5 100.9 66.5 37.1 28.2 39.9 87.5 109.2 93.5 73.9 - - - -
25 India
Rohtak, India
74.7 95.4 78.1 72.3 81 70 76.4 32.7 27.8 25.6 69.8 115.2 89.9 86.9 74.4 59.7 81.6 96.7
26 India
Gaya, India
74.3 78.6 71.1 75 71.7 52.5 57.1 34.1 42.7 42.8 57.8 118.2 181.5 46.6 46.3 59.4 96.6 102.6
27 India
Alampur, India
74.1 62.4 109.1 98.6 110 125.4 61.8 28.5 27.7 40.5 46 76.6 74.6 72.5 66.2 59.2 - -
28 India
Kurukshetra, India
73.8 85.9 67.1 82 94.1 91 80.6 31.4 32.2 38.9 78.4 108.1 92.8 68.1 67.2 56.1 - -
29 India
Bhiwani, India
73.5 95.7 69 77.3 102.3 81.5 81.9 34.5 29.9 39.5 77.9 114.4 84.6 53.8 39 61.6 - -
30 China
Kashgar, China
73.4 117 95.9 100.5 81.1 38.3 21.5 85.9 21.8 48.7 64.8 64.9 138.8 83.2 81 87.1 95.7 97.5
31 India
Meerut, India
72.6 132.4 84.9 93 95.8 55.9 51.7 16.1 23.8 30.3 90.9 119.8 111.6 80.6 82.3 - - -
32 India
Hisar, India
72.3 101.6 80.4 82.9 79.6 93.1 64.3 36.7 35.9 42.7 84.6 106.9 83.8 89 81.1 81 - -
33 India
Bhagalpur, India
72.1 - 90 95.4 69 47.6 41.7 20.5 23.8 25.3 51.8 119.9 207.1 - - - - -
34 India
Yumananagar, India
72 63.1 40.7 79.6 89.9 91.7 76.5 43.8 42.5 62.1 52 84.9 98.6 - - - - -
35 Pakistan
Bahawalpur, Pakistan
71.4 115.7 97.6 80 62.7 63.8 46.6 27.3 27.2 44.6 59.5 110.6 134.1 91 78.7 - - -
36 India
Bulandshahr, India
70.9 114.1 85.6 87.1 85.2 62.6 53.5 22.7 24.3 33.7 91.7 100.5 103.1 80.8 98.4 89.4 - -
37 India
Hajipur, India
70.4 78.9 92.4 84.4 82.5 55.8 59.1 32.4 26.8 30.9 67.1 108.9 130.7 58.1 54 - - -
38 India
Gurugram, India
70 90.5 60.5 73 72.2 63.2 54.9 31.9 28.2 36.8 80.1 127.5 120.8 83.4 75.3 93.1 135.8 145.6
39 India
Lohar Majra Kalan, India
70 73.6 54.1 59.2 96.3 95.7 55.3 42.5 58.8 47 56.4 99.5 103.8 - - - - -
40 India
Dadri, India
69.3 120.6 66.6 69.1 70.2 53.8 43.7 19.2 19.4 26.5 89.2 132 147.6 46.8 - - - -
41 India
Kaithal, India
68.7 74.4 59.8 67.9 81 75.8 65.5 30.9 36 30.4 76.5 126.9 93.4 57.8 54.3 50 - -
42 India
Faridkot, India
68.4 101.2 73 60.9 52.5 54.4 41.1 44.2 35.4 43.3 85.8 140.6 112.6 71.5 - - - -
43 India
Fatehgarh Sahib, India
68.1 70.6 51.1 56.5 87.8 92.3 50.8 39.5 57.5 47.5 54.8 98.9 101.7 58.4 64.8 44.4 - -
44 India
Hapur, India
68.1 121.4 67.5 79.6 89.9 73.5 68.9 27.4 28.7 35.1 84.9 90.8 70.1 58.2 44.2 - - -
45 India
Jayant, India
67.8 105.6 65 73.2 76.3 65.9 47.3 20.6 24.5 29.6 55.1 122.8 148.9 - - - - -
46 India
Ambala, India
67.1 90.4 55.4 71.1 66.9 65.3 64.8 31.9 58.3 58.8 68.5 94.2 76.7 65.3 58 63 - -
47 Bahrain
Manama, Bahrain
66.6 52.6 72.3 67.9 57 92.1 68.4 66.8 78.4 48.6 - - - 49.8 39.7 46.8 59.8 62.5
48 India
Kanpur, India
66.2 145.2 102.2 79.2 61.1 51.7 55.3 22.6 18.5 24.7 62.6 99.3 74.6 83.2 89.1 48.5 88.2 119.2
49 Bangladesh
Dhaka, Bangladesh
65.8 133.1 103.2 79.9 42.2 45 35.3 20.4 28.3 39.4 41.9 76 146.4 78.1 77.1 83.3 97.1 79.7
50 India
Fatehabad, India
65.7 71.4 57.3 65.6 84.6 90.4 64 32.5 31.5 38.2 61.7 112.2 74.7 63.3 78.5 - - -

รับข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ดาวน์โหลดแอปคุณภาพอากาศที่ดีที่สุด

yellow star ratingyellow star ratingyellow star ratingyellow star ratinghalf yellow star ratingคะแนน 4.8

พยากรณ์มลพิษทางอากาศ เตือนมลพิษ และอีกมาก เพื่อช่วยวางแผนวันของคุณและให้คุณปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ

ลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ใน App Storeลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ใน Google Playลิงก์ดาวน์โหลดแอป AirVisual ของ Android
Cart
Your cart is empty

เชื่อมต่อกับ IQAir

สมัครรับจดหมายข่าว