Czech Hydrometeorological Institute

Czech Hydrometeorological Institute

government

สถานี

236
followers icon267.2K ผู้ติดตาม
รูปโปรไฟล์ของผู้ติดตามรูปโปรไฟล์ของผู้ติดตามรูปโปรไฟล์ของผู้ติดตามรูปโปรไฟล์ของผู้ติดตาม

มีความเคลื่อนไหวตั้งแต่ 4 เดือนที่แล้ว

สถานี

สถานี AQI ผู้ติดตาม
ไอคอนปักหมุดสถานที่

Wroclaw - Wisniowa

วรอตสวัฟ, โปแลนด์

63

33.7K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Bielsko-Biala - ul.Partyzantow

Bielsko-Biala, โปแลนด์

58

12.5K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 1-n. Republiky

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

63

9.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Ostrava-Radvanice ZU

Ostrava, สาธารณรัฐเช็ก

59

7.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

AKH

เวียนนา, ออสเตรีย

33

7.4K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 2-Legerova

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

41

6.9K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 4-Libus

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

53

6.7K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 6-Brevnov

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

33

6.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Kladno-stred mesta

กลาดโน, สาธารณรัฐเช็ก

50

6.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 6-Suchdol

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

29

6.3K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Wroclaw - Korzeniowskiego

วรอตสวัฟ, โปแลนด์

45

6.2K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Belgradplatz

เวียนนา, ออสเตรีย

21

6.1K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Sosnowiec ul. Lubelska 51

Sosnowiec, โปแลนด์

57

5.8K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 10-Vrsovice

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

45

5.2K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Wroclaw - Bartnicza

วรอตสวัฟ, โปแลนด์

28

4.4K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 9-Vysocany

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

41

3.8K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Ostrava-Ceskobratrsk

Ostrava, สาธารณรัฐเช็ก

99

3.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Mlada Boleslav

Mlada Boleslav, สาธารณรัฐเช็ก

53

3.4K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 5-Reporyje

Rudna, สาธารณรัฐเช็ก

34

3.4K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

A23 Südosttangente/Wehlistraße

เวียนนา, ออสเตรีย

29

3.3K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 10-Prumyslova

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

57

3.3K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Laaer Berg

เวียนนา, ออสเตรีย

25

3.1K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Jelenia Gora - Oginskiego

Jelenia Gora, โปแลนด์

57

3.0K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 8-Kobylisy

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

41

2.9K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Trinec-Kosmos

Trinec, สาธารณรัฐเช็ก

41

2.8K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 4-Chodov

Pruhonice, สาธารณรัฐเช็ก

33

2.7K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 8-Karlin

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

57

2.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Gaudenzdorf

Meidling, ออสเตรีย

26

2.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Ostrava-Zabreh

Ostrava, สาธารณรัฐเช็ก

53

2.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Hradec Kralove-Brnen

ฮราเดตส์กราลอเว, สาธารณรัฐเช็ก

61

2.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Plzen-stred

Plzen, สาธารณรัฐเช็ก

41

2.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Hr.Kral.-Sukovy sady

ฮราเดตส์กราลอเว, สาธารณรัฐเช็ก

48

2.5K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Opole - ul. Koszyka

Krzanowice, โปแลนด์

30

2.5K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Brno-Lisen

เบอร์โน, สาธารณรัฐเช็ก

37

2.4K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Taborstrasse

Innere Stadt, ออสเตรีย

30

2.3K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Klodzko - Szkolna

Klodzko, โปแลนด์

58

2.3K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Brno-Arboretum

เบอร์โน, สาธารณรัฐเช็ก

59

2.2K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Linz - Römerberg B139

ลินซ์, ออสเตรีย

53

2.1K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Ostrava-Poruba, DD

Ostrava, สาธารณรัฐเช็ก

61

2.1K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Letiste Praha

Hostivice, สาธารณรัฐเช็ก

59

1.9K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Walbrzych - Wysockiego

วาลบ์จิก, โปแลนด์

59

1.9K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Linz Stadtpark, Noßbergerstraße

ลินซ์, ออสเตรีย

55

1.9K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Brno-Uvoz

เบอร์โน, สาธารณรัฐเช็ก

13

1.9K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Kamenny Ujezd

Kamenny Ujezd, สาธารณรัฐเช็ก

59

1.8K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Brno - Detska nemocnice

เบอร์โน, สาธารณรัฐเช็ก

70

1.8K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Bielsko-Biała ul. Kossak-Szczuckiej 19

Bielsko-Biala, โปแลนด์

68

1.8K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Praha 2-Riegrovy sady

ปราก, สาธารณรัฐเช็ก

57

1.7K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Linz - Neue Welt

ลินซ์, ออสเตรีย

53

1.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Liberec Rochlice

Liberec, สาธารณรัฐเช็ก

59

1.6K

ไอคอนปักหมุดสถานที่

Bad Ischl - Rettenbachwaldstraße

Bad Ischl, ออสเตรีย

33

1.5K

Cart

Your cart is empty

เชื่อมต่อกับ IQAir

สมัครรับจดหมายข่าว